<
Inno-tér
2020. február 1.

Intelligens Szakosodási Stratégia

A 2021–2027-es uniós programozási ciklus ter­ve­zési feladatainak egyik meghatározó pontja az Intelligens Szakosodási Stratégia (Smart Specialization Strategy; S3) tervezése.


Az S3 tervezés célja azonosítani az erősségeket, a legnagyobb potenciállal bíró fejlesztési területeket, amelyek alapján meghatározhatók az S3 priori­tások. Hasonlóan a korábbi programozási időszakhoz, az S3 prioritásokhoz való illeszkedés elvárt cél lesz a jövőbeni pályáztatás folyamatában is.

Az előző S3 főként ágazati szinten jelölt fejlesztési irányok prioritásaihoz képest az új programozási időszakban elvárt alapvető különbség, hogy az S3 prio­ritások sokkal inkább ágazatközi jellegűek legyenek, és a legfontosabb társadalmi-gazdasági-környezeti ki­hívásokat fedjék le.

Az S3 prioritások tervezésének kulcseleme az EDP folyamat (Entre­pre­neu­rial Discovery Process), melynek célja, hogy alulról jövő tervezés formájában a vállalkozói, egyetemi, kutatóintézeti szféra és a társa­dalmi szereplők minél szélesebb körét bevonják a tervezési folyamatba. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) honlapján megtalálható, és előreláthatóan 2020. első negyedév végéig tölthető ki az a kérdőív, mely az S3 tervezési folyamatának széles körű társadalmi megalapozottságához járul hozzá. Minden kitöltött kérdőívet egyedileg feldolgoznak, és az NKFIH kizárólag anonim módon használja fel a kérdőívre adott válaszokat.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka