2020. április: jegyzet, it, mérés, bionika, biokémia, egyetem, portré, neutronkutatás, biológia, fizika, nanotechnológia, atomenergia, űrtevékenység, lézer, tudomány, geokémia, geológia, régészet, közlekedés, építés, innováció, okostechnológia, egészségipar, agrárium, mikroszkópia, automatizálás, meteorológia, környezetvédelem, vízgazdálkodás, zöldkörnyezet, energiagazdálkodás, megújuló energia
Inno-tér
2020. január 30.

Nemzetközi szín­térre kerültek a magyar startupok

Négy magyar startup is bemutat­kozhat 2020 márciusában a világ leg­fontosabb deep tech sereg­szemléjén, a párizsi Hello Tomorrow Global Summit rendezvé­nyen, miután a több mint 5000 jelentkező közül őket is kiválasz­tották.


A deep tech vagy más néven tudományos technológiai szegmens egyre nagyobb szerepet kap világ­szerte, hiszen olyan innova­tív startupokról van szó, melyek intenzív kutatás-­fejlesztési tevékenysé­gükkel érdemi válaszokat adhatnak korunk leg­égetőbb társadalmi, ipari és környezeti kihívásaira. A terület jelentőségét jól mutatja, hogy 2014 óta évente átlagosan több mint 20 százalék­kal nő a deep tech startupokba áramló magán­befektetések volumene, melynek összértéke tavaly már megközelítette a 18 milliárd dollárt (5454 milliárd forintot).

Az elődöntőbe jutott hazai startupok között van a biológiai mező­gazdasági kártevő­irtó megoldáso­kat fejlesztő Bio­pesticide; az ITMedicine, mely egyedül­álló nőgyógyá­szati fiziológiai diag­nosz­ti­kai orvos­technikai eszközt fejleszt, amely képes mérni a magzati EEG- és EKG-hullámformákat a terhesség és a szülés során. A Lupfe csapata olyan új generátor­rendszert fejlesztett, amely ultra­könnyű megoldást képes biztosítani az elektromos repülő­gépeket – a többi között repülő taxikat – fejlesztő cégek számára, míg a Jfermi a bio­technológiai kutatás-fejlesztést forradalmasí­taná saját fejlesztésű mini bio­reaktorukkal, mely meg­fizethető árú, így szak­isko­lák, felső­oktatási intézmé­nyek ok­tató­­laborjainak is kiváló megoldást jelent. A magyar startupok jö­vőre mintegy 1100 nagy­vállalati vezető, közel 1000 kutató és tudományos innovátor, 250 vezető befektető, illetve 150 nemzetközi újságíró előtt mutatkoz­hatnak be.•

 
Inno-tér
Innotéka