<
Inno-tér
2019. szeptember 4.

Jármű- egészség- és űripari k+f a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem a régió gazdaságfejlesztési zászlóshajóját jelentő járműiparhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztések, az innovatív űripari kutatások, valamint a krónikus betegséget okozó inzulin rezisztenciához fűződő vizsgálatok támogatására kétmilliárd forint összegű támogatásban részesül a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának keretében.


A 2019. évi Tématerületi Kiválósági Programból 26 Egyetem és állami kutatóintézet 55 téma-területe mintegy 14,6 milliárd forintértékben részesül támogatásban. „A Debreceni Egyetem ha-zánk egyik legátfogóbb oktatási-kutatási portfólióval rendelkező felsőoktatási intézménye, melynek küldetés-nyilatkozatában deklarált fókuszterülete az egészségipar. Az elmúlt években a városba érkező iparvállala-tok révén egyre nagyobb hangsúlyt kapott a térség gazdaságfejlesztésében a gép- és járműipar. Ehhez a tenden-ciához igyekszik felzárkózni a Debreceni Egyetem is, mind a kutatás-fejlesztés, mind az oktatás területén. Ennek szellemében ez a támogatás egy kiváló visszajelzése annak, hogy jó úton járunk” – jelentette ki a Tématerületi Kiválósági Program sajtótájékoztatóján prof. dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Prof. dr. Bács Zoltán kancellár kiemelte, hogy „az egyetemek küldetése ma már túlmutat a felsőoktatáson, harmadik missziós tevékenységük révén a társadalmi-gazdasági kihívásokhoz kell igazítani az oktatási és kutatási tevékenységüket, fontos cél a kutatásfejlesztési és innová-ciós fókusz erősítése, valamint a tudományos produktivitás növelése.”

„Debrecen ma sikerváros, melyet nagyban köszönhet az egyetemen folyó nemzetközi szinten is elismert oktatá-si, kutatási és fejlesztési tevékenységének. A most megítélt támogatás egyfajta elismerése az eddig elvégzett munkának, másrészt olyan tématerületek kutatásához biztost forrás, melyek jelentős mértékben képesek hoz-zájárulni Magyarország gazdasági fejlődéséhez és társadalmi jólétének fokozásához.” – emelte ki a sajtó-tájékoztatón dr. Birkner Zoltán a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnö-ke. A Debreceni Egyetem három tématerületre kap összesen kétmilliárd forint támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának keretében.


Az „egészség” kutatási területen az inzulin rezisztencia témában: Magyarországon az egyik leg-jelentősebb társadalmi-gazdasági kihívás a munkaképes korú lakosság romló egészségi állapota. Az inzulin rezisztencia (IR) több, jelentős krónikus, nem fertőző betegség (szív-érrendszeri be-tegségek, cukorbetegség, daganatos betegségek) okozója. Ezen a területen az intézményben évtizedek óta jelentős kutatások zajlanak, és kiemelkedő az egyetem népbetegségek megelőzé-sére irányuló kutatási profilja is. Többek közt azt vizsgálják, hogy milyen gyógyszerekkel, ét-rend-kiegészítőkkel, vagy éppen funkcionális élelmiszerekkel lehetne befolyásolni az inzulin-szintet és vércukorértékeket, az elhízás szövődményeinek kialakulását. Az inzulin rezisztencia tématerületen tervezett együttműködések alapvetően építenek a karok között korábban kiala-kult organikus együttműködésére.

Az „ipar és digitalizáció” kutatási területen belül a Debreceni Egyetem járműipari kutatásainak ítéltek támogatást, amelyek hozzájárulnak a régió gazdaságfejlesztési törekvéseihez, és illesz-kednek a városba települő járműipari vállalatok igényeihez. Az intézmény stratégiai területként kezeli a műszaki képzés, illetve a kapcsolódó kutatások és innovációs tevékenységek fejleszté-sét, hosszú távú célja a fejlődési folyamatban való aktív részvétel, a felmerült K+F+I-igények kielégítése, innovatív megoldások kidolgozása. A program keretében négy kutatócsoportot hoz-nak létre – Járműenergetikai Kutatócsoport, Autonóm járművek Kutatócsoport, Szálerősítéses kompozitok Kutatócsoport, Vasúti közlekedés fejlesztése Debrecenben és a régióban Kutató-csoport –, amelyek szinte a jármű- és gépipar egészét lefedik.

A „biztonságos társadalom és környezet” kutatási területen belül az űrkutatás tématerület ré-szesül a program nyújtotta támogatásból. A Debreceni Egyetem űrkutatási programjának hosz-szú távú célja, hogy szavatolják az űrben, illetve speciális természeti viszonyok között élő em-berek egészségbiztonságát, javítsák űreszközök működőképességét, s hasznosítsák az űrből származó térinformatikai adatokat. A program az intézményben nemzetközi szinten is elismert, több évtizedes múlttal rendelkező, az űrkutatásba már korábban is bekapcsolódott munkacso-portoknak a fenti közös célok mentén történő együttműködésére épül. Ehhez kapcsolódóan többek között az űrutazás során végbemenő fiziológiai folyamatok vizsgálatával, illetve a speci-ális körülményeknek megfelelő gyógy- és élelmiszerek fejlesztésévével foglalkoznak a Debrece-ni Egyetem kutatói.

Forrás: NKFIH
Képek forrása: unideb.hu

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka