Valamit tenni kell a csomagolással!

Kezdhetnénk például a nem újrafeldolgozható csomagolások betiltásával? Ezt a kérdést már egyetlen gyártó sem kerülheti meg, de lehet még siker­történet is belőle, mivel a csomagolási hulladék egyre fontosabbá válik nemcsak a gyártók, hanem a fogyasztók számára is – állítja a Roland Berger cég legutóbbi tanulmányában.


A műanyag csomagolások kevesebb mint 15 százalékát hasznosítják újra világszerte, miközben évente 10 millió tonnát meghaladó műanyag kerül az óceánokba. Az ilyen és ehhez hasonló aggasztó hírek segítettek a csomagolási hulladék környezeti hatásainak tudatosításában és a megfelelő jogalkotási folyamatok elindításában, írják a tanul­mány szerzői. Egyúttal felhívják a figyelmet a hulladékérték­lánc­ban bekövetkezett változásokra, valamint a növekvő követelményekre és a szigorodó szabályokra is. Az EU jelenlegi célkitűzései előírják, hogy a csomagolási hulladékok nettó éghajlati hatásának 2050-ig nullára kell csökkennie. A világ más régiói is szigorúbb célokat tűznek ki, tiltásokat vezetnek be. Jó példa erre Kína hulladékimport-tilalma, amelyet már más délkelet-ázsiai országok is követ­nek: ezek a kezdeménye­zések a csomagolási hulladék értékláncának és újra­­feldolgozási megoldásainak hatalmas átalakítását és újra­gondolá­sát váltották ki. Az új szabályok bevezetésével a kormányok olyan fontos kezdeményezéseket indíthatnak el, amelyek innovatív módon ösztönzik a csomagolások fenntarthatóbbá tételét. A gyártói felelősség erősítése és az italos­palackokra vonatkozó vissza­váltási megoldások kulcsfontosságú elemei a csomagolási hulladékkal dolgozó nagy teljesítményű rendszereknek.

A tanulmány szerint ezeket a rendszereket az adott piacok körülményeihez kell igazítani, de a teljes értékláncra vonatkozó kör­forgásalapú nézőpont nélkül nem alakítható ki egy valóban sikeres és fenntartható csomagolási szisztéma. A fenntarthatóvá válás meg­térülése szintén meghatározó tényező a vállalkozások számára. Azonban a szerzők úgy vélekednek, hogy minél előbb fektetnek a vállalatok a fenn­tartható csomagolási lehetősé­gekbe, annál hamarabb lezárható a probléma, és válnak kihasznál­hatóvá az ezzel kapcso­­la­tos piaci előnyök. Ahhoz, hogy az FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), azaz a gyorsan forgó fogyasztási cikkek gyártói hatéko­nyan csökkent­hessék csomagolá­­saik kör­nyezetre gyakorolt hatásait, a tanulmány három lépést jelöl meg. Az egyik a csomago­lási port­fólió környezeti kritériu­mok alapján történő optimalizálása; a másik az ön­fenn­tartó hulladék­gyűjtő és újra­hasznosító hálóza­tok fejlesztése; a harmadik az újra­hasznosított anyagok fel­használásának a pártolása. Mindez az új technológiák alkalmazásával, az érték­lánc teljes hosszá­ban bevezetett innovációval, valamint a csomagoló­anyagok használatá­nak és a tervezési folyama­toknak az újra­gondolásával érhető el.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka