Madarak feltérképezése

Elkészült Magyar­ország madáratlasza, mely az alkotói szerint élő­világunk sok­színűségének és tájaink vál­tozatossá­gának meg­őrzéséhez nyújthat segítséget.


A nyolcszáz oldalas atlasz bemutatja a hazánkban megfigyelt 420 madárfaj előfordulási adatait. A munka során harminc szakember 635 minta­terület fel­­mérését végezte el, ami jelentősen hozzá­járult a nálunk fészkelő madár­fajok országos elterjedésének fel­térképezé­séhez. Az atlasz 30 millió adat­rekordot dolgoz fel, és tartalmazza vala­mennyi madárfajt, amelyet 2019-ig akár csak egyszer is észleltek hazánkban.

Az Agrárminisztérium 2016-ban indította el az összesen egymilliárd forintból megvalósuló programot, amelynek célja a természeti értékek hosszú távú megőrzése és fejlesztése mellett az Európai Unió Biológiai Sokféleség Stratégiájának hazai megvalósítása volt. Ennek egyik eleme Magyar­ország madár­atlaszának elkészítése, de ebbe a sorba tartozik még az ország első ökoszisztéma-alap­térképe, amely a madártani adatok elemzésében is fontos szerepet játszott, vagy a zöld infra­struktúra-alaptérkép is.

Az országos madármonitorozási programok és adat­bázisok működtetése, valamint a hazai madár­gyűrűzés szintén a Magyar Madártani és Természet­védelmi Egyesület és az Agrár­minisztérium együtt­működésében valósul meg. Emellett a nemzeti park igazgatósá­gokkal közösen sikerült stabilizálni olyan veszélyez­tetett fajok állományát, mint a túzok, a parlagi sas vagy a kerecsen­sólyom. Magyar­ország madár­atlasza online, lapozható formában is elérhető a https://www.mme.hu/madaratlasz oldalon.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka