<
Inno-tér
2020. április 10.

Több nőt az IT-szektorba!

Az információs és kommunikációs technológiai szakmákban foglalkoztatott nők aránya idehaza továbbra is mélyen az EU-átlag alatt van. Az Eurostat legfrissebb munkaerő­piaci adatai szerint az uniós tagállamok 16,5 százaléka helyett Magyar­országon a női munkaerő aránya 9 százalék alatt van, ráadásul az IT-területen dolgozó nők több mint harmadát zavarja a férfiak dominanciája.


A gyengébbik nem alulreprezentált­sá­ga az egész kontinensen jelentős, mi­közben az IT-területen folyamatosan nőnek a változatos szakmai készségeket és úgynevezett soft skilleket (olyan készségeket, amelyek nehezen mutathatók ki és mérhetők számokkal) igénylő pozí­ciók, melyekben gyakran erősebbek a női munkavállalók.

Az 5000 informatikai szak­ember bevonásával készült fel­mérés egyebek között arra mutatott rá, hogy a szektorban vezető pozícióba kerülő nők mintegy harmada találkozott előítéletekkel. Szakemberek szerint a nemek összetétele szempontjából kiegyensúlyozott csoporto­kat magasabb szintű együttműködési és problémameg­oldó ké­pesség jellemzi. Az IT-karrier számos előnnyel járhat a női munkavállalók számára, a munkahely rugalmassága mellett kevesebb stressz jellemzi a szektort. A pályaelhagyóknak lehet jó hír, hogy manapság már olyan előzetes tudást sem igénylő képzések – három hó­napos elméleti oktatás és hat hónapos gya­kornoki program – is megjelentek Ma­gyar­or­szá­gon, melyek segítségével ki­lenc hónap alatt junior webfejlesztővé válhatnak a résztvevők. Az IT-cégek pozícióját erősíti a szektor stabilitása és a kiszámít­ható pályaív is.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka