Digitális forradalom előtt a vasúti teherszállítás

A vasúti személyszállítás után az áruszállításban is elterjedhet a digitális automata vonó- és ütközőkészülék, ám ehhez a vonat teljes hosszában biztosítani kell a digitális jeltovábbítást. Ezt a problémát hivatott megoldani a Knorr-Bremse e-csatlakozója, amelyet a közelmúltban mutattak be az InnoTrans 2022 szakkiállításon Berlinben.


Forradalom előtt áll a vasúti teher­szállítás – az elsődleges cél, hogy a közúti áru­mozgatás minél nagyobb arányban a környezet­barátabb kötött pályára terelődjön 2030-ig. Ehhez azonban a mainál verseny­képesebbé kell válnia a vasútnak a közúti áruszállítás­sal szemben. Kulcs­szerepe van ebben a folyamatban a digitális automata vonó- és ütköző­készüléknek, amely nagyban hozzájárul a szektor digitalizációjához, hatékonyságának növeléséhez, és nem utolsó­sorban a fenn­tarthatóbb, környezet­­kímélőbb üzemeléshez.

Az elektromos csatlakozó kivételesen nagy kihívást jelentett a digitális automata kuplung fejlesztése során.

Jelenleg Európa-szerte mintegy félmillió tehervagont és 17 ezer mozdonyt kézi erővel, pályaudvari vonat­rendezők segítségével kapcsolnak össze, ők végzik el az ilyenkor kötelező fékpróbákat is. A folyamat szerelvényen­ként akár több órát is igénybe vehet, de az idő­ráfordítást a digitális csatlakozókkal jelentősen le lehet rövidíteni. Ezek ugyanis a vonat teljes hosszában biztosítják az áram­ellátást és az adat­kapcsolatot, így a mozdony­vezető a vezető­állásban lévő kijelzőn is láthatja, ha a vagonok össze­kapcsolása meg­történt. Az okos­megoldással számot­tevően csökkenthető a vonatok rendezésének ideje, költ­sége és környezet­terhelése, lehetővé téve, hogy teljesül­jenek az Európai Zöld Meg­állapodás­ban foglalt környezet­védelmi vállalások. Emellett a megoldás biztonságosabb is, mert kisebb az esélye a kisiklásnak, és hosszabb szerelvénye­ket lehet ily módon összeállítani.

A Knorr-Bremse e-csatlakozóját a közelmúltban mutatták be az InnoTrans 2022 szakkiállításon.

A digitális csatlakozókkal szemben azonban olyan nagyok az európai szabványosítást megcélzó elvárások, hogy eddig egyetlen műszaki megoldásnak sem sikerült minden egyes követelménynek megfelelnie. Ám a Knorr-Bremse sikerrel vette az akadályt, és olyan eszközt tervezett, amely minden felmerülő kérdésre megfelelő választ ad. A Budapesten tesztelt és részben itt fejlesztett eszköz nem nyúlik túl a rakodás szempontjából fizikai korlátot jelentő 200 milliméteres magasságon, tehát a vagonokra felálló teherautók is gond nélkül haladhatnak át a vonó- és ütközőberendezésen. Az érzékeny és törékeny elektromos csatlakozók az időjárástól és a külső erőhatásoktól védettek, a biztonságot pedig az garantálja, hogy összekapcsolódásuk csak a vasúti kocsik fizikai csatolása után, felügyelet alatt megy végbe.

A Knorr-Bremse megoldásának fő előnye, hogy a középponttól számítva magassága 200 milliméteren belül marad.

A Knorr-Bremse támogatja, hogy ez a koncepció váljon a sztenderd meg­oldássá a teljes vasúti szállításban, ezért a terveket benyújtotta az Európai Vasúti Közös Vállalkozásnak (Europe’s Rail Joint Undertaking; ERJU), amely a végleges mű­szaki kialakítás és egysé­ge­sí­tés folyamatában vesz részt. A vállalat 2026-ra az automatizált vasúti áru­fuvarozás vezető beszállító­jává kíván válni, ehhez magas hozzáadott értékű műszaki meg­oldásokat biztosít az ügyfél­köre számára.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka