2012. október 5.

Szerző:
Tóth Tímea

ZÖLD NRG-AGENT Kft. • nrgagent.hu

Folyamatosan tökéletesíti gázmotorját a ZÖLD NRG-AGENT Kft.

Az egyre nagyobb mennyiségben keletkező szilárd kommunális hulladék kezelése komoly kihívás a modern kori társadalmak számára. A kecskeméti székhelyű NRG-AGENT Kft. tíz évvel ezelőtti megalakulása óta kombinált hő- és villamosenergia-termelő egységek (CHP egység) telepítésével, üzemeltetésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint gyártásával is foglalkozik.


Zalaegerszeg-Búslakpuszta transzformátorállomás és gázmotor konténer (250 kWe)

Az idővel több leányvállalattal bővült cégcsoport tagja a ZÖLD NRG-AGENT Kft., amelynek fő tevékenysége a hulladéklerakókból kinyert depóniagáz hasznosítása, az ezen alapuló energetikai beruházások megvalósítása, továbbá a telepített berendezések szervizelése. A cég műszaki vezetőjével, Eörsi-Tóta Gáborral e tevékenység létjogosultságáról és a társaság legújabb fejlesztéseiről beszélgettünk.
– A fejlett ipari országokban a jólét folya­matosan növekvő, alapvető igényeinken messze túlmutató fogyasztást generál, aminek következtében rengeteg a hulladék értékű termék – foglalja össze korunk jellemző folyamatait a műszaki vezető.

Milyen előremutató lehetőségek vannak?
– A hulladékgazdálkodás szigorú hierarchia – a megelőzés, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és az egyéb hasznosítás (például energiahasznosítás, ártalmatlanítás) – alapján valósul meg. Mivel az újrahasznosításnak, újrafeldolgozásnak, a nagyipari elgázosításnak és a pirolízis technológiáknak egyelőre technikai és gazdaságossági korlátai vannak, a hulladékkezelési technikák közül elsősorban a hulladéklerakás és a hulladékégetés műszaki, környezetvédelmi és gazdasági feltételei adottak. Ez utóbbi társadalmi elfogadottsága azonban meglehetősen alacsony hazánkban.

Hogyan alakul nálunk a kommu­nális hulladék hasznosítása?
– Hazánkban évente mintegy ötmillió tonna szilárd kommunális hulladék keletkezik. A legfrissebb adatok szerint ennek 11 százalékát szelektíven gyűjtik és újrahasznosítják, 9 százalékát égetéssel energetikai célból hasznosítják hazánk egyetlen kommunális hulladékhasznosító művében, míg a legnagyobb rész, mintegy 80 százalék lerakókba kerül. A lerakott hulladék szervesanyag-tartalmából úgynevezett depóniagáz keletkezik, aminek 50-60 százaléka metán. Ennek az erőteljesen üvegházhatást okozó gáznak az ártalmatlanítása különösen fontos, ami égetéssel történik. Az így felszabadult hőt hasznosítani lehet.

Mi történik a hulladéklerakókból származó depóniagázzal?
– Mivel a hőigény jellemzően a hulladéklerakók közelében alacsony, ezért célszerű ezt az energiamódozatot villamosenergia-termelésre hasznosítani. A Magyarországon lerakott hulladék mennyiségével számolva akár 50 megawatt teljesítményű gázmotorpark is üzemeltethető lenne. Ha azonban a korlátozó körülményeket – a hulladéklerakók kialakítása, elhelyezkedése, mérete, villamoshálózati csatlakozás stb. – is figyelembe vesszük, reálisan 30 megawattnyira lehet becsülni ennek a piacnak a potenciálját.

Mekkora ebből jelenleg a ZÖLD NRG-AGENT Kft. részesedése?
– A villamosenergia-termelés legegyszerűbb és egyben leggazdaságosabb módja, ha gázmotoros kiserőművet telepítünk. A mi cégünk erre specializálódott. Másfél megawattot üzemeltetünk most, amivel a ZÖLD NRG-AGENT Kft. nagyságrendileg a piac második legjelentősebb szereplője, gyáli erőművünk azonban az ország legnagyobb depóniagázzal üzemelő erőműve. Ennek a további bővítése szerepel a következő év tervei között.

Nemrégiben újabb fejlesztéssel jelentek meg a piacon.
– Cégünk olyan gázmotorokat gyárt, amelyek alacsony metántartalmú gázzal tudnak üzemelni, teljesítményük jelenleg 5–250 kilowatt közötti. A 250 kilowattos egységünk egy V8-as motor, amit korábban két turbófeltöltővel gyártottunk. A turbófeltöltő nagyon magas fordulatszámon üzemel. Emiatt a meghibásodás valószínűsége igen nagy, a karbantartási költségek pedig magasak. Nemrégiben olyan motort telepítettünk Za­laegerszegen, amelynek átalakítottuk a szívó és az üzemanyag-ellátó rendszerét, és egy darab turbófeltöltővel építettük meg.
A motor megkezdte a próbaüzemét, az eddigi tapasztalatok biztatóak: stabilan, kiegyensúlyozottan üzemel, és várhatóan a turbófeltöltő meghibásodásai is ritkábbak lesznek. A célunk ezzel a fejlesztéssel az volt, hogy az üzembiztonság növelése mellett az esetleges javításokkor a korábbi gyakorlatnál egyszerűbb és olcsóbb beavatkozásra legyen szükség.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka