2012. május 3.

Földmérési és Távérzékelési Intézet • fomi.hu

A FÖMI szerepe a térinformatikában

A térbeli információk, korszerű adatgyűjtési és adatelemzési technikák felhasználása a mai döntési folyamatok alapvető támasza, a releváns adatokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú. A digitális téradatok felhasználásának elősegítése nemzetközi trend, az adatmegosztási és szolgáltatási hálózatok kialakítása, a szabványosítás és a korszerű műholdtechnikai, távérzékeléses adatgyűjtési módszerek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a dön­tések információigényét kellő részletességgel támogassák.


A Földmérési és Távérzékelési In­té­zet (FÖMI) a Vidékfejlesztési Minisz­térium földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezete. Feladata az ingatlanügyi, földügyi igazgatás országos adatainak feldolgozása mellett a szakmai információs rendszerek és téradattárak fejlesztése, üzemeltetése, valamint a távérzékelési tudományos kutatás országos összhangjának megvalósítása. A FÖMI végzi az alapvető térbeli adatkörök (állami alapadatok) gyűjtését, feldolgozását, tárolását, fejlesztését és szolgáltatását.

A fent említett adatok karbantartása, adatfrissítése, elemzése a FÖMI-ben túlnyomórészt térinformatikai feladat, ennek megfelelően kialakultak az ágazati térinformatikai szakrendszerek. Megindult a térinformatika központosítása, adatbázis-alapú megoldások kidolgozása, a FÖMI-adatok online szolgáltatása egyrészt a szakma számára, másrészt a lakossági ügyfelek részére egyszerű webböngészőn keresztül.

Győr egy részlete ortofotón, az ingatlan-nyilvántartási föld­részletek határaival,
online szolgáltatásként megjelenítve

Az adatokat különféle projektekben használják fel. A különböző rendszerek ágazaton belüli, ágazatok közötti, területi, nemzeti, majd nemzetközi szintű összekapcsolása, az adatok értelmezése számos problémát vet fel. Ezek megoldására egyre inkább előtérbe kerül a szabványok használata, mind a rendszerek csatlakozási pontjait jelentő csatolófelületek (interfészek), mind az adatok szerkezetének szabványosítása szempontjából.

A téradatok esetében az egyik legkorszerűbb megoldás a téradat-infrastruktúrák kiépítése, a szabványok alkalmazásának előmozdítása, a komplex, irányított és szabályozott rendszerek létrehozása. Az adatok hatékony felhasználásában és kiértékelésében számos szakterület szakembereinek közös részvétele elengedhetetlen.

Győr egy részlete 1 : 10 000 méretarányú digitális topográfiai térképen,
online szolgáltatásként megjelenítve

Téradat-infrastruktúrából az egyes területek, országok sajátosságainak megfelelően több szint létezik. Nemzeti téradat-infra­struktúra már számos EU-tagállamban működik, hazánkban jelenleg kialakítás alatt áll. Az európai szintű téradat-infrastruktúra kialakítása is folyamatban van, a rendszer első szolgáltatásai már üzemelnek. Számos tagállam tette elérhetővé INSPIRE-előírásoknak megfelelő metaadat- és adatszolgáltatásait. Az azokat összefogó, közös felületet adó „INSPIRE geoportál” a következő címen érhető el: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/.

Az Országház és környéke ortofotón, az épületek ingatlan-nyilvántartás szerinti feltüntetésével,
online szolgáltatásként megjelenítve

Az Országház és környéke 1:10 000 méretarányú digitális topográfiai térképen,
az épületek ingatlan-nyilvántartás szerinti feltüntetésével, online szolgáltatásként megjelenítve

A FÖMI a korszerű hozzáférést a geoadat­bázisok térinformatikai szolgáltatásai mellett a „geoshop webáruház” keretében nyújtja: http://www.geoshop.hu/.

A Kékestető részlete ortofotón, online szolgáltatásként megjelenítve

A Kékestető részlete 1:10 000 méretarányú digitális topográfiai térképen,
online szolgáltatásként megjelenítve

A FÖMI mind a nemzeti, mind az európai téradat-infrastruktúra kialakításában kiemelkedő szerepet játszik. Számos hazai és nemzetközi szervezetben, kutatás-fejlesztési projektben, munkacsoportban való részvételével folyamatosan fejleszti szolgáltatásait és törekszik a világszínvonalat biztosító belső és külső környezet kialakítására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka