Az állati beporzás jelentősége

Az állati beporzás kulcsszerepet játszik a mezőgazdasági termelés minőségének meghatározásában, világít rá a Padovai Egyetem és a Magyar Kutatási Hálózat (a volt ELKH) Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) metaanalízis statisztikai módszeren alapuló kutatása. Az erről szóló tanulmány a Nature Communications folyóiratban jelent meg.


Először számszerűsítették globális szinten a természetes beporzók termények minőségére gyakorolt hatását a kutatók, az eredmények pedig azt mutatják, hogy az állatok által be­porzott gyümölcsök átlagosan 23 százalékkal jobb minő­ségűek.

Állati beporzók

A kutatáshoz a világ 48 országában és 48 különböző terményen végzett 190 független vizsgálat adatait használták fel. Az állati beporzók elsősorban a gyümölcsök és zöldségek alakját, méretét, valamint a betakarítás utáni tartósságukat befolyásolják pozitívan, míg a táplálkozási tulajdonságok­hoz és az ízhez ke­vésbé járulnak hozzá. Az adat­elemzések az optimálistól eltérő beporzás jeleit is kimutatták, aminek oka minden bizonnyal a be­porzók csökkenése lehet a mező­gazdasági terüle­teken.

Mesterséges beporzás

A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy eredményeik fontos következmé­nyekkel járnak az agrár-élelmiszer­ipari ágazat számára, mivel a nem optimális beporzás következtében a szokásostól eltérő gyümölcs- és zöldség­termények a teljes mező­­gazdasági termelési láncra is kihatnak. A tökéletlen gyümölcsök termesztése növeli a táp­anyagokban gazdag élelmiszerek pazarlását, és feleslege­sen terheli a mező­gazdasági területeket.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka