Megérteni a múltat és a jelent

Az Antarktisz eljegesedésével járó ősi globális lehűlés dinamikáját modellezték új­szerű módon, laboratóriumi kísérletek és számítógépes szimulációk együttes alkal­mazásával magyar fizikusok és geológusok.


A Scientific Reportsban megjelent eredményeik új megvilágításba helyezhetik a 34 millió évvel ezelőtti ősi klimatikus esemény ok-okozati összefüggéseit, és ezzel hozzájárulhatnak a napjainkban zajló gyors klímaváltozás dinamikájának megértéséhez is.

A kísérletből (balra) és a szimulációból (jobbra) kapott felszíni hőmérséklet-eloszlások „zárt” Drake-átjáró esetén. A pirosas színek az átlagosnál magasabb, a kékes színek alacsonyabb hőmérsékletet jelölnek. (Forrás: MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport)

A kutatók az ELTE Fizikai Intézetének Kármán-laboratóriumában és a Brandenburgi Műszaki Egyetemen folytatott kísérleteikben a Déli-óceán leegyszerűsített modelljét tanulmányozták. Azt vizsgálták, hogy mennyiben kielégítő az úgynevezett eocén-oligocén átmenet széles körben elterjedt magyarázata, mely szerint a Dél-Amerikát az Antarktiszi-félszigettel összekötő földhíd szétvá­lá­sával (Drake-átjáró) létrejött az Antarktiszt körbefutó cir­kum­­po­láris áramlás.

A hagyományos értelmezés szerint e vízkörzés megindulásával a Déli-sarkvidék elszigetelődött a trópusok melegét szállító óceáni áramlatoktól, ezáltal a Déli-óceán és az An­tarktisz hőmérséklete csökkenni kezdett, míg végül megjelent az állandó jég­takaró. A kutatócsoport egy, az óceáni vízkörzést is magába foglaló globális számítógépes klímamodellt használt. A PlaSim (Planet Simulator) programcsomag lehetővé tette, hogy kiiktassák a modellből a tengeri jég képződését leíró egyenleteket.

Az eredmények azt mutatták, hogy amennyiben a szimulációban megengedik az óceáni jég kialakulását, akkor a Drake-átjáró kinyílása valóban globális hőmérséklet-csökkenéshez vezet. Ám ha a programban blokkolják a jég keletkezését, akkor a jégmentes laboratóriumi kí­sérlettel megegyező módon enyhe hőmérséklet-növekedés ta­pasztalható. Földünk összekapcsolt óceáni és lég­köri folyamatai­nak múltbeli megértése pedig napjaink éghajlat­változásának előre­jelzésében is hasznosulhat.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka