2014. június: jegyzet, portré, tudomány, it, disszemináció, innováció, paragrafus, atomenergia, közlekedés, zöldkörnyezet, építés, robotika
2014. június 2.

ÉMI Nonprofit Kft. Értékesítési Iroda • emi.hu

Az ÉMI új szolgáltatása

A Mintavételi és Minősítési Terv (MMT) legfőbb célja egy jól dokumentált, előre meg­határozott eljárássorozat rögzítése, mely a kivitelezési munkák során a mindenkori megrendelő és a vállalkozó, illetve az alvállalkozók felé hitelt érdemlően, ellenőrizhető módon és az építési folyamat egész ideje alatt igazolja, hogy a vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt minőségben teljesíti építési szolgáltatásait.


Ehhez kapcsolódó másodlagos cél a későbbi, nem megfelelő teljesítésből adódó jogviták elkerülése, a minőség utólagos vitathatóságának csökkentése.
A folyamatot két részre kell bontani, egy kivitelezés előtti és egy kivitelezés közbeni részre. A tervezési fázisban, de legkésőbb a tenderkiírás előtt el kell készíteni az MMT-t.

Az Építési Termék Rendelet (CPR), a vonatkozó harmonizált szabványok, valamint az ÉMI adatbázisa alapján eldönthető, hogy a betervezett termékek jogszerűen forgalmazhatók és beépíthetők Magyarországon, ezért célszerű, ha az MMT-t az ÉMI készíti el. Ezzel elkerülhető, hogy nem megfelelő vagy ellenőrizetlen minőségű termékeket vagy szerkezeteket építsenek be a közpénzből finanszírozott létesítményekbe. Ugyanakkor „fehéríthető” a gazdaság is, ha a nem jogkövető gyártókat és forgalmazókat az állami finanszírozású projektekből kizárjuk. Szintén kívánatos, hogy az állami finanszírozású építési projektek minőségén állami tulajdonú szervezet őrködjön.

A Mintavételi és Minősítési Terv tartalma

Az MMT olyan dokumentum, amely a termékek és az egyes munka­fázisok vonatkozásában rögzíti az elvárt minőséget, annak igazolási módját, megadja, hogy azt kinek és miként kell dokumentálnia. Az igazolás módja terméktől és épületszerkezettől függően gyártói teljesítménynyilatkozat, mintavételes vagy helyszíni vizsgálat, szak­vélemény stb. – amit az adott beruházás megkövetel.

Az MMT-nek munkanemenkénti bontásban minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a projekt és a munkanem tárgyát;
 • azoknak a kivitelezési egységeknek, szerkezeteknek, termékeknek vagy készleteknek, felhasznált anyagoknak a felsorolását, amelyeket az építménybe vagy annak egyes részeibe állandó jelleggel beépítenek, és amelyek teljesítménye befolyásolja az építménnyel szemben támasztott alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét;
 • az adott kivitelezési egységek, szerkezetek, termékek vagy készletek, felhasznált anyagok lényeges tulajdonságait és elvárt műszaki teljesítményét, amelyeket a Műszaki leírás, valamint a hatályos, vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, illetve műszaki előírások, ÉME-engedélyek, NMÉ-dokumentumok és egyéb gyártói műszaki feltételekben előírt minimális követelmények határoznak meg;
 • az adott kivitelezési egységek, szerkezetek, termékek vagy készletek, felhasznált anyagok megfelelési és elfogadási kritériumait, ezen belül, azok
 • igazolásának (bizonylatolásának) módját (verifikálását) vagy
 • vizsgálattal vagy méréssel történő ellenőrzésének módját (validálását), értelemszerűen az alábbiak szerint:
  • a szükséges mérések/vizsgálatok megnevezése,
  • mennyisége,
  • gyakorisága,
  • száma,
  • módszere,
  • ideje (esedékessége),
  • a szabályozó dokumentum (szabvány) megnevezése,
  • az előírt értékek és a tűréshatárok megadása,
  • az eredmény dokumentálásának és értékelésének meghatározása;
 • mellékletként a vizsgálatokat végző laboratóriumok felsorolását a vizsgálati kör megadásával és az akkreditációs dokumentumok másolatainak csatolásával.

 

A Mintavételi és Minősítési Terv végrehajtása a kivitelezési szakaszban

A kivitelezés során az MMT-ben felsorolt ellenőrzési tevékenységeket az abban megnevezett személyeknek kell elvégezniük, a végrehajtás tényét és eredményét pedig dokumentálni kell.
Amennyiben egy termék vagy szerkezet nem felel meg az MMT-ben meghatározott kritériumoknak, akkor az alábbi intézkedések egyikét kell meghozni:

 • a termék kiépítése vagy a szerkezet elbontása és megfelelőre cserélése;
 • a nem igazolt terméktulajdonság pótlása vizsgálattal vagy szakvéleménnyel;
 • a jogszerű forgalmazáshoz és beépítéshez szükséges hiányzó dokumentumok pótlása vagy előállítása.

Tekintve, hogy a végrehajtás során sokrétű vizsgálati és/vagy szak­értési feladat keletkezik, az MMT végrehajtását célszerű egy megfelelően széles tevékenységi körrel bíró, azokat lehetőleg akkreditált státuszban elvégezni képes szervezetre bízni. Az ÉMI ennek a követelménynek megfelel, sőt bizonyos típusú vizsgálatokat csak az ÉMI tud elvégezni Magyarországon.
Felkészült mérnökeinkkel és akkreditált laboratóriumhálózatunkkal állunk rendelkezésére, hogy az Ön építési projektje is sikeresen valósul­hasson meg.•

 
Innotéka