<
Inno-tér
2019. október 23.

Népességvándorlás a kora középkorban

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) legran­gosabb pályázatán nyert 10 millió eurós támogatásból hat éven át osztrák, német, amerikai és magyar kutatók Kelet-Közép-Európa népességtörténetének mélyebb megismerésére vállalkoznak.


A magyar régészet, az archeo­genetika, az ant­ropoló­gia és a tör­ténet­tudomány számára kiugró siker a nemzet­közi programban való részvétel, amelyben az Eötvös Loránd Tudomány­egyetem és a Bölcsészet­tudományi Kutató­központ (MTA Kiváló Kutató­hely) kutatói is kulcs­szerepet kapnak, de a munkába a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szegedi Tudomány­egyetem és a Természet­tudományi Múzeum szakemberei is bekapcsolódnak. A kutatók az idő­számításunk utáni 400–900 közötti évek népesség­mozgá­sára koncentrálnak. A cél Kelet-Közép-Európa népesség­történe­tének mélyebb megismerése a Római Birodalom bukása után, a nagy népvándorlások és a kora középkori politikai és kulturális változások időszakában.

Forrás: BTK Régészeti Intézet, Archeogenetikai Laboratórium

A győztes projekt olyan kategóriában született, amely még az EU-ban legrangosabbnak számító alap­kutatási pályázatok között is kiemelkedő: ez az úgynevezett ERC-­szinergiapályázat (ERC Synergy Grant). 2018-ban ugyanilyen pályázatot nyert Lovász László, az MTA elnöke, Barabási Albert-László (CEU) és a cseh Jaroslav Nešetřil (prágai Károly Egyetem) a hálózat­kutatás területén.

A program keretében mintegy hatezer temetkezési helyről származó emberi minta (magyar­országi, német­országi, ausztriai, csehországi, szlovákiai, romániai, szerbiai, horvát­országi és szlovéniai lelő­helyekről) paleo­genetikai vizsgálatára nyílik lehetőség. A régészeti elemzést az ELTE kutató­csoportja koordinálja.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka