Innovatív nemzetközi kamionparkoló bázis

A Bivak Kft. 2021 novemberében bízta meg cégünket, a Vonalvezető Kft.-t az „Össze­kapcsolt biztonságos és őrzött parkolóhelyek hálózatának létrehozása Magyar­országon és Romániában” című projekt részeként a „Nemzetközi tranzit­forgalmat kiszolgáló parkoló­­bázis létesítése Kiskun­félegyházán, Hatvanban és Nagykanizsán” tárgyú beruházások mérnöki feladatainak ellátásával. A projekt célja az európai uniós parkolási szabványnak meg­felelő biztonságos és védett parkolók kialakítása hazánkban, amelyek biztosítják a gép­kocsi­­­vezetők nyugodt pihenését, csökkentik a teher­­szállítási bűn­cselekmények számát, valamint további kényelmi szolgáltatásokat – amelyek nagymértékben hozzájárulnak a munka­körülményeik javításához – nyújtanak a gépkocsivezetők számára.


A kamionparkoló bázis belső elrendezése.A belső elrendezés közlekedőutakkal, parkolóállásokkal és tározóval.

A hazai projektek közül a legnagyobb volumenű a Kiskunfélegyházán, az M5-ös autópálya–5402. jelű összekötő út csomópontja mellett, zöldmezős beruházásként megvalósuló, arany fokozatú védettségi szintű, 170 parkolóhellyel rendelkező kamionparkoló bázis, amelynek műszaki átadása idén szeptemberben megtörtént. Megbízásunk a tanulmányi, engedélyezési és kiviteli generáltervezésen, valamint az engedélyek beszerzésén kívül kiterjedt a kivitelezés műszaki ellenőrzésére és a projekt lebonyolítására is.

A tervezés során a műszaki megfelelőség mellett a gazdasági megvalósíthatóságnak is meg kellett felelnünk, amely nagy kihívást jelentett, ugyanis – nyomon követve a tervezéskori változó piaci környezetet és az egyes építőanyagok folyamatos drágulása okozta bizonytalan gazdasági helyzetet – az engedélyezési tervezés véglegesítése előtt vált szükségessé a tervezett kialakítás koncepcionális újragondolása. Cégünknél folyamatosan kiemelt prioritásként kezeltük a feladatot, 12 fős összeszokott tervezőcsapatot állítottunk össze annak érdekében, hogy olyan minőségi tervek jöjjenek létre, amelyek teljes mértékben kielégítik a megrendelő igényeit. Ennek eredményeként egy évvel a tervindítást követően, 2022 decemberében került sor a kiviteli tervek leszállítására.

Az autópálya-lehajtó új körforgalmú csomópontja.Az autópálya-lehajtó új körforgalmú csomópontja a kamionparkoló bázis megközelítéséhez.

A beruházás keretén belül az M5-ös autópálya déli le- és felhajtóágának és az 5402. jelű összekötő út csomópontjának körforgalmi csomóponttá történő átépítése vált szükségessé, melyhez negyedik ágként csatlakoztatva került kialakításra a parkolóterület megközelítését biztosító belső kiszolgálóút. A parkoló belső területén létesülő 170 darab, merőleges kialakítású kamionparkoló helyből 35 parkoló a hűtőegységgel felszerelt kamionok részére fenntartott hely. A külső közutakat és a belső közlekedőutakat aszfalt-pályaszerkezettel, a belső parkolóállásokat pedig betonkőburkolattal alakították ki. A beruházás során közel 17 000 m² aszfalt és 14 000 m² térkő burkolat építésére került sor.

Megépült továbbá egy 200 m² alapterületű szociális épület, amelynek irodahelyiségében látja el feladatát 24 órás felügyeletben a személyzet, továbbá abban kaptak helyet a férfi és női mosdók, illetve tusolók, a mosó- és gépészeti helyiségek, kerti szerszámtároló, valamint a gépkocsivezetők számára kialakított pihenőtér is. A szociális épület és a parkolótér funkcióihoz szükséges közművek (ivóvíz, szennyvíz és elektromos) kiépítése megtörtént. A vízi közművekkel való ellátáshoz 2 kilométer hosszú ivóvíz- és szennyvíz-nyomóvezeték építésére volt szükség. Emellett a kamionparkoló teljes területén biztosított a wifihasználat, és térvilágítási hálózat is létesült, kiterjesztve a külső körforgalmi csomópontra és annak csomóponti ágaira. A burkolt felületekről lefolyó csapadékvíz elvezetését zárt csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésével oldották meg. A befogadó az ingatlan nyugati végében elhelyezett 2000 m³-es tározómedence, amelybe átemelő műtárgyak segítségével kerül a csapadékvíz. Ennek tisztításáról az átemelőre vezetés előtt beépített hordalék- és olajleválasztó berendezések gondoskodnak.

A létesítmény bejárata és a szociális épület.A bejárat és a szociális épület.

A területre a belépés 2 × 1 sávos, zsilipes kialakítású be- és ki­hajtón keresztül történik, a sorompók pedig alá- és átmászás­akadállyal ellátott kivitelben készültek, rendszám­felismerő kamerákkal kiegészítve. Hogy megakadályozzák a védett területre való illetéktelen bejutást, a létesítmény köré 2 méter magas kerítés épült, gyalogosan történő belépésre kizárólag forgókapun keresztül van lehetőség, természetesen a megfelelő engedélyek birtokában. A vagyonvédelemről 65 darab, IP-alapú kommunikáció­val rendel­kező kamera gondoskodik, amelyek képe a szociális épü­letben található irodahelyiségben látható. Az autópálya-üzemeltető kérésének megfelelően, a körforgalom és a beléptetési pont közötti útszakaszon ellenőrizni és detektálni kell az esetleges forgalmi torlódások kialakulását. Erre a célra egy mesterséges intelligenciával rendelkező kamerát helyeztek el, amely figyeli a belső kiszolgálóút mintegy 70 méter hosszú szakaszát, és riasztójelzést küld a személyzetnek, ha a kamionok feltorlódását észleli.

Helyszíni ellenőrzésen a Vonalvezető mérnökei.Helyszíni ellenőrzés – épül a bázis megközelítő útja.

A projekt keretén belül megépült több mint 3 hektár nagyságú burkolt felület ellensúlyozása érdekében kiemelt hangsúlyt fektettünk a zöldfelületek tervezésére. Az EU-s parkolási szabvány követelményei korlátozzák a parkolóterületen belüli fatelepítés lehetőségét. A vagyonvédelem teljes körű biztosítása az elsődleges szempont, ezért a fák helyének meghatározásánál figyelembe kellett vennünk, hogy a fák ne takarhassák ki a kamerák képeit. Ezzel együtt több mint 100 fát, 2700 talajtakaró cserjét ültettek el, és 2,5 hektár füvesített területet alakítottak ki.

Összességében elmondható, hogy a projekt egyediségéből fakadóan számos mérnöki kihívással kellett megküzdenünk szűk határidők betartása mellett, mind a tervezés, mind pedig a kivitelezés műszaki ellenőrzése során. A végeredmény egy olyan magas színvonalú létesítmény megvalósítása lett, amelynek számos pozitív hatása várható a nemzetközi fuvarozók járműveinek és rakományaik védelme és a közlekedésük biztonsága szempontjából. Ez nemcsak itthon, hanem a térség országaira nézve is előnyös.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka