Inno-tér
2021. február 4.

A környezet­tudatos ember

A fenntarthatóság lett az utóbbi évek egyik legtöbbet hallott szlogenje. De mennyire vagyunk tisztában a következő fogalmak jelentésével: szelektív hulladék­gyűjtés, újra­hasznosí­tás, karbonsemlegesség, ökológiai lábnyom?


Alapvetően nyitottak vagyunk a zöld kez­deményezé­sekre, amennyi­ben ezek könnyen elérhető és lehetőleg olcsó meg­oldások, derült ki a Magyar­víz Kft. reprezen­tatív felméréséből.

Például a meg­kérdezettek 77 százaléka válaszolta azt, hogy szét­válogatva gyűjti a hulladékot. Emellett, ha valami elromlik, a magyarok két­harmada inkább gondolkodik javításban, mintsem egy új termék vásárlá­sában. A válasz­adók saját bevallásuk szerint előnyben részesítik a hazai termékeket, 69 százalékuk jelentette ki, hogy odafigyel a szállítás okozta környezet­szennyezés mértékének csökkenté­sére. Ezenkívül 61 százalékuk igyekszik minimali­zálni a műanyag zacskók használatát, ezért vásár­láskor előnyben részesítik a textil­szatyrokat.

A felmérésből az is kiderült, hogy a meg­kérdezettek 32 százaléka figyel arra, hogy a környe­zetre kevésbé káros termékeket vásároljon. Kifejezetten a fenn­tarthatóság miatt kevesen hajlandók használt termékeket venni, illetve ugyanilyen arányban, 21 százalékban érdeklődnek a csomagolás­mentes boltok iránt. A meg­kérdezettek közel fele az újra­hasznosít­ható csoma­golá­­sok­ban lévő termékeket választja szívesebben. 37 százalékuk találkozott már az ökológiai lábnyom fogalmával, de nem ismerik a pontos jelentését, és majdnem felük van így a karbon­semleges­séggel.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka