Fókuszban a helyi közösségek

A Knorr-Bremse amellett, hogy világ­színvonalú vasúti fék­rendszereket fejleszt és gyárt budapesti telep­helyén, nagy hang­súlyt fektet a társadalmi felelősség­­vállalásra, kiemelten a helyi közösségek támogatására. A leg­utóbbi CSR Hungary díj­átadón három kategóriában díjazták a vállalat erő­feszítéseit, emellett a HRKOMM Award 2022-es versenyén döntős elismeréssel tüntet­ték ki az idei Local Care-projekteket. Immáron több­­szörösen díj­­nyertes stratégiájuk­ról Kovács Beatrixot, a vállalat kommunikációs és CSR-igazgatóját kérdeztük.


Kovács Beatrix (Fotó: Reviczky Zsolt)
Kevés ipari vállalat mondhatja el magáról, hogy három kategóriában is CSR-díjat nyert. Mit gondol, mi a sikerük kulcsa?

– Kimagasló siker az, hogy vállalatunk három elismerést is kapott: a legjobb CSR-programért, a legjobb környezeti felelősségvállalásért és a legjobb CSR-kommunikációért is elismerésben részesültünk.

A sikerünk kulcsa pedig az, hogy komolyan vesszük a felelősségvállalási programokat, és nagy figyelmet fordítunk nemcsak a tervezésre és megvalósításra, de a kommunikációra is. A helyi közösségek támogatása kiemelten fontos, emellett a környezeti értékek meg­óvására is nagy hangsúlyt fektetünk. A díjak pedig éppen ezeket a területeket érintik. A legjobb CSR-program díját a Local Care – Együtt a közösségekért kezdeményezésünk kapta, amelynek keretében szűkebb környezetünkben működő szervezeteket támogatunk. A környezeti felelősségvállalással kapcsolatos elismerést pedig Szervizközpontunk ökotudatos fejlesztéseiért kaptuk. A CSR-projektjeinket támogató kommunikációnkban pedig a megvalósult integrált stratégiánkat ismerték el.

Mi a magyarázata annak, hogy ennyire fontosnak érzik a társadalmi felelősségvállalást?

– A Knorr-Bremse stratégiájának és vállalati kultúrájának régóta szerves része ez a terület. Nemzetközi szinten az anyavállalat ­Glo­bal Care-programja foglalkozik a témával, amelynek helyi megfelelője a Local Care, amelyet Veres László ügyvezetővel együtt karoltunk fel. A vállalati értékteremtéshez ma már nem elegendő hatékonynak és eredményesnek lenni. Sikerünket az is meghatározza, hogy hogyan vélekedünk az embert és a környezetét érintő kérdésekről, és miként cselekszünk. Hiszünk abban, hogy a helyi közösségek támogatása vállalatunk sikeréhez is hozzá­járul. De emellett nemcsak a társadalom támogatása, hanem a helyi gazdaság segítése és a környezet védelme is a fókuszban van.

A Knorr-Bremse Budapestet három kategóriában díjazták a CSR Hungary 2022-es versenyén. A képen jobbról balra: Kovács Beatrix, a Knorr-Bremse Budapest kommunikációs és CSR-igazgatója, dr. Szent-Ivány Ágnes, a Joint Venture Szövetség Etikus Üzleti Magatartás Bizottság elnöke, továbbá Veres László, a Knorr-Bremse Budapest ügyvezető igazgatója.
Minden multinacionális vállalatnak van CSR-programja. Miben külön­bözik a Knorr-Bremse megközelítése, és mi az a hozzáadott érték, amiért a szakmai zsűri is díjazta ezt a programot?

– Amellett, hogy nevéből fakadóan kimondottan a helyi kezde­mé­nyezésekre fókuszálunk, a fő különbség az, hogy a projekteket a kollégáink javasolják, akik aktívan, önkéntes munkájukkal részt is vesznek a megvalósításban. 2015 óta zajlik ez a program, és csak idén megközelítőleg tízmillió forint támogatást nyújtottunk. A kollégák közül pedig idén háromszor annyian jelent­kez­tek önkéntesnek, mint egy évvel korábban. A jövő évre szóló pályázatoknál már látjuk, hogy ennél is nagyobb az érdeklődés, sok pozitív visszajelzés érkezik a cégen belülről. Ez rendkívüli eredmény, jó látni, hogy a kollégák örömmel, őszinte elkötele­zettséggel vesznek részt a megvalósításban.

A pályázatunk további különlegessége, hogy nagyon sokrétű társadalmi csoportot és problémát tudunk támogatni. A Local Care-pályázatokra összesen hat témakörben érkezhet jelölés: közlekedés és közlekedésbiztonság, oktatás, társadalmi kohézió, környezetvédelem, egészségvédelem és sport. Bár mindegyik ugyanolyan fontos számunkra, az idei önkéntes munkák közül kiemelném a Tábitha gyermek hospice ház felújítását, vala­mint a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közös programunkat, ahol ezer adag meleg ételt főztünk rászorulóknak. A Mozdulj! Egyesület látássérültekkel közös tandemtúráján a Balaton körül szintén számos kollégánk vett részt. Ezek a programok csapatépítőként és szemléletformálóként is jól működnek, hiszen együtt segítünk rászorulókon és éljük bele magunkat az ő helyzetükbe, egyúttal kicsit elgondolkodtató is, hogy milyen az ő élethelyzetük, és mi mit tudunk tanulni tőlük.

A Knorr-Bremse Budapest önkéntes kollégái a Local Care-program részeként a hátrányos helyzetű gyermekek támogatásával is foglalkozó Wesley János Óvodát varázsolták újjá, emellett ajándékcsomagokkal és játszóházi látogatással is meglepték a gyermekeket.

Szintén a Local Care része a Robotikaszakkör, amely elektronikai fejlesztőmérnök kollégánk, Tarnai György ötlete alapján valósult meg. Először csak a saját lányának írt programot, hogy ezzel fejlessze logikai gondolkodását, de beleszerettünk az ötletbe, és bővítette a tananyagot. Az egész éves szakkörre elég anyagot programozható robotokkal együtt, a korábbi hat intézményt kiegészítve, idén három további iskolának adtuk át. Ezzel a támogatással az a célunk, hogy a gyerekek olyan tudáshoz jussanak, amely iránytű lehet egész életükben.

Szintén díjat kaptak a környezeti felelősségvállalással kapcsolatos programokért. Mit kell ezekről tudni?

– Szervizközpontunk épületének 2021-ben megvalósult felújítása során az energia­hatékonyság növelését tartottuk szem előtt. Ennek köszönhetően a villamos­energia-fogyasztás 15, a gáz­fogyasztás 40 százalékkal csökkent, és emellett szén-dioxid-kibocsátásunk 600 tonnával mérséklődött éves szinten. A hulladék­gazdálkodás során tömörítést használunk, ennek köszönhetően fele olyan gyakran kell elszállítani tőlünk a keletkező ipari hulladékot.

Ugyanakkor a termelésben, ahol fékegységek, fékvezérlő berendezések és légellátó egységek felújításával foglalkozunk, technológiai váltást is végrehajtottunk: a mosó- és tisztító­berendezé­seinket cseréltük le. Itt víz helyett száraz­jeget használunk, továbbá egy robotos mosó­berendezés működése során 35 százalékkal kevesebb vizet használ.

A termékfejlesztés során is folyamatosan figyelünk a környe­zeti hatásokra: konstrukciós mérnökeink ökodesign szemlélettel dolgoznak, így van olyan mechanikai fékollós egységünk, amelynek megvalósult tömeg­csökkentése a teljes életciklusra vetítve 24 százalékos emisszió­csökkenést eredményez. Alternatív alap­anyagok használatával a tömeg­csökkentésen túl a karbantartási ciklus is jelentősen kitolható, ami a több évtizedre tervezett vasúti fék­rendszerek esetében nagyon fontos szemponttá is válhat.

Említette, hogy a munkavállalóik egyre nagyobb számban vesznek részt ezeken az eseményeken. A programoknak van ilyen nagy népszerűségük, vagy a kommunikációnak is köszönhető ez a pozitív hozzáállás?

– Úgy tapasztalom, hogy mindkettőnek, hiszen hiába érkeznek be jó kezdeményezé­sek, ha erről nem értesülnek a kollégák. Közel kétezren dolgozunk a vállalatnál több mint húsz szak­területen, kék és fehér galléros kollégák egyaránt, őket más­féle­képpen tudjuk elérni. De ugyanilyen fontos az eredményeink kommunikálása kifelé is. Ez egy komplex meg­közelítést igényel, ezért integrált kommunikációs stratégiát követtünk: az aktivitásokról össze­hangoltan tájékoztattunk a külső és belső csatornákon egyaránt. Külső kommuniká­ció­ban nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi média használatára, ezeken keresztül közel 300 ezer embert értünk el. Ám emellett sajtó­közlemények­ben is beszámoltunk az eredményeinkről.

A projektekhez kapcsolódó kommunikációink­nak vállalaton belül nem titkoltan edukációs szerepet is szánunk. Kiemelt célom, hogy a személyes szerep­vállalás és a támogató szemlélet­mód minél szélesebb körben nyerjen teret a munka­társaink között.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka