Lézerágazati hálózat kialakítása a hazai lézeres kutatások és képzések összehangolására

Ebben a hónapban zárul az a kétéves projekt, amelynek kiemelt szakmai célja egyrészt a Szegeden épülő ELI-ALPS lézeres kutatóközponthoz kapcsolódó, valamint az önálló fotonikai/lézeres K+F tevékenységekben részt vevő szervezetek ágazati összefogása az alapkutatástól a kutatás-fejlesztésen át az ipari alkalmazásokig, másrészt az ágazathoz kapcsolódó képzések fejlesztése.


A projektet végrehajtó konzorciumnak (Pécsi Tudomány­egyetem, Kecskeméti Főiskola, MTA Atommagkutató Intézet) a Szegedi Tudományegyetem vezeté­sével és szakmai együttműködő partnereivel (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont; ELI-HU Nonprofit Kft.) kiemelt feladata volt a projekt partnerintézményeiben folyó, a lézeres területhez kötődő magyar és idegen nyelvű felsőoktatási képzések korszerűsítése és az ágazati munkaerő-piaci igényekhez igazítása.

A klaszter alapításának ünnepélyes aláírása (Forrás: szegedma.hu)

A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetemen két új szak (infobionika mesterszak; mechatronika alapszak) indításánál lézeres tematikájú kurzusok is bekerültek a hálótervbe, lehetőséget teremtve a képzésben részt vevő hallgatóknak, hogy e területen is bővítsék ismereteiket, jól kiegészítve a szak alapprofilját, és javítva elhelyezkedési esélyeiket a lézeres ágazatban tevékenykedő kutatóintézeteknél, cégeknél. A munkaerőpiac részéről igényként merült fel a mérnöki diplomával rendelkező szakemberek lézeres ismereteinek bővítése is. Ez az igény hívta életre a Kecskeméti Főiskola által alapított és indított lézerlaborató­riumi szakmérnök szakirányú továbbképzést. Összhangban az új felsőoktatási stratégiával, kiemelt cél volt a külföldi hallgatók bevonása a képzésekbe, amit angol nyelven folyó képzések akkreditációjával (SZTE: Lézerfizikus szakirányú továbbképzés, PTE: Fizika alapszak), angol nyelvű tananyagok kidolgozásával és nemzetközi nyári iskolák rendezésével segítettünk elő.

Oktatóink, kutatóink, oktatási segédszemélyzetünk szaknyelvi ismereteit továbbképzéseken bővítettük, amihez hozzájárult a projekt során – Magyarországon egyedülállóan – kifejlesztett hiánypótló lézeres terminológiai szakszótár, amelyet a szegedi lézeres kutatások meghatározó személyei (Dr. Ketskeméty István, dr. Kozma László) emlékének szentelünk. A szótár online elérhető minden érdeklődő szakember számára.

A konzorciumi tagok a projekt eredményeire alapozva és annak eredményeképpen létrehozták – mint hídképző szervezetet – a Lézerek és Alkalmazásai Oktatási Klasztert, amely a projekt végére tematikailag és szervezetileg is kibővült a lézeres technológiák irányába, nyitva a hazai lézeres, fotonikai vállalkozások felé. A STEPP klaszter immár az új arculattal és jövőképpel egy közösségi standon képviseli a hazai lézeres közösség érdekeit a júniusi Laser World of Photonics 2015 kiállításon Münchenben.
A projekt 2015. június 10-én tartja az Optika Nyári Iskolával összekötött zárórendezvényét.•

Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzésiés K+F feladatokra – TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005
Szakmai vezető: Prof. Dr. Rácz Béla
Projektmenedzser: Maróti Péter
www.u-szeged.hu/tamop411c0005-index
STEPP klaszter – Science, Technology and Education Platform for Photonics, Hungary; www.stepp.hu

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka