Meszes talajok szerepe a szénkörforgásban

A Föld szárazföldi szénkészletének leg­nagyobb része a talajokban található, ezért olyan fontos elemei a globális szén­ciklusnak. De milyen folyamatok állnak a szén talajokban történő hosszú távú tárolásának hátterében?


Talajvizsgálat

Számos kutatás foglalkozott a talajok szerves szén­formáival és azok globális szén­körforgásban betöltött szerepével az elmúlt évtizedekben, azonban jóval kevesebb figyelem irányult a karbonátos talajokra és az azokban folyó szerves­anyag-stabilizá­­ciós folyamatokra. Eddig. Mert egy 2022-ben kezdődött nemzetközi projekt fő célja éppen a meszes talajokban található szerves és karbonátos szénfázisok mennyiségi és minőségi jellemzése.

Globális szénciklusGlobális szénciklus

A francia, magyar, kanadai és olasz konzorcium kutatóinak feladata ehhez kapcsolódóan egy nagy mintaszámú, változó össze­tételű és alapkőzetű, a föld­használat szempontjából eltérő talajokból álló adat­bázis össze­állítása, valamint a mérésekhez kötődő módszertan harmonizálása és fejlesztése.

Szerves­anyag-stabilizációs mechanizmusok vizsgálata

Az ELKH Csillagászati és Föld­tudományi Kutatóközpont (CSFK) részvételével megvalósuló projektben a szerves­anyag-stabilizációs mechanizmusok vizsgálatát egy lépcsőzetes fiziko-kémiai frakcionálási eljárás alkalmazásával végzik. A talajba kerülő szerves anyagot az ásványi fázishoz történő kapcsolódás és a talajokban található aggregátu­mokba való bezáródás óvja meg a mikrobiális lebontástól. E kapcsolatok felderítése és vizsgálata a CSFK szakmai vezetésével történik.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka