2012. március: jegyzet, portré, tudomány, megújuló energia, innováció, paragrafus, ipari automatizálás, energiagazdálkodás, zöldkörnyezet, vízgazdálkodás, disszemináció, it
2012. március 6.

Szerző:
Gyurics Viktória

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség • ddriu.hu

Készül a Dél-Dunántúl új innovációs stratégiája

Új Regionális Innovációs Stratégia előkészítésébe kezdett a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ), amikor február 1-jén és 2-án nyílt workshopot szervezett a régió innovációjában érintett szereplők bevonásával. Az esemény az AsviLoc+ nemzetközi projekt keretében, a South East Europe Programban az Európai Unió és Magyar­ország társfinanszírozásával valósul meg.


A DDRIÜ 2009 óta futó AsviLoc+ nevű projektjének átfogó célja a regionális ügynökségek faci­li­tátor szerepének erősítése és nemzetközi innovációs rendszer létrehozása a partnerségen keresztül. A végső és egyben a régió számára legjelentősebbnek mondható tevékenységet mégis annak a záródokumentumnak az el­készítése jelenti, mely a 2013 és 2020-as tervezési időszakot átölelő stratégiát és a hozzá tartozó, 2013-tól 2015-ig szóló akciótervet fogalmazza meg.

Higi Gyula: Ha semmit nem teszünk, mi is okai vagyunk a régió lemaradásának.

A stratégia előkészületeit a projekt keretében felállított Regionális Innovációs Műhely tizenkét tagja kezdte meg. A műhely előre meghatározott módszertan alapján, több terület képviselőiből kiválasztott szakértőket tömörített, akik javaslattevőként 2010 áprilisától 2011 decemberéig segítették a projekt megvalósulását. Feladatuk egyebek között a stratégia kialakításához nélkülözhetetlen, fő megoldandó problémák, fejlesztendő területek meghatározása volt.

A műhelytagok előkészítő munkájának, valamint négy megbízott külső szakértő előtanulmányának köszönhetően valósulhatott meg február elején az a kétnapos workshop, amely a stratégia főbb irányvonalait igyekezett a résztvevők segítségével megtárgyalni és kialakítani. A DDRIÜ a szervezés során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a lehető legtöbb, regionális innovációban érintett szereplőt vonjon be a munkába, így például a DDRFÜ képviseletében Sári László fejlesztési igazgató, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. képviseletében dr. Merza Péter ügyvezető igazgató, a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében pedig Higi Gyula regionális igazgató is részt vett a rendezvényen.

Cél volt, hogy olyan stratégiai javaslatok szülessenek meg, melyek figyelembe veszik mind a szabályozó környezetet, mind a regionális adottságokat, mind pedig az egyes innovációban közvetlenül vagy közvetve érintett szereplők véleményét, javaslatait, igényeit és stratégiáit.

A négy témakörben – innovációs vezető egyeztető testület, húzóágazatok, tudásrégió, kampány az innovációért – tartott workshopon nyílt konzultáción végül közel száz, különböző szektorból érkezett vállalkozás és intézmény képviseltette magát.

A rendezvényen elhangzott hozzászólások alapján egy kivonat készül, melyet a rendezvény résztvevői újra véleményezhetnek majd. Az írásos véleményezés után áll össze el a végső kivonat, mely az ügynökség honlapján elolvasható. A tervek szerint ezután újabb workshop keretében ismét nyilvánosan lehet majd véleményt mondani az anyagról. A végső javaslatot kormányzati döntéshozói szintre kívánják felterjeszteni, és az egyeztetést követően a projekt támo­gatásában létrehozni a stratégiát és akciótervet 2012 júniusára.•

 
Innotéka