2015. február 5.

Szerző:
Dr. Madarász Tamás a „KÚTFŐ” projekt menedzsere, a ME Technológiai és Tudástranszfer Központjának igazgatója

Ivóvízkészleteinket védik, vízbázisok jellemzőit kutatják

A felsőoktatási intézmények az elmúlt négy-öt évben a korábbinál is motiváltabbak piaci kapcsolataik élénkítésére, hogy a kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenységek által kutatóik valós ipari megbízásokon dolgozzanak, javítva ezzel az intézmény pénzügyi kondícióit is. A Miskolci Egyetem az elmúlt hat évben sikeresen pályázott a TÁMOP felhívásokra, ezzel mintegy ötmilliárd forint kutatás-fejlesztési erőforrás lehívása vált lehetségessé.


Mérés előtti előkészületek a rudabányai bányatónál

A KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049) projekt, a kar Környezet­gazdálkodási Intézetének szakmai kompetenciájára építve, 31 hónapon keresztül végzett kutatásokat, közel 70 mérnök, kutató bevonásával. Köztudott, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészletek biztosítása a 21. század egyik kiemelkedő globális kihívása. A globális arányokhoz képest Európában még magasabb a felszín alatti vízkészletek iránti igény, hiszen az európai vízigények 75 százalékát felszín alatti víz­készletekből elégítik ki. A hazai ivóvízellátás több mint 95 százalékban felszín alatti vizekből származik. A világban híresek vagyunk kiváló minőségű ivóvizünkről, jelentős ásvány- és gyógyvíz-, valamint hévízkészleteinkről, kiváló geotermikus adottságainkról, valamint e tématerületeket művelő szakembereink felkészültségéről is.

A mintavétel egy mozzanata

A program futamideje alatt öt tématerület (kutatási modul) köré csoportosítva folytak a vizsgálatok, ezek egyben meghatározzák a projekt kutatási céljait is:

  • ásvány-, gyógy- és hévízkészletek feltárását és hasznosítását szolgáló komplex vízföldtani kutatások az Észak-magyarországi régióban;
  • a hideg és meleg karsztvíztestek kapcsolatrendszerének jobb megismerését és védelmét célzó kutatások;
  • a bányászati tevékenységek felszín alatti vízkészletek mennyiségére és minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata;
  • speciális szennyezőanyag/szennyezések felszín alatti transzportfolyamatainak pontosabb és megbízhatóbb megismerését segítő kutatások;
  • szélsőséges időjárási viszonyok hatása a felszín alatti vízkészletek utánpótlódására, illetve a felszín alatti vízforgalomra.

Mindezek mellett a fejlesztés fontos eleme volt a pályázó intézmény szakterületi tudástranszfer koncepciójának megtervezése is.
Figyelemre méltó kutatási eredményként értékeljük, hogy a Tokaji-hegység környezetében, néhány hőmérsékleti anomália ismeretében elindulva, terepi mérési kampányaink és új geofizikai mérések értelmezése alapján, eddig meg nem kutatott területen, új geotermikus hasznosítást célzó fúrási pontokat jelöltek ki kutatóink. A környező önkormányzatokkal együttműködve komoly eséllyel valósulhat meg geotermikus beruházás a régióban. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a bükki karszt észlelő hálózat adatainak bővítése, rendszerezése és értelmezése kapcsán tovább pontosíthattuk a bükki karsztvízkészlet előrejelzését, és a kibővített monitoring hálózat révén a bővülő víz­kivételek egymásra hatása is pontosabban észlelhető.

A nagyközönség előtt is bemutatkozott a projekt a Kutatók éjszakáján

Újszerű környezetkémiai kutatásokat és kísérleteket végeztünk Rudabánya és Recsk felhagyott bányatereinek környezetében. A szennyező fémek mobilizálhatóságának vizsgálatán túl, félüzemi terepi vízkezelő rendszer telepítésére kaptunk engedélyt; a lignit töltetű megkötőágy és a kapcsolt semlegesítő rendszer ígéretes eredményeket hozott. A felszíni vizek által befolyásolt talajvizes rendszerek dinamikájának vizsgálata, különösen a szennyező csóvák mozgásának leírása új tudományos eredmények közlésére is alkalmas, és vállalati partnereink is igényt tartanak a kapott eredményekre, hogy a szükséges menedzsment­intézkedé­se­ket megtegyék. Új szabadalmi bejelentések is születtek a projekt eredményeként. Fiatal kutatók is részt vettek az új berendezés vagy eljárás ki­dolgozá­sá­ban. (A KÚTFŐ projekt nem elhanyagolható hatása volt, hogy húsz fiatal kutatót foglal­koz­tatott, ezzel is itt tartva őket a régióban.) A bejelentett szellemi tulajdon elemek közül a laboratóriumi diffúziós cella a diffúziós állandó jobb meg­határozását teszi lehetővé, a mestersé­gesen befolyásolt kolmatáció egy egészen új szemléletet hozhat a felszíni vagy felszín alatti víz­­készletek irányítása, kezelése terén.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka