2015. október 2.

Szerző:
Bencze Áron

Jubiláló folyamatirányítók

A folyamatirányítás és a hozzá kapcsolódó területeken a nagy fejlődési „boom” a múlt század végén, a kétezres évek elején zajlott le, az elmúlt esztendőkben a szakma első­sorban a kommunikációs rendszerek konvergálására és az egyre intelligensebb érzékelők elterjedésére koncentrált – mondta Jónap Károly, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Föld­tudományi Kutatóintézet Műszerfejlesztési és Informatikai Osztályának nyugalmazott tudományos főmunkatársa, akit a jubileumi, a XX. DCS konferencia részleteiről kérdeztünk.


Beváltotta-e a korábban hozzá fűzött reményeket a folyamatirányítás és a gyártásautomatizálás konferenciájának egyesítése?

– A hazai, irányítástechnikához kötődő rendezvények – konferenciák, kiállítások, céges bemutatók stb. – közül évek óta kiemelkedő jelentőségű a hosszú évek óta rendszeresen megtartott DCS Folyamatirányító Rendszerek Találkozó, és a pár éve elkezdett Gyártásautomatizálási Konferencia. Két évvel ezelőtt a két rendezvény szervezői elhatározták, hogy a két szakterület közeledése, a szakemberek részére biztosítandó közös találkozás és nem utolsósorban a termékek meg­ismertetése kapcsán az irányítástechnika két területét – a folyamatirányítást és a gyártásautomatizálást – összefogó konferenciát rendeznek. Ezért rendeztük meg az elmúlt évben az első ilyen konferenciát Budapesten, nemzetközi részvétellel, azzal a célkitűzéssel, hogy ilyen rendezvényt két- vagy inkább háromévente fogunk megrendezni. Nagyon nehéz az első rendezvényt értékelni, azonban véleményünk szerint szakmai szempontból alapvetően megfelelt azoknak az elvárásoknak, amelyeket eredetileg célul tűztünk ki. A tavalyi rendezvényen több mint hatvan előadás hangzott el, ezeket hazai,és mintegy 40 százalékát külföldről érkezett előadók tartották meg. Az előadások színvonala természetesen nem volt egységes, a folyamatirányítás területéről is volt több érdekes, magas színvonalú felszólalás, de emellett a gyártásautomatizálás területéről is több előremutató gondolat hangzott el, főként a külföldi előadóktól. A konferenciára több mint kétszáz hazai és külföldi résztvevő regisztrált. Az előadások mellett kiállítást tartottak a szakterületen tevékenykedő cégek, ezt a résztvevők sikeresnek minősítették.

Mennyiben volt más az IAC 2014, mint az elődrendezvényei?

– A DCS rendezvényeken folyamatirányítási területről hangzottak el előadások, a gyártásautomatizálási konferencián természetesen az autóiparhoz, gyártáshoz, feldolgozóiparhoz kötődő területekről érkeztek előadók. Az IAC 2014 rendezvényen ezekhez a területekhez kapcsolódtak a számítástechnikai „kiszolgáló” területeket érintő előadások. A legfőbb különbség az előző konferenciákhoz képest, hogy ezen a rendezvényen együtt lehetett megtalálni mindkét szakterület tudományos, szakmai és alkalmazásbeli újdonságait. A plenáris előadásokon, melyeket meghívott előadók tartottak, kimagaslóan magas színvonalú eredményeket ismertették, illetve nagyon érdekes és komoly jövőképet bemutató stratégiáról is hangzott el előadás. A szekció-előadásokat tekintve a folyamatirányítási területről a modellezés és alkalmazás együttes használata, a gyártásautomatizálás területéről pedig az egyre jobban terjedő Industry 4.0 alkalmazása volt kiemelkedő.

Mi várható idén a DCS-n?

– Az idei DCS konferencia több okból is igen fontos hazai rendezvény, ugyanis egyéves kihagyással (tavaly IAC konferencia volt) folytatódik a hosszú évek óta sikeresen megtartott konferenciasorozat, és mivel a huszadik rendezvényre kerül sor, a szervezők kiváltképpen készülnek a rendezvényre. Idén 41 előadás szerepel a programban, közülük négy plenáris előadás, a szakembereket különösen érdeklő energetikai területről. A szekció-előadások a folyamatirányító rendszerek, az irányítástechnika biztonsága, kommunikáció és – ami a DCS konferenciákra mindig is jellemző volt – az alkalmazás területéről fognak elhangzani. A tervek szerint érinteni fogjuk egyebek között a modellezés és szimuláció, az életciklus-menedzselés, a felhő és grid hálózatok, a vezetéknélküli alkalmazások, a szenzorhálózatok és a rendszer-optimalizálás területét is. Az előadók és a regisztráltak között is több külföldi szakember van. A konferenciára mintegy 300 fő részvételére számítunk, az eddig jelentkezettek száma a kétszázhoz közelít.

A programfüzet szerint a konferencia második napja egy témára koncentrál.

– A program összeállításakor tudatosan a második napra csoportosítottuk az alkalmazástechnikával foglalkozó előadásokat, így aznap összesen 24 felszólalásra kerül sor ebben a témakörben. Ezzel elsősorban az a célunk, hogy az alkalmazás területén dolgozó, végfelhasználói oldalról érkező üzleti partnerek számára is vonzó szakmai napot hozzunk létre. Ráadásul a kapcsolódó partnerek második napra történő invitálását elősegítendő, kedvezményes regisztrálási lehetőséget biztosítunk.

A jubileumi konferenciára milyen különlegességgel készülnek?

– Szervezőként a DCS találkozók indulásakor a rendezvény szakmai oldala mellett fontos célkitűzésnek tartottuk, hogy a hazai irányítástechnikai területen dolgozó munkatársak találkozzanak és eszmét cseréljenek a programjaikról, fejlesztéseikről, jövőképükről, ezért is nevezzük azóta is a konferenciát találkozónak. Úgy tizenöt éve ennek megfelelően baráti találkozóval fejeződik be a második nap, amely hazai bor- vagy pálinkakóstolóval egybekötött valódi találkozást, beszélgetést jelent. Mivel ez a konferencia a XX. DCS Találkozó, ezért a szakmai program mellett különleges baráti találkozót szervezünk a felújított Diósgyőri vár lovagtermében.

A DCS Találkozó Programbizottságát alapítóként 15 évig vezette. Az elmúlt két évtizedben honnan hová jutott el ez szakterület, és maga a Folyamatirányító Rendszerek Találkozója?

– Olyan sok változás történt a szakterületen az elmúlt időszakban, hogy itt csak a legfontosabbakat lehet kiemelni. Húsz évvel ezelőtt az elosztott irányítási rendszer – Distributed Control System (DCS) – még nagyon új volt, hazánkban, de a világon sem működött sok ilyen kompakt rendszer. Az azóta eltelt időt tekintve nemcsak széles alkalmazási területeken terjedtek el ezek a rendszerek, hanem azt lehet mondani, hogy nélkülük már nem működnek folyamatirányítást igénylő technológiák. A kommunikáció területén két évtizede gyakorlatilag az analóg, esetenként kezdetleges digitális rendszerek voltak a jellemzőek, ma már azonban természetes a digitális kommunikáció, a nagysebességű rendszerek használata. A biztonsági vezérlők kialakítása megváltozott, az egyszerű relés hálózatok feladatát a biztonsági irányítási hálózatok vették át. A fejlett szabályozási rendszerek – Advenced Process Control (APC) – szinte minden technológián megtalálhatók ugyanúgy, mint a modell alapú szabályozási megoldások. A DCS konferencia megalapításakor kitűzött célok egyike, úgy véljük, megvalósult: a hazai szakemberek folyamatosan ismerkedhetnek az új technológiai elemekkel, azok alkalmazási technikáival, és évről évre áttekintést kapnak a megvalósult hazai alkalmazásokról.

Az elmúlt évet tekintve mennyire volt számottevő a folyamatirányítás terén a fejlődés?

– Úgy ítélem meg, hogy a folyamatirányítás területén – továbbá a hozzá kapcsolódó számos területen – a nagy „boom” lezajlott a múlt század végén, és e század elején. Jelenleg a kommunikációs sebesség, a legkisebb egységek „okosítása”, az informatika minden eddig elképzelt és el nem képzelt területen történő alkalmazása figyelhető meg, az IoT – Internet of Things – teljes elterjedésével.

Mindezek ellenére beszélhetünk-e új irányzatokról?

– Talán a kommunikációs rendszerek konvergálása (gondoljunk csak arra, hogy a Foundation Fieldbus és a HART rendszer idén januártól már egy alapítványban működik!) és az egyre intelligensebb érzékelők elterjedése azok a területek, amelyeken jelentős változások történtek az elmúlt években.

A jövőben akkor párhuzamosan fog futni a folyamatirányítás, a gyártásautomatizálás és az összevont konferencia is?

– Az eredeti elképzelés szerint a háromévente megrendezésre kerülő IAC rendezvény idején nem lenne DCS konferencia, azonban ma nagyon nehéz megmondani azt, hogy erre milyen igény lesz, és hogyan tudjuk megvalósítani. Úgy véljük, a legjobb az, ha a DCS résztvevők döntik el, hogy a jövőben milyen rendezvényt szeretnének.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka