Inno-tér
2021. szeptember 2.

Komplex hálózatok különös tulajdonságai

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) munka­társai a világon elsőként állítottak össze a kisvilág-tulajdonságok vizsgálatára alkalmas részletes adatbázist, amelyet a magyar villamosenergia-rendszer 1949 és 2019 közötti adatainak felhasználásával készítettek.


A valós rendszereket leképező komplex hálózatok vizsgálata a hálózat­tudomány igen aktív területe, azonban a villamosenergia-hálózatok fejlődése mostanáig viszonylag kevés figyelmet kapott. Ami meghökkentő, hiszen a kisvilág-tulajdonságok össze­függenek az egyes villamos hálózatok támadásokkal – például kiber­támadásokkal vagy távvezetékek elleni terror­támadásokkal – szemben mutatott ellenálló képességével.

Négy időszak fejlesztései, melyek eredményeként a magyar villamos­energia-hálózat klaszterezési együtt­hatója érdemben nőtt. Az új összeköttetések döntően 220 és 400 kilovoltos távvezetékek voltak, amelyek háló­szerű topológiát alkottak a 120 kilovoltos hálózattal.

A kisvilág-tulajdonság azon hálózatok jellemzésére alkalmas, amelyekben az egyes csomó­pontok kevés szomszéddal rendelkeznek, azonban a tetszőleges két csúcspont közötti átlagos távolság ennek ellenére kicsi. Ilyen rendszer például az internet, a repülőgép-útvonalak alkotta térkép vagy a neuronok hálózata is. Az EK kutatóinak – Hartmann Bálint és Sugár Viktória – a Scientific Reports szaklapban közölt legfrissebb eredményei rámutattak arra, hogy a koráb­ban általánosan elfogadottnak tekintett kisvilág-tulajdonság megjelenésének elő­feltétele, hogy az adott hálózat több feszültség­szinttel is rendelkez­zen. A bemutatott eredmé­nyek jól hasznosít­hatók a hálózat­­fejlesztés során, amely Európában évente 7,3–13,2 milliárd euróval járul hozzá a társadalmi jóléthez, és 1,7 millió embernek biztosít munkát.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka