Távhő megújuló energiaforrással

Szombathely meg­határozó energia­szol­gáltatója­ként a Szombathelyi Táv­­hő­­­szol­gál­­tató Kft. célja: modern, környezet­barát, biztonságos szolgáltatás nyújtása.


A távhőszolgáltatás lokálisan nem szennyezi a lakó­környe­ze­tet, az égés­termék magas kéményen, nagy hígulás mellett távozik a lég­körbe. A Távhő­szolgáltató 2003 óta fa­aprítékos bio­­fűtő­­művet használ, két hely­színen nap­kollektoros rendszert, valamint egy hő­­szivattyút is üzemeltet. A megújuló energia­forrás­­sal ellátott terület expanzió­jával jelentős támogatást nyújthat a bel­város levegő­minősé­gé­­nek javításához, a „kémény­mentes belváros” kialakításához, valamint az egészsé­ge­sebb környezet meg­teremtésé­hez.

A Szombat­helyi Táv­hő­­­szol­gál­tató Kft. fenn­tartható jövő iránti elkötelező­dését mu­tatja az elnyert Távhő Ökocímke. Ezt azok a távhő­szolgáltatók kapják meg, ame­lyek elkötelez­ték magukat a környezet­kímélő szolgálta­tás biztosítása mellett. A távhő verseny­képes­sé­gét bizonyítja, hogy egyre több társas­ház és intézmény választja, iskolák mellett színház és sport­­komplexum szá­mára is biztosít szolgáltatást.

A modern technológia alkalmazása mellett a szemlélet­­formálásra is nagy hangsúlyt fektet a cég „Zöldülj velünk!” elnevezésű programjával, amely a környezet­tudatos­ságra hívja fel a figyelmet. Az óvodások számára mese­előadást, az iskolások­nak interaktív előadást biztosít a cég ingyenesen. A program sikerét és egyediségét jelzi, hogy CSR Hungary-díjat nyert a Junior kategóriában.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka