Érdekel minket a fenntarthatóság?

A fenntarthatóbb jövő megteremtése a társadalom minden rétege számára központi kérdéssé vált napjainkra? Milyennek képzelik a fogyasztók a környezet­védelem szempontjából fenntartható életmódot, és miben segíthet a technológia?


Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Ericsson Con­su­mer­Lab, amely 12 ezer internethasználó véleményét gyűjtötte össze legfrissebb je­lentésében. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a megkérdezettek szokásai tükrözik-e a problémáról kialakított véleményüket, illetve segíthetik-e mérsékelni fogyasztásuk esetleges negatív hatásait az infokommunikációs megoldások.

A jelentés megállapításai között szerepel a fogyasztók hozzáállásának változása. Két évtizeddel ezelőtt például csupán az emberek egyötödét nyugtalanította a levegő- és vízszennyezés mértéke, míg ma már lényegében minden második emberről elmondható ez. A klímaváltozás és a globális felmelegedés pedig a korábbi 13 százalék helyett ma már a fogyasztók 50 százalékát foglalkoztatja, ezen belül 23 százalékuk számára ez az egyik legfontosabb társadalmi aggály.

A fogyasztók szerint kit terhel a felősség a környezeti hatások csökkentéséért (%)

A felmérést végzők szerint az egyén szintjén számtalan mindennapi szokás „kör­nyezet­bará­tabbá” tehető, és sokan igyekez­nek is eszerint alakítani fogyasztásukat. Ugyanakkor felteszik a kérdést: vajon tisztában vannak-e azzal, hogy mely gyakori tevékenységek mennyire szennyezik a környezetet? Ennek felmérésére a kutatás során a megkérdezetteknek egy sor mindennapi aktivitást kellett sorba rendezniük annak alapján, hogy azok szerintük milyen hatást gyakorolnak a környezetre.

A legtöbb felhasználó az autózást és a repülőgéppel utazást értékelte nagy környezeti hatású területnek, míg a táplálkozás és az okostelefon-használat besorolása már problémásabbnak bizonyult. A megkérdezettek 84 százaléka alábecsülte a táplálkozás hatását, míg két­harma­duk túlértékelte az okostelefonokét.

A válaszadók 46 százaléka úgy véli, hogy a tech­nológiai innovációnak kulcs­szerepe van a jövő környezeti kihívásai­nak kezelésében. Továbbá a megkérdezettek 36 százaléka szeretné, ha a készülékek és berendezések segítséget nyújtanának abban, hogy környezettudatosabban éljenek.

Jóllehet a fogyasztóknak vannak kétségeik az infokommunikációs eszközeik környezeti hatásaival kapcsolatban – leginkább az energiafogyasztásuk és gyártásuk során használt anyagokat illetően –, minden második felhasználó az adatvédelemmel és biztonsággal összefüggő problémákat nyugtalanítóbbnak tartja.
Ugyanakkor, érdekes módon, azok a fo­gyasztók, akik szerint a technológia kulcsfontosságú lehet a jövő környezetvédelmi kihívásainak megoldásában, kétszer na­gyobb érdeklődést mutatnak olyan infokommunikációs alkalmazások iránt, amelyek segítenek a környezet­tudato­sabb viselkedés kialakításában.

A válaszadók által legtöbbre értékelt megoldások leginkább az otthonaikkal kap­csolatosak; 56 százalékuk az okosotthon-megoldásokat találta a leginkább hasz­nálhatónak, amelyek a lakó szokásait elemezve adnak tanácsokat a levegőminőség javítására és az energia­haszná­lat csökkentésére.

A felmérést végzők szerint összességé­ben a fogyasztók hasznos segédeszközt látnak az infokommunikációs technológiákban, környezeti, egészségügyi, költségtakarékossági és kényelmi szempontból egyaránt.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka