2018. december: jegyzet, mesterséges intelligencia, it, geológia, portré, fizika, tudomány, űrtevékenység, innováció, egyetem, fenntarthatóság, környezetvédelem, zöldkörnyezet

Ipar, innováció és matematika

Európai mintára Magyarországon is egyre jellemzőbb az alkalmazott matematika térnyerése az elméletivel szemben. Ennek alapja, hogy az ipari szereplők mindin­kább bevonják a matematikusokat kutatási-innovációs programjaikba.


Nemzetközi háttér

Húsz esztendeje kutatja az iparban felmerülő matematikai problémákat dr. Horváth Zoltán, a Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Munkatársaival olyan matematikai kutatásokat folytatnak, amelyek ipari feladatok adatai alapján nyújtanak hatékony megoldásokat.

Öt éve alakult meg a hasonló kutatások közvetlen EU-s forrásból való támogatásának megszerzésére a már 15 ország kutatócsoportjaiból álló EU-MATHS-IN nemzetközi hálózat. Ennek tagja a tanszékvezető kezdeményezésére és vezetésével megalakított HU-MATHS-IN, a Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat.

Horváth Zoltán az EU-MATHS-IN vezetőségi tagjaként megszervezte és koordinálja a közvetlen brüsszeli támogatású H2020-as MSO4SC projektet. Ebben vezető európai egyetemek közre­működésével olyan felhőalapú, nagy teljesítményű számítási infrastruktúrát, HPC-cloudot fejlesztenek, amely lehetővé teszi mind a matematikai fejlesztő környezet, mind az ezen alapuló szolgáltatások könnyű elérését.

A matematika mindenhol ott van, csak fel kell ismerni

Váratlan példát szolgáltat az MSO4SC-ben a Strasbourgi Egyetem által kidolgozott „Eye2Brain” alprojekt a matematika alkalmazására. Ebben a szemen történő mé­ré­sek eredményeiből az agyi folyadékáram­lási folyamatokat számolják, amelyet a mögöttes neurológiai betegségek feltérképezésére használnak fel. De a tanszékvezető példaként hozza norvég partnerüket is: a SINTEF vezetésével szabad forrású, professzionális szintű kódot hoznak létre kutatók a talajban lévő kőolaj vagy elhelyezett CO2 pontos szimulációjára.

Globális kihívások (migráció, városi légszennyezés, álhírek terjedése) adat- és fizikai modellezésének eszközeivel való, szuperszámítógépeket is felhasználó matematikai megoldása szintén matematikai modelleken alapul. Ezeket a győri részvétellel decembertől induló, H2020-as pályázati kiválósági központ, a HiDALGO finanszírozza.

Matematika mint szolgáltatás és ipari kutatási technológia

Részben az előbb említett projektek és a nemzetközi hálózat tagjainak ta­pasz­ta­latai­ra is alapozva dolgozták ki egy EFOP-projekt munkatervét. Horváth Zoltán kifejtette, az EFOP-programban elsődleges céljuk, hogy a HU-MATHS-IN hálózaton belül egy szolgáltatási szervezetet, úgynevezett one-stop-shopot, azaz egyablakos kapcsolatot alakítsanak ki az ipar és a matematikusok között annak érdekében, hogy elősegítsék, az ipar rátaláljon a feladatai megoldásához megfelelő matematikai csoportra.

Közlekedés NOx emissziójának (jobbra) és keveredésének szimulációja matematikai DNS-kóddal Győr városára; az MSO4SC projekt eredménye a SZE, KTH és BCAM által.

Emellett a projekt támogatásából ipari matematikai kutatásokat pályáztatnak, szer­veznek és futtatnak. Jelenleg húsz ilyen mi­ni­projektet futtatnak a programban részt vevő Széchenyi Egyetem, a Szegedi Tu­do­­mány­egyetem, a Debreceni Egyetem, az ELTE, a BME, az Óbudai Egyetem és az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet cso­portjai. Miniprojektenként egy-egy jármű- vagy egészségipari cég által inspirált feladaton dolgoznak. Győrben az Audi Hun­garia adott feladatot: kipufogók zajosságá­nak előrejel­zésére dolgoznak ki olyan számítógépes szimulációs módszertant, amely az eddigi state-of-the-artnál lényegesen ponto­sab­ban, de ugyanannyi idő alatt, már tervezési fázisban képes szimulációval megállapítani a kipufogó zajosságát.

A program harmadik pillére a fenti kutatások alapján kialakított képzés. Lényege, hogy egy oktatási anyagban egy ipari feladat megoldását kibontva, az ahhoz szükséges matematikai eredményeket tanítják meg, majd bemutatják ezekkel a teljes ipari feladat elvégzését. Ezeket mind az egyetemi oktatásban, mind a már a vállalati szférában dolgozók továbbképzésében is alkalmazzák.

A teljes projektet januári győri konferenciájukon mutatják be, amelyre minden érdeklődőt és ipari feladatot szívesen várnak a matematikusok!•

 
Innotéka