Inno-tér
2021. június 1.

Innováció az agráriumban

A digitális technológia bevezetésével a mezőgazda­ságban a hatékonyság növelése mellett számos kör­nyezetkímélő megoldás is lehetővé válik, ez azonban új igényeket támaszt az agrárképzéssel szemben.


A mezőgazdaságban egyre inkább teret hódítanak az innovatív eljárások, technológiák, és a digitális megoldások bevezeté­sétől a szak­emberek összessé­gében legalább 60 százalékos termelési hatékonyság­javulást várnak. Az 5G, nap­jaink egyik leg­meghatáro­zóbb technológiai újítása, a mező­gazdaság­ban is rendkívül hatékony meg­oldásokat tesz lehetővé, a növény­termesztés­ben például lényegesen gyorsabb és eredmé­nyesebb lehet a táp­anyag­ellátás, a növény­védelem, valamint az öntözés. Mindez nagyban hozzá­járul az egészsége­sebb élelmisze­rek elő­állításához, illetve a környezet­szennyezés vissza­szorításához.

Az elmúlt három évben Magyar­országon is mind népszerűbb az agrár­drónok használata, ezért a digitálisan össze­gyűjtött adatok alapján célzottan lehet a növények­hez juttatni a meg­felelő mennyiségű műtrágyát vagy rovarirtó szert. Az új kö­­vetelmények­nek megfelelő precíziós szak­mérnöki képzés már az ország kilenc egyetemén elérhető. A szak­mérnöki tovább­­képzésen részt vevők pedig a digitális talaj­térképezés, a műholdas és légi táv­érzékelés, a precíziós állat­tenyésztés és növény­védelem téma­köreiben fejleszthetik tudásukat. A fiatal agrár­szakemberek korszerű elképzelé­seinek és kutatásainak támogatása érdekében a K&H Bank ismét meg­hirdette a fenn­tartható agráriumért ösztöndíj­pályáza­tot, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is előre­mutató, innovatív meg­oldások születhessenek.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka