Vágányépítés magyar kézben

Európában egyedülállónak számító vágányépítő és átépítő géplánc került a magyar tulajdonban lévő V-Híd Zrt. birtokába. A hazai építőipar egyik legfiatalabb, dinamikusan fejlődő vállalata ennek köszönhetően már nemcsak a magyar vonalhálózaton, de akár Európa más országaiban is komplex munkákat tud elvégezni.


Az SMD–80/UVP 2002 vágányépítő és átépítő géplánc saját tulajdonú mozdonya

A beszerzés különlegességét világosan mutatja, hogy a Plasser & Theurer – a vállalatcsoport a világ legna­gyobb vasútépítőgép-gyártója – SMD–80/UVP–2002 vágányépítő és átépítő gép­láncból Európában mindössze három dolgozik aktívan. A géplánc hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a kivitelezést (műszakonként 2000  vágányméter), ezzel is csökkentve a vá­gány­zári időket, és ennek köszönhetően kevesebb lesz az utasforgalom korlátozása is a hazai vonalakon. A vállalat a korábban beszerzett ellenállás-hegesztő géppel és 40 alu­mino­­ter­mi­­kus hegesztő csoporttal a régi vonal­szakaszokat hézagnélküli vágányokká képes alakí­tani, il­letve az ezekhez szükséges zúzottkövet saját tulajdonú mozdonnyal, illetve vasúti kocsival tudja a helyszínre szállítani. A V-Híd Zrt. a szükséges karbantartási, felújítási és át­épí­tési feladatok minden munka­fázisának elvégzését saját szakképzett állományával önállóan is el tudja látni.

210 tonnás karbantartó

Az SMD–80/UVP–2002 típusú vasúti gépláncot kifejezetten rövid vágányzári időkben való munkavégzésre fejlesztették ki, amely képes valamennyi típusú fa-, beton- vagy acélalj elbontására és lerakására. A pálya átépítése során – szükség szerint – lehetőség van kizárólag az aljak cseréjére is, amikor az eredeti sínszálat helyezik vissza. A géplánccal úgy válik lehetővé a magas munkateljesítmény, hogy közben a sínek és a keresztaljak nem szenvednek sérülést. Vágányátépítés és új telepítés esetén is az aljak nélkül 210 tonnát nyomó SMD–80-as vezérlése korszerű vezérlőegységekkel történik, így egyrészt tartható a meglévő pályageometria, ugyanakkor megoldható olyan szint- és irányvezérelt működés is, ahol a geometria a kiviteli tervek szerint módosul. Valamennyi munkaegység vezérlése szabadon programozható, sorosan kapcsolt vezérlőelektronika segítségével. A rendszer egyik különlegessége – és egyben előnye – az előrehaladást biztosító lánctalpas meghajtóegység, amely megbízhatóan magas vonóerőt biztosít, időjárási körülményektől függetlenül, akár nagy hosszesésű pályaszakaszokon is. Az SMD–80-as segítségével maga a vágányátépítés egyetlen munkafázisban, folyamatosan végezhető, a rendszer ráadásul hosszú­sínek be­építé­sére is alkalmas, ahogy az új aljak folyamatos, előre meghatározott, egyenlő távolságú lefektetésére is. A munka­végzéshez nincs szükség segédmozdonyra, a géplánc állomási peronok mellett vagy ágyazat­át­vezeté­ses műtárgyakon is alkalmazható, és szint süllyesztése is lehetséges a meglévő hossz-szelvényhez képest.

A keresztaljak bontásáért és fektetéséért felelős manipulátoregység, integrált kaparólánccal, lánctalpas meghajtással

A vágányépítő legfontosabb elemei

Az SMD–80-as raktár- és műhelyvagonjaiban a munkavégzéshez, illetve a géplánc karban­tartásá­hoz, szereléséhez szükséges valamennyi kéziszerszám, kisgép, munkavédelmi felszerelések megtalálhatók, a sín be- és kifűzőegység pedig a vágány átépítésekor kap központi feladatot. Az egymással összehevederezett régi hosszúsíneket az SMD–80-as a keresztaljak mellé, a padkára vagy az ágyazat szélére helyezi. A síneket felszedő szerelvényt az általánosan alkalmazott, 120 méteres hosszúságú sínek felszedésére és szállítására alakították ki, a felszedés – bár lehetséges a pálya külső oldalairól is – általában a vágány­tengely­ből történik. A felszedéshez a bontott hosszúsíneket először szét kell hevederezni, a vendéghevedereket összegyűjteni és elszállítani.

A vágányépítő másik központi eleme a keresztaljak bontásáért és fektetéséért felelős manipulátoregység. A gép – elöl a csuklóra támaszkodva, hátul a forgóváza kerekeivel még a régi vágányon gördülve – az aljfelszedő egységével a négy egymás mellé tolt alj első darabja fölé áll, majd villás emelőrendszerével kiemeli azt, és a futószalaggal előre, a szerel­vé­nyen kialakított pályán mozgó portáldaruk felé továbbítja. A kaparólánc munka­helyzetbe állí­tása után megkezdi az alsó ágyazat egyengetését, a mögötte haladó eke pedig az aljak közepe alatt szükséges vályút alakítja ki. Az átépítés során az elbontandó ke­reszt­alja­kat az aljfelszedő egység egyesével kiemeli az ágyazatból, majd az emelővillák és a szállító­lán­cok az átépítőegység felső részébe továbbítják. Az aljakat – szállítmányonként 20 darabot – önjáró daruk a szerelvény elején lévő speciális kocsikra rakják. Az új, beépítésre kerülő aljakat ugyanezek a szállítódaruk viszik, szintén a speciális kocsikról az átépítőegység tetején kialakított szállító­láncokra. Az új aljak is szállítóláncok és emelővillák segítségével kerülnek a beépítő-, alj­lerakó egységre, amely a lánctalp mögött helyezi a kaparólánc által profilozott ágyazatra.

A fő meghajtó és áramellátó egység, illetve aljszállító portáldaru

A beépülő és az elbontott aljak munkaterületre és onnan való elszállítása olyan szabványos, négytengelyes, oldalfal nélküli vasúti kocsikon történik, amelyek oldalára segédpályasínek vannak rögzítve. A gépláncon dolgozó portáldaruk, amelyekkel az aljak mozgatása történik, ezeken a segédpályákon közlekednek. Az aljszállító kocsik mozgatása is a meg­hajtó­egység­gel történik, tolatómozdonyra egyáltalán nincs szükség. A géplánc végén a bontott kap­csoló­szere­ket, alátétlemezeket, esetleges egyéb fémhulladékokat egy kéttengelyes vagonra szerelt, speciális mágneses szállítószalag végzi. A szalag a vagon padlóján keresztül le­ereszt­hető a vágánytengely fölött, néhány centiméteres magasságig, ahol az igen erős mágneses mező hatására azok szalagra kerülnek, majd a kocsi tetején tárolják, utána pedig elszállítják.

A víz- és üzemanyag-szállító kocsi, illetve a bontott kapcsolószereket szállító vagon

A Plasser & Theurer típusú vágányátépítő géplánc magyar kézbe kerülésének legnagyobb hozadéka, hogy a hazai vasúti pályák szükséges karbantartási, felújítási és átépítési ki­vitelezése már külföldi szakemberek bevonása nélkül is megvalósulhat.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka