Inno-tér
2021. május 2.

Állatvédelem

Az áprilisban megalakult Nemzeti Állatvédelmi Tanács céljai között szerepel, hogy a magyar állatvédelem az európai élmezőnybe tartozzon, és az is, hogy előmozdítsa a klímapolitika sikerét.


A mindinkább élhető környezethez és a verseny­képes ma­gyar vidék meg­teremtésé­hez is hozzá kíván járulni a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, hiszen, ahogy erre már az alakuló ülésükön is ki­tér­tek, az állat­védelem jelentős hányadát teszi ki annak a munkának, amely a biológiai sok­féleség megőrzését és az ökológiai rendszerek meg­óvását, valamint a fenntartható gazdál­ko­dásra épülő, versenyképes termelést szolgálja.

A hazai állatvédelem jövőjének formálásában pedig a kormányzati stratégiához fűzött javaslataival, kezdeményezéseivel és véleményezé­sével, továbbá oktatással és felmérések készítésével tervez részt venni a testület. A kulcs a szaktárcák, a tudomá­nyos intézmények, a szakmai és a civil szervezetek közötti együtt­működésben rejlik. Példa erre az Agrár­minisztérium és a Nemzeti Élelmiszer­lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által indított Ivartalaní­tási program a kóbor ebek számának csökkentéséért, mely idén az ötezer fő alatti kis­településekre koncentrál, valamint a Gazdijogsi online képzés. Az ősszel induló online oktatási platform célja, hogy gyakorlati ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházza fel az állattartókat.

A testületnek azon kell tehát munkálkodnia, hogy Magya­rországon az állat­védelem és az állatjólét ügye a jövőben is tudományos és szakmai alapokra épüljön, valamint, hogy elindítson egy pár­beszédet a különböző szereplők között.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka