2020. április: jegyzet, it, mérés, bionika, biokémia, egyetem, portré, neutronkutatás, biológia, fizika, nanotechnológia, atomenergia, űrtevékenység, lézer, tudomány, geokémia, geológia, régészet, közlekedés, építés, innováció, okostechnológia, egészségipar, agrárium, mikroszkópia, automatizálás, meteorológia, környezetvédelem, vízgazdálkodás, zöldkörnyezet, energiagazdálkodás, megújuló energia
Inno-tér
2020. február 1.

Intelligens Szakosodási Stratégia

A 2021–2027-es uniós programozási ciklus ter­ve­zési feladatainak egyik meghatározó pontja az Intelligens Szakosodási Stratégia (Smart Specialization Strategy; S3) tervezése.


Az S3 tervezés célja azonosítani az erősségeket, a legnagyobb potenciállal bíró fejlesztési területeket, amelyek alapján meghatározhatók az S3 priori­tások. Hasonlóan a korábbi programozási időszakhoz, az S3 prioritásokhoz való illeszkedés elvárt cél lesz a jövőbeni pályáztatás folyamatában is.

Az előző S3 főként ágazati szinten jelölt fejlesztési irányok prioritásaihoz képest az új programozási időszakban elvárt alapvető különbség, hogy az S3 prio­ritások sokkal inkább ágazatközi jellegűek legyenek, és a legfontosabb társadalmi-gazdasági-környezeti ki­hívásokat fedjék le.

Az S3 prioritások tervezésének kulcseleme az EDP folyamat (Entre­pre­neu­rial Discovery Process), melynek célja, hogy alulról jövő tervezés formájában a vállalkozói, egyetemi, kutatóintézeti szféra és a társa­dalmi szereplők minél szélesebb körét bevonják a tervezési folyamatba. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) honlapján megtalálható, és előreláthatóan 2020. első negyedév végéig tölthető ki az a kérdőív, mely az S3 tervezési folyamatának széles körű társadalmi megalapozottságához járul hozzá. Minden kitöltött kérdőívet egyedileg feldolgoznak, és az NKFIH kizárólag anonim módon használja fel a kérdőívre adott válaszokat.•

 
Inno-tér
Innotéka