Ipar 4.0 megoldások fejlesztése

A Pannon Egyetem a Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében valósította meg az Ipar 4.0+ fenntartható regionális ipar­fejlesztést megalapozó kutatásokkal, valamint a zala­egerszegi tesztpálya bevonásával a hagyományos és önvezető járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztéssel foglalkozó pályázatát.


A kutatások elsődleges célja az Ipar 4.0 megoldások fejlesztése volt. Az Ipar 4.0 eszköztárát mint a regionális gazdaságfejlesztés potenciális hajtóerejét vizsgálták. Barnamezős Ipar 4.0 megoldásokat fejlesztettek, a megoldásokat demonstráló labort is kialakítva.

Fontos eredményük az Operátor 4.0 koncepció finomítása, azaz a gyártási folyamatban részt vevő munkatársak munkájának támogatása, továbbá ontológiai modellekre támaszkodó termelésirányítási és IoT-rendszerek fejlesztésére alkalmas módszerek kidolgozása.

A gazdasági szereplők igényei alapján – Európában egyedülállóan – Ipar 4.0 megoldásokat fejlesztő adat- és rendszertudományi szakmérnökképzést indítottak. Megalapították az Ipar 4.0 menedzsment szakirányú továbbképzési szakot és a közpolitikai adatelemző szakirányú továbbképzési szakot.

A projekt további eredménye az Ipar 4.0 követelmé­nyeit kielégítő gyártási környezetben dolgozó mobil robotok rendszerbeni működésének egyszerűsített szimulá­ciójával kapcsolatos kutatás. A technológiafejlesztési és optimalizációs eszköztárat hulladékkezelő rendszerek fejlesztése céljából is bővítették.

Mindezeken kívül nyílt adatokon alapuló regionális Ipar 4.0 érettségfelmérés és rangsor, valamint a vállalatok digitális átmenetét támogató módszertan is készült.

Hagyományos és önvezető járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztéseik a zalaegerszegi tesztpálya bevonásával elsősorban méréstechnikai fejlesztések, amelyek tesztelését főként a zalaegerszegi tesztpályán és közutakon végezték.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka