2020. május: jegyzet, adatbányászat, folyamatmodellezés, diagnosztika, egyetem, vegyipar, portré, okostechnológia, genomika, gépipar, közlekedés, fizika, orvostudomány, hálózatkutatás, matematika, it, tudomány, neutronkutatás, anyagtudomány, autóipar, öntészet, mérés, atomenergia, biztonságtechnika, innováció, elektronika, disszemináció, izotóptechnika, egészségipar, vízgazdálkodás, környezetvédelem, építés, zöldkörnyezet, fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, paragrafus, mesterséges intelligencia, virtuális valóság
Inno-tér
2020. április 4.

Fiú vagy lány?

Az apának csak fiútestvére volt, az anyá­nak csak lánytestvére. Házassá­gukból fiú és lány is született. De miért látna meg a nap­világot az egyik család­ban több lány, míg máshol több fiú?


Az embernél az utódok nemét az ivari kromoszómák határozzák meg, ezért joggal gondolhatnánk, hogy 50-50 százalék eséllyel jön világra fiú és lányutód. Számos kutatási eredmény azonban arra utal, hogy néhány százalékkal több fiú utód születik, mint lány.

Egyes vizsgálatok alapján azok az anyák, akik egészségesebbnek érezték magukat, és hosszú életet jósoltak maguknak, több fiút szültek. Stresszhelyzetben – környezeti katasztrófa, gazdasági recesszió és éhínség – viszont több tanulmány szerint nagyobb eséllyel születik lánygyermek. Volt kutatás, amely az anya személyisége és gyermekei ivararánya között mutatott ki összefüggést: a dominánsabb anyák utódai között több fiú volt. Egyesek összefüggést találtak az utódok neme és a szülők vonzósága, szexuális hozzá­állása, életkora, sőt bizonyos betegségei között is. Ezzel a jelenséggel foglalkozik az ELTE Viselkedésökológiai Csoportja.

A magyar kutatók két online kérdőíves felmérést végeznek a magyarországi népesség körében. Az első, jelenleg is aktív kérdőívben arra keresik a választ, hogy a családban található fiúk és lányok aránya összefügg-e későbbi gyermekeik (azaz az unokák) számával. Egy későbbi kérdőíven arra szeretnének majd választ kapni, hogy a magyar populációban milyen tényezők függenek össze az utódok nemével.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka