Chip-technológiával a születendő gyermekért

Lezárult a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) a „Chip-technológia alkalma­zása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában” című projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00021), amely 2016 és 2020 között valósult meg.


A PTE-n a reprodukció széles összefogásban megvaló­suló ku­­tatását sokoldalú tudomá­nyos együttműködések előzték meg. A PTE egyik tudományos publikációja kapta 2015-ben a Laboratóriumi Medicina Európai Szövetsége díját, amellyel a klinikai döntéshozatalt leginkább elősegítő kutatási eredményeket ismerik el. TÁMOP, MTA–PTE Kutatócsoport, illetve OTKA-pályázatok segítségével a kutatók folyamatosan részt vesznek a tudományos munkában. A kutatási projektek célja a mesterséges megtermékenyítési technikák hatásfokának jelentős javítása.

Prof. dr. Kovács L. Gábor, a projekt szakmai vezetője.

A GINOP-projekt szakmai vezetője Prof. dr. Kovács L. Gábor akadémikus, vezető kutatói Prof. dr. Bódis József, Prof. dr. Szekeres Júlia, dr. Várnagy Ákos és dr. Márk László. A támogatás összege 1 975 947 500 forint, a támogatás intenzitása 100 százalék. A szakmai megvalósításban a PTE Szentágothai János Kutató­központja, illetve a PTE három karának nyolc klinikája/inté­zete érintett (ÁOK-KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ÁOK-KK Laborató­riu­mi Medicina Intézet, ÁOK Orvosi Bioló­giai Intézet, ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Im­mu­nitástani Intézet, ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, ÁOK KK Immunoló­giai és Biotechnológiai Intézet, GYTK Gyógysze­részi Biológia Tanszék és TTK Fizikai In­té­­zet). Együttműködő partnerek voltak: a 77 Elektronika Kft. (Budapest), az Energia­tudományi Kutatóközpont, az Eötvös Lo­ránd Kutatási Hálózat, a Budapesti Mű­-szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Semmelweis Egyetem. A projekt meg­való­sításában közel 100 fő vett részt.

Dr. Gyenesei Attila új generációs szekvenálást végez.

Célunk olyan biomarkerek azonosítása, amelyek az egészséges embriót jellemzik, és előre jelezhetik a sikeres és egészséges terhességet. Az eredmények alapján lehetőség nyílik arra, hogy egyes biomarkerek előfordulása és mennyisége szerint osztályozhatók lesznek az embriók. A cél, hogy a kifejlesztésre kerülő lab-on-chip módszer alkalmas legyen az embrió megtapadásának és életképességének prognosztizálására.

A projekt eredményeképpen 25 tudományos publikáció jelent meg, legnagyobb részük Q1 minősítésű, nemzetközileg elismert folyóiratokban.
A projekt rendkívül sikeresnek mondható a létrejött innovatív eredmények tekintetében is. Összesen öt darab szellemi alkotást azonosítottunk, amelyek újdonságát a 18 országban megadott szabadalmak bizonyítják. Ezen túl további hat szabadalmi eljárás lezárását várjuk a tengerentúlon és Ausztráliában. A projekt legjelentősebb innovációs hozadéka, hogy TRL-5 fejlesztési szintű chip-diagnosztikai berendezést sikerült kifejlesztenünk az embrionális életképesség eredményesebb megítélésére.

Mindezen közös kutatási munkák alapozták meg a tovább­lépést is; a PTE az elmúlt hetekben elnyerte a kormányzattól a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium program pályázatot, amely 2020 és 2023 között fogja biztosítani a kutatásokat és az innovatív eredmények termékirányú továbbfejlesztését.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka