2015. október 2.

Szerző:
Dr. Dúl Jenő címzetes egyetemi tanár

Duális vágányon az öntészeti felsőoktatás

Tudást kapnak, de kellő gyakorlati tapasztalatuk nincs hozzá a végzős öntőmérnököknek, ezért lenne fontos az ipari hátterű duális felsőoktatási képzés, írta előszavában az Innotéka magazin 2014. áprilisi cikkében. A közlemény megjelenését követően kialakult öntészeti összefogás nemcsak a duális BSc képzés elindítását, hanem szerve­zeti és működési feltételeinek a kialakítását és finanszírozását is megvalósította.


Tavaly, az Országos Magyar Bányá­szati és Kohászati Egyesület (OMBKE) küldöttgyűlésén az ön­té­­szeti felső­ok­tatással kapcsolatban elhangzott, hogy az öntészeti nagyvállalatok külföldről, vagy más hazai egyetemen létrehozva oldják meg az öntészeti szakember utánpótlást, ha a Miskolci Egyetemen (ME) ezen a területen nem lesz sürgősen változás.
Az öntészeti szakmai ismeretekkel rendelkező mérnökök iránt jelentős az öntvénygyártó társaságok igénye, melynek biztosítására országosan egyedül a Miskolci Egyetemen adottak az akkreditált, szakirányú képzés feltételei.

Az öntészeti felsőoktatás tarthatatlan helyzetének megváltoztatását a Nemak Győr Kft. vezetői kezdeményezték és karolták fel. Az egyetem és a társaság vezetőinek egyeztető megbeszélése után ta­valy júniusban megszületett a stratégiai együttműködési megállapodás, szeptember 4-én pedig egyetemi együttműködési és támogatási megállapodást kötöttek az öntészeti felsőoktatás duális formájúvá alakítására és a működtetés feltételeinek a biztosítására, melynek 2014. évi költségeit a Nemak Győr Kft. felvállalta.

A duális hallgatói munkaszerződés aláírása dr. Fegyverneki György (Nemak Győr Kft.) és Dobóczki István duális öntész hallgató között

A múlt év nyarán a Nemak Győr Kft. és a ME Műszaki Anyagtudományi Kar vezetői a Mercedes oktatóközpontjában és a Kecskeméti Főiskolán tanulmányozták a duális járműmérnökképzés működését.

A felsőoktatási kormányzat tavaly hirdette meg a duális képzés 2015. évi elindítását és az önkéntes csatlakozás feltételeit, a tanterv átalakítására és a partnervállalatok részvételére vonatkozó elvárásokat, az akkreditálás követelményeit. A Műszaki Anyagtudományi Kar új vezetése felvállalta az öntészeti képzés duális formában történő indítását és menedzselését.

Idén január végén akkreditálták a duális járműipari öntészeti szakirányos anyagmérnökképzést, melyhez 22 öntöde partner­­vál­lalat csatlakozott, és a megállapodások szerint 58 duális hallgató fogadásáról nyilatkoztak.

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyag­­­tu­do­­­mányi Kara öntészeti összefogás alap­ján, a duális képzés megvalósítására az Öntészeti Tanszék alapításának ötvenéves jubileumával egy időben Öntészeti Intézetet ho­zott létre, melyben Járműipari Öntészeti In­tézeti Tanszéket és a Nemak Győr Kft.-vel aláírt együttműködési megállapodás szerint a társaságnál Könnyűfémöntészeti ’Nemak’ Kihelyezett Intézeti Tanszéket alakítottak ki.

Ez év februárjában tíz öntöde az együttműködési megállapodás és támogatási szerződés aláírásával csatlakozott ahhoz az öntészeti összefogáshoz, mely szerint az öntészeti felsőoktatás jövőbeni fejlesztése és működtetése alapvetően a partnertársaságok finanszírozásával valósul meg.
Az együttműködési megállapodások szerint a partnertársaságok a mérnökutánpótlás biztosítása érdekében az árbevételük arányos összegével támogatják a Miskolci Egyetem öntészeti felsőoktatását és a Műszaki Anyagtudományi Kar duális öntészeti képzésének megvalósítását, melynek kereteit a fenntartóval és az intézménnyel kötött felsőoktatási támogatási szerződések biztosítják.

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara, a vállalati igényeket felismerve, az elmúlt időszakban – a főként járműipari – öntészeti vállalatokkal szorosan együttműködve megreformálta öntészeti képzését, és immár a vállalatokkal közösen, Magyarországon egyedülálló elméleti képzésre és valós ipari környezetben elsajátított gyakorlati ismeretekre építve duális formában képzi a jövő öntész szakembereit.
Megtörtént a partnervállalatok akkreditációja, a cégek által kiválasztott diákokkal és az együttműködő vállalatok közreműködésével szeptemberben a duális öntészeti szakirányos képzés 14 hallgatóval és hét partnervállalat közreműködésével megkezdődött.
A fentiek szerint tehát sikerült az öntészeti oktatást új vágányra állítani úgy, hogy az alkalmas mozdony és a szükséges energia is megvan hozzá.

A Műszaki Anyagtudományi Kar szeptem­berben első ízben indult duális képzésére felvételt nyert hallgatói ünnepélyes keretek között írták alá szerződéseiket a számukra gyakorlati jártasságot biztosító vállalatokkal. Már közösen dolgozunk azon, hogy a következő tanévben a képzés nagyobb hallgatói létszámmal és további támogatókkal folytatódjon.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka