2020. május: jegyzet, adatbányászat, folyamatmodellezés, diagnosztika, egyetem, vegyipar, portré, okostechnológia, genomika, gépipar, közlekedés, fizika, orvostudomány, hálózatkutatás, matematika, it, tudomány, neutronkutatás, anyagtudomány, autóipar, öntészet, mérés, atomenergia, biztonságtechnika, innováció, elektronika, disszemináció, izotóptechnika, egészségipar, vízgazdálkodás, környezetvédelem, építés, zöldkörnyezet, fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, paragrafus, mesterséges intelligencia, virtuális valóság
Inno-tér
2018. május 10.

Új matematikai díj

Az először idén kiosztott Gács András-díjat egy szegedi és egy budapesti matematikus kapta az egyetemi matematikai oktatásban, valamint a kutatómunkában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.


Az elismerést Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Matematikai Tanszékcsoport Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék adjunktusa és Zábrádi Gergely, az ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékének adjunktusa vehette át. A díjat a Gács család alapította 2017-ben azzal a céllal, hogy az egyetemi matematikaoktatásban kiemelkedő, sok diákot motiváló fiatal oktatókat jutalmazzák. A díj névadója Gács András (1969–2009) matematikus, aki kutatási eredményei mellett sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott inspirálóan a diákokra.

A díj formai ihletője egy véges projektív sík, a híres Fano-sík egy modellje, mely Gács András kutatási területéhez, a véges geometriához kötődik.

A díjat évente egy alkalommal osztják ki, és egy, indokolt esetben két jutalmazott lehet. A díjra a kuratórium tagjai és az érintett tanszékek vezetői mellett bárki jelölhet, de csak olyan személyt, aki a javaslat beadásának határidejéig nem tölti be a 46. évét, és korábban nem nyerte el a díjat. A szegedi és a budapesti matematikus a dísz­okle­vél és a maguk által választott játékos tárgyjutalmak mellett a hazai egyete­mi élet díjazásai között kiemelkedő mértékűnek számító 150-150 ezer fo­rin­tos díjazásban és egy különleges műtárgy elismerésben is részesült.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka