2020. április: jegyzet, it, mérés, bionika, biokémia, egyetem, portré, neutronkutatás, biológia, fizika, nanotechnológia, atomenergia, űrtevékenység, lézer, tudomány, geokémia, geológia, régészet, közlekedés, építés, innováció, okostechnológia, egészségipar, agrárium, mikroszkópia, automatizálás, meteorológia, környezetvédelem, vízgazdálkodás, zöldkörnyezet, energiagazdálkodás, megújuló energia
Inno-tér
2019. november 27.

TIP alakult Pécsen és Szegeden is

A Területi Innovációs Platformokat (TIP) bemutató országos programsorozat keretében együttműködési nyilatkozat aláírásával helyi egyetemek csatlakoznak Budapesten és öt vidéki helyszínen. November 22-én a Pécsi Tudományegyetemen, november 26-án pedig a Szegedi Tudományegyetemen alakult meg a TIP.


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) szervezésében elindult program célja, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására.
A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek, az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozva egy-egy térség innovációs képességét. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezért – az egyetemi központokra építve és a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálva – olyan új találkozási pontokat kíván létrehozni a Területi Innovációs Platformok programsorozat keretében, amely új szemlélettel segíti elő az információáramlást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. A rendezvénysorozat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai szerepvállalásával valósul meg.

Szabó István köszöntője Pécsen


A pécsi rendezvényen Szabó István, az NKFI Hivatal innovációs és általános elnökhelyettese hangsúlyozta: „Az országszerte fellelhető tudásbázisok szakértelmének hasznosulását és az innovációs képességeket helyben kell fokozni. Ezért különösen fontos, hogy az egyetemek sokkal szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a helyi kis- és középvállalkozásokkal. A Pécsi Tudományegyetem a régió meghatározó tudásbázisa, ahol a kutatás-fejlesztés és innovációs eredmények követik a piaci logikát, így minden adott ahhoz, hogy a térség megújuló innovációs ökoszisztémájának megszervezésében kiemelt szerephez jusson.”

Miseta Attila a PTE rektora, Szabó István és Jenei Zoltán kancellár


A Pécsi Tudományegyetem (PTE) az elmúlt években már számos olyan lépést tett, amellyel a régió innovációs szereplőit ösztönözte együttműködésére. Ráadásul már van kézzel fogható eredménye is annak, hogy ez az elgondolás a gyakorlatban, a való életben is jól hasznosítható. A PTE és a Philips – ugyanis egy, a magyar egészségügyet jelentősen segítő – közös fejlesztésben működnek együtt, melyet egy kerekasztal-beszélgetésen mutattak be a program keretében. Elhangzott, hogy az egészségügyi ellátások területén folyamatosan növekvő tendenciát mutat az adminisztrációs teher, ami mind az orvosok, mind a szakdolgozók munkáját nehezíti. Ebben nagy segítséget jelentenek az adatrögzítést digitalizáló és automatizáló megoldások. Az adatrögzítések digitalizálása a betegellátó személyzet terheltségének csökkentésén túl nagyobb egészségügyi és jogi biztonságot biztosít/ad a betegek és az ellátó személyzet részére is. A PTE munkatársai a hazai használatra csak részben alkalmas PHILIPS ICCA (IntelliSpace Critical Care and Anesthesia) program továbbfejlesztésével olyan új rendszert alakítottak ki, mely minden főbb részletében igazodik a magyar intenzív terápiás betegellátás gyakorlatához, logikai folyamataihoz. A fejlesztés olyan konfigurációs csomagot alkot, mely segítségével az eredeti program azonnal használatba vehető bármelyik magyarországi intenzív terápiás osztályon. A PTE és a Philips közös szándéka, hogy az együttműködés keretében a PTE Klinikai Központ alá tartozó egészségügyi intézményekben mielőbb megvalósuljon a digitális betegadat rögzítő rendszerek kialakítása. Sőt, később a rendszert országosan is ki lehetne terjeszteni, megkönnyítve és felgyorsítva ezzel valamennyi hazai egészségügyi intézmény adminisztrációját.

Szegeden Sebők Katalin, az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettese hangsúlyozta: „A Szegedi Tudományegyetem régóta zászlóshajója a hazai kutatói életnek és kiterjedt vállalati kapcsolataik, piaci együttműködéseik garancia arra, hogy a helyi Területi Innovációs Platform megalakulását követően régiós szinten képessé válik tovább fokozni a térség innovációs képességét.”

Fendler Judit, Kónya Zoltán és Sebők Katalin


A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – a dél-alföldi innovációs ökoszisztéma központjaként – az oktatástól elválaszthatatlan feladatának tekinti a nemzetközileg is versenyképes kutatás művelését, a kutatóegyetemi jelleg megőrzését. Az intézmény célja, hogy az ország magas presztízsű, a tudományt és a társadalmat egyaránt szolgáló, nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztői központja legyen. A hazai-, és nemzetközi kutatási programjaiban megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység egyaránt átfogja az ismeretbővítő- és a problémamegoldó kutatást, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem 19 doktori iskolája és nemzetközi hírű kutatócsoportjai a legmagasabb szintű oktatás mellett a legkülönbözőbb területeken zajló kutatások szervezői és végrehajtói. A Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) való közös munka eredményeként a Szegedi Tudományegyetemen 18 MTA által támogatott kutatócsoport, illetve 7 MTA Lendület-kutatócsoport működik. Az SZTE kiemelten sikeresen szerepelt az elmúlt években a vállalatokkal megkötött K+F szerződések, konzorciumi együttműködések területén: a különböző GINOP forrásokból összesen több mint 40 ipari pályázatban kap valamilyen kutató-fejlesztő szerepet az intézmény. A Szegedi Tudományegyetem szellemi alkotás portfóliója 40 db szabadalomból és szabadalmi bejelentésből, 17 db know-how-ból és 4 db tanúsító védjegyből áll.

Kónya Zoltán az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese elmondta: „A hatékony egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztésére és működtetésére 150 millió forint támogatást nyert egyetemünk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán. A projekttől az egyetem technológia-transzfer tevékenységének és piaci együttműködéseinek jelentős mértékű erősödését, valamint az innovatív vállalkozási tevékenység környezetének javítását, egy vonzó spin-off környezet kialakítását várjuk.”
Fendler Judit, az SZTE kancellárja kiemelte: „Stratégiailag fontosnak tartjuk az együttműködést az ipari szereplőkkel és a szakpolitikával, hiszen csak így lehet lépést tartani a felmerülő igényekkel és a mindig változó, újabb és újabb kihívásokkal. A dél-alföldi innovációs ökoszisztéma központjaként folyamatosan keresnünk kell azokat a lehetőségeket, amelyekkel erősíteni tudjuk az ipari-akadémiai együttműködéseket, és amelyekkel a Szegedi Tudományegyetem tudásbázisára építve, kutatás-fejlesztésben és innovációban élen járó vállalkozásokat hozhatunk Szegedre. Ezt a célt szolgálják fejlesztéseink, például a Science Park Szeged projekt is.”

A novemberben elindult országos programsorozat a szereplők együttműködése érdekében egy-egy térség legfontosabb innovációs szereplőit – egyetemeket, kutatóintézeteket, nagyvállalatokat, kkv-kat, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, üzleti angyalokat, országos kamarai hálózatokat – kívánja megszólítani a lehető legszélesebb körben.

A budapesti záróeseményére november 28-án kerül sor, melynek részletei és a rgisztráció ITT érhető el.

Forrás: NKFIH

 
Inno-tér
Innotéka