2020. május: jegyzet, adatbányászat, folyamatmodellezés, diagnosztika, egyetem, vegyipar, portré, okostechnológia, genomika, gépipar, közlekedés, fizika, orvostudomány, hálózatkutatás, matematika, it, tudomány, neutronkutatás, anyagtudomány, autóipar, öntészet, mérés, atomenergia, biztonságtechnika, innováció, elektronika, disszemináció, izotóptechnika, egészségipar, vízgazdálkodás, környezetvédelem, építés, zöldkörnyezet, fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, paragrafus, mesterséges intelligencia, virtuális valóság
Inno-tér
2019. augusztus 23.

Ipar 4.0 fejlesztések a Pannon Egyetemen

Az ipar digitális transzformációjához kapcsolódva fenntartható regionális iparfejlesztést elősegítő kutatás-fejlesztésre fókuszál a Pannon Egyetem új projektje, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Tématerületi Kiválósági Program nyertes pályázataként valósul meg. A műszaki innováción és alkalmazott gazdasági megoldásokon alapuló tervezett Ipar 4.0 fejlesztések – a szektor vállalti szereplőinek bevonásával – erősödő gazdasági és társadalmi hatást generálnak nemcsak regionális, hanem országos szinten is. Az egyetem által elnyert támogatás összege 400 millió forint, a projekt futamideje 12 hónap.


Gelencsér András és Szabó István

„A Pannon Egyetem meghatározó tudásközpontja a régiónak a kutatás-fejlesztés és innováció területén is. A most odaítélt támogatással az egyetem továbbfejlesztheti a digitális megoldásait, ezáltal elősegítve az ipari szereplők innovációs képességeit.” – hangsúlyozta Szabó István, az NKFIH elnökhelyettese a sajtótájékoztatón.
Az egyetem Mérnöki Karának szakértői és Műszaki Informatikai Karának kutatói eddig is jelentős szerepet vállaltak elektronikai összeszerelő üzemek költség- és energiahatékonyságának javítására, valamint az intelligens termelésoptimalizáló Ipar 4.0 megoldások fejlesztésére irányuló innovációs projektekben. Az utóbbi évek eredményei azt bizonyítják, hogy minden adott ahhoz, hogy a kiemelkedő alap- és alkalmazott kutatásokkal és kidolgozott innovatív megoldásokkal jelentős sikereket elért kutatócsoportok a Gazdaságtudományi Kar kutatóival együttműködve a most induló kutatás eredményeként egy nemzetközi szinten is példaértékű regionális Ipar 4.0 fejlesztési modellt hozzanak létre.
A napjainkban zajló negyedik ipari forradalom célja a versenyképesség erősítése, amelynek alappillére a gyártási folyamatok optimalizálása, valamint a termelési és logisztikai folyamatok integrálása. Ennek következtében a munkavállalókkal szembeni elvárások is megváltoztak, hiszen a mechanikus tevékenységeket felváltó technológiai megoldások az eddiginél jóval komplexebb munkavégzést és kreatívabb gondolkodásmódot igényelnek. A projektben kitűzött célok között szerepel egy digitális kompetenciafejlesztő és attitűdformáló program kidolgozása, valamint a munkavállalók felkészítése az intelligens technológiákkal való együttműködésre.
A tématerület szakmai vezetője Szalai István irányításával jelen projektben megtörténik a bevont vállalkozások Ipar 4.0 érettségének felmérése, barna mezős Ipar 4.0 alapú megoldások fejlesztése, garantálva a kutatási tevékenységek piaci hasznosítását. Ezzel párhuzamosan a program megvalósulása komoly alapját képezheti a jövőben egy olyan inkubációs központ megszületésének, amely elinduló, vagy működő kis- és középvállalkozások Ipar 4.0 megoldásainak kialakítását támogatja.
Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora a sajtótájékoztatón kiemelte: „A Pannon Egyetem az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform tagjaként jelentős K+F tapasztalattal és kapacitással rendelkezik a negyedik ipari forradalom követelményeinek megfelelő termelőfolyamatok fejlesztésében. Az intézmény eddigi eredményes kutatási és innovációs tevékenysége szilárd alapot ad olyan doktori témák kiírására és megvalósítására, amelyek ipari fókuszú igényeket fogalmaznak meg.”

Forrás: Pannon Egyetem

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka