Inno-tér
2020. augusztus 5.

KFI az agrárium szolgálatában – felhívás

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya és a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány „Kutatás-fejlesztés – innováció az agrárium szolgálatában” címmel tervez ismét tudományt népszerűsítő kötetet kiadni.


Várják minden új, önálló elméleti vagy empirikus kutatások eredményét tartalmazó, tudományos igényű tanulmányokat vagy cikkeket. Céljuk, hogy átfogó képet adjanak a Magyarországon folyó agrárkutatásokról, megismertessék a legújabb technológiákat, fejlesztéseket mind az ágazatban dolgozók, kutatók, mind pedig a laikusok számára; egyfajta betekintést engedve a jövő agráriumába.


Szerzőket várnak az agrárium és az élelmiszeripar valamennyi ágazatából, de kiemelten számítanak doktoranduszokra, fiatal kutatókra. Várják továbbá a kutatócsoportok munkájáról szóló tudományos beszámolókat, illetve vállalatok, cégek alap- és alkalmazott kutatásairól, kutatásfejlesztési tevékenységeiről szóló cikkeket is.

Az alapítvány meglátása szerint a jövőben az eddigieknél is fontosabb lesz az együttműködés, a koordináció az agrárkutatásban résztvevő kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, a civil szféra és a termelők között. A mai mezőgazdaság csak úgy lehet önmagában versenyképes, ha mögötte hatékony alap- és alkalmazott kutatások folynak, melynek célja a mennyiségi és minőségi termék előállítás, mely a végső fogyasztók asztalára kerül.

A könyv alapvető célja lesz, hogy olyan kutatásokat mutasson be, mely a magyar agrárium szereplői számára hozzáférhető és hasznosítható eredménye van, legyen az alap- vagy alkalmazott kutatás. Készülő kiadványukban a lektorálási folyamatot követően teret adnak a legfrissebb kutatási eredmények publikálására.

A tanulmányokat egy lektori szakvéleménnyel csatolva kell beküldeni. Emellett a beérkező anyagokat a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya is bírálja, és fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a cikkeket jelenteti meg kiadványában, melyek megfelelnek a megjelenő könyv célkitűzéseinek, illetve a tartalmi-formai követelményeknek.

A tervezett témakörök (fejezetek), melyekben publikációkat fogadnak:

 1. agrárgazdaságtan, mezőgazdasági üzemtan; vidékfejlesztés
 2. agrármarketing;
 3. agrárműszaki, műszaki fejlesztés;
 4. agrárszövetkezés, faluszociológia, agrártörténet;
 5. agrobotanika, agrozoológia;
 6. agrokémia és talajtan;
 7. agrometeorológia;
 8. állatorvos-tudomány; állatnemesítés, állattenyésztés és takarmányozás;
 9. élelmiszerlánc-biztonság;
 10. erdészet, vadgazdálkodás és fatudomány;
 11. élelmiszer-tudomány;
 12. kertészet; szőlészet, borászat
 13. mezőgazdasági biotechnológia;
 14. mezőgazdasági informatika, biometria;
 15. mezőgazdasági környezetgazdálkodás;
 16. mezőgazdasági vízgazdálkodás;
 17. növénynemesítés;
 18. növénytermesztés, földműveléstan;
 19. növényvédelem;
 20. tudományos célú állatkísérletek (orvosi-állatorvosi-biológiai)


Tervezett megjelenés: 2020. szeptember vége – október eleje

Részletes információk és jelentkezés: tudomanyesinnovacio.com
Cikkek és dokumentumok beküldése: kfia@tudomanyesinnovacio.hu

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28. (péntek) 12:00

További információ: kfia@tudomanyesinnovacio.com, Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány facebook oldala, Szabó Péter: +3630 446 2391

Forrás: Doktoranduszok Országos Szövetsége

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka