Európa zöld turizmusáért

A CASSINI Hackathon idén Európa kilenc orszá­gá­ban zajlott párhuzamosan. A magyarországi fordulóra ötvennégy innovátor jelentkezett.


Olaszországban, Lengyelországban, Görög­­or­szág­ban, Hollandiában, Norvégiában, Ausztriában, Portugáliában, Francia­országban és Magyar­orszá­gon egyszerre mérték össze az ötleteiket és a tudásu­kat a résztvevők. Itthon a Design Terminal rendezte meg a két­napos hackathont, melyre ötven­négy in­no­vátor jelentkezett, akik európai műholdakból származó adatok felhasználásával dolgoztak ki öt­le­te­ket arra, ho­gyan tennék fenn­tarthatóvá a kon­ti­nens tu­rizmusát. A jelentkezők közül végül tizen­öten jutot­tak be a meg­­mé­rettetésre, így alakult ki az egymással ver­sengő öt csapat.

A fődíjat a TrashUp megoldás nyerte el. A ver­se­nyen közös ötleten dolgozott Kiri Hunor (ReFilamer) és Dobsa Beáta (Tripful). A ReFilamer fejlesztése egy hulladékokból 3D nyomtatók számára alapanyagot elő­ál­lító gép. A Tripful közösségi alkalmazás pedig a Z generációs női utazókat célozza meg, akik így kap­csolatba léphetnek egymással az útjuk so­rán. A mű­hold­fel­vé­te­lek révén az alkalmazás olyan, mű­anyag­hul­la­dék­kal erősen szennyezett turista­út­vo­na­lak­ra irányít­ja az utazókat, ahol segíthetnek a szemét újra­hasznosításában. A második helyezett csapat a Gentle Night lett. Applikációjuk fényszennyezéstől mentes területeket ajánl a turistáknak, ahol tökéletesen lát­szanak a csillagképek.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka