2014. június: jegyzet, portré, tudomány, it, disszemináció, innováció, paragrafus, atomenergia, közlekedés, zöldkörnyezet, építés, robotika
2014. június 2.

Szerző:
S. K.

NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. • nubiki.hu

Az atomerőmű kiemelt szállítója

A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézetet öt évvel ezelőtt, 2009 áprilisában alapították meg a felszámolás alatt álló VEIKI Zrt. Atomerőművi Divíziójának munkatársai. Az évforduló alkalmából Holló Elődöt, az intézet igazgatóját kérdeztük az elmúlt öt év tapasztalatairól.


Milyen jelentősebb műszaki feladatokkal foglalkoztak az elmúlt időszakban?
– Alaptevékenységünk a Paksi Atomerőmű biztonságának értékelése, ezen belül a súlyos baleseti folyamatok elemzése és valószínűségi biztonsági elemzések végzése. A teljesség igénye nélkül néhány projektet említenék, amelyek végrehajtásában jelentős szerepünk volt.
A Fukusima Daiichi atomerőműben a földrengés következményeként keletkezett szökőár hatására kialakult súlyos baleset tanulságait levonva az atomerőmű, az MTA EK és a NUBIKI munkatársai közösen végezték el a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági Felülvizsgálatát (CBF). Az együttműködésen belül a mi feladatunk volt az atomerőmű biztonsági tartalékainak vizsgálatához kapcsolva a villamosenergia-ellátás és a végső hőelnyelő tartós elvesztése elleni védelem megfelelőségének értékelése, valamint a zónahűtési funkció elvesztését megakadályozó és a konténment integritásának fenntartását biztosító eljárások és eszközök felülvizsgálata.
A kockázatelemzési feladatok között elkezdtük az atomerőmű blokkjainak az egyes külső veszélyekkel szembeni ellenálló képességének valószínűségi alapú értékelését. A jelenleg is folyó értékelést kiterjesztettük – a már korábban vizsgált földrengéseken túl – mind a természeti eredetű külső veszélyek (külső elárasztás, rendkívüli időjárási helyzetek), mind az emberi tevékenységből származó külső veszélyek (szállítás, ipari létesítmények) hatásvizsgálatára.

A Paksi Atomerőmű blokkjainak kockázati összetevői

Az atomerőműben jelenleg is folynak olyan átalakítások, amelyek célja a potenciális súlyos balesetek kezelése, azaz részben kialakulásuk megelőzése, részben a következményeik csökkentése. A súlyosbaleset-kezelés stratégiájának kidolgozását komplex determinisztikus és valószínűségi alapú biztonsági elemzések alapján végeztük el. E stratégia főbb elemeiként – a baleset-kezelési útmutatók mellett – a reaktortartály külső hűtését, a képződő hidrogén kezelését, a súlyos baleseti mérőrendszer és dízelgenerátorok telepítését, a pihentetőmedence hűtőközegének megtartását említhetjük.

Reaktortartály külső hűtésének sémája

Melyek a jövőre vonatkozó főbb terveik?
– A nukleáris biztonsággal foglalkozó intézetként a jövőben is támogatni kívánjuk a Paksi Atomerőművet stratégiai feladatai teljesítésében, melyek közül rövidebb-hosszabb távon kiemelném a jelenlegi blokkok működési idejének húsz évvel történő meghosszabbításának, kockázat­mentes üzemeltetésének támogatását, valamint a részvételt az új blokkok létesítésének előkészítésében, az azt megalapozó biztonsági elemzésekben.

Hidrogénkoncentráció a konténmentben súlyos balesetkor

Szavaiból érzékelhető a szakmai lojalitás. Értékeli ezt a hazai nukleáris közösség?
– Valóban, munkatársaimmal együtt elkötelezettek vagyunk az atomenergia hazai felhasználásának szükségessége iránt. Azt hiszem, ezzel a partnereink is tisztában vannak, az elmúlt években több el­ismerésben részesültünk. Talán nem véletlen, hogy 2013-ban az atomerőmű kiemelt szállítója címet intézetünk kapta. Ez a megtiszteltetés is a további lelkiismeretes munkára ösztönöz bennünket.•

 
Innotéka