Újra fellendülőben a gépipar

„A magyar gépipar és energetikai ágazat a fellendülés reneszánsza előtt áll, igaz, viszonylag alacsony bázisról történik a visszatérés” – így sommázta az ágazat helyzetét Korom Norbert Lajos, az MVM ERBE Zrt. és egyben az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója, akit a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség (MAGEOSZ) elnöksége idén júniusban választott meg új elnökének – tájékoztatta lapunkat Vadnai Gábor, a MAGEOSZ főtitkára.


Korom Norbert Lajos megválasztása után azt is elmondta, hogy e tisztséget optimistán, nagy lendülettel és odaadással kívánja betölteni, mert úgy gondolja, hogy a MAGEOSZ-nak mint érdekképviseleti szervezetnek, mint lobbiszervezetnek, mint a kormányzat tárgyalópartnerének komoly szerepe és feladata kell, hogy legyen a közeljövőben. A gépipari és energetikai szektorban a MAGEOSZ szervezőereje meghatározó lehet. A szövetségnek a saját eszközeivel továbbra is folyamatosan mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ilyen irányú teljesítménye tovább növekedjék.

Vadnai Gábortól, a MAGEOSZ főtitkárától megtudtuk, hogy a szektor jobb teljesítményére nyilvánvalóan nagy szükség van, hiszen a magyar ipar és az egész magyar gazdaság húzó­ereje a négy alágazatból – köztük a gépek, gépi berendezések alágból – álló gépipar. Igaz, a négy alágazat közül az egyik a járműgyártás, amelynek elsődleges szerepe vitathatatlan, de mellette ott van még a számítógép, elektronikai, optikai termékek, valamint a vil­la­mos berendezések gyártása is.
A gépipar egésze adja az ipari termelés közel felét, az exportértékesítés durván kétharmadát, s foglalkoztatja az alkalmazásban állók mintegy harmadát. Emellett további jelentős járulékos szolgáltatás, termelés kötődik hozzá az iparág különféle beszállítóin, például a fuva­rozó- és egyéb szolgáltatócégeken keresztül. Mindebből kitűnik, hogy a gépipar jövője meghatározza a gazdaság egészének alakulását is. A főtitkár szerint az új elnök, Korom Norbert Lajos által előre jelzett fellendülés már tükröződött a Központi Statisztikai Hivatal áprilisi adataiban is, melyek szerint nemcsak az ipari termelés egésze tér vissza az év eleji gyengébb teljesítmény után, hanem ezen belül már a gépek, gépi berendezések gyártása is jobban teljesített.

A szövetség szerepe

Vadnai Gábor főtitkár elmondta, hogy a nagyvállalati tagok mellett elsősorban a magyar gépipar kis- és középvállalkozásait igyekszik összefogni ernyőszervezetként a MAGEOSZ, amely a szakma számára fórumot, közös fellépést és együttgondolkodást biztosít. A több mint húszéves múltra visszatekintő MAGOSZ-ból, a Magyar Gépgyártók Országos Szövetségéből és az EBSZ-ből, az Energetikai Berendezésgyártók Szövetségéből létrehozott civil szakmai szövetség szigorúan számolva alig kilenc éve kezdte meg a tevékenységét az elődszervezetek munkáját szinergikusan folytatva és tovább fejlesztve.

A MAGEOSZ küldetésének tekinti az energetikai, gépipari, tervező-, gyártó-, szerelővállalatok, gyárak, szolgáltató vállalkozások, intézmények és más civil szervezetek szakmai érdekképviseletének minél hatékonyabb ellátását. Szolgáltatásaival meg kívánja könnyíteni a tagvállalatok piacra jutását, megerősödését, az információhoz való hozzáférését, a hazai és nemzetközi törvény- és szabványharmonizáció alakítását. Segíti a piaci, üzleti információk és kapcsolatok átadását. A MAGEOSZ közvetítő szerepet tölt be a piaci szereplők és a kormányzat, az állami szervek között, lobbitevékenysé-get fejtve ki a reál­szféra lehetőségeinek bővítése érdekében. Mindezt kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatrendszerére építve teszi.

2014-ben alakult meg a tagvállalatok önkéntes szerepvállalásával működő négy szakbizottság, az Energetikai, a Gépipari, a Bel- és külkapcsolati, valamint az Oktatási és K+F+I Szakbizottság a hatékonyabb szakmai munka szándékával. Ezekben a szakbizottságokban dolgozzák ki azokat a témákat, álláspontokat, elemzéseket stb., amelyekre építve a szövetség a szerteágazó munkáját folytatja.
A MAGEOSZ aktív résztvevője egyebek között a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói oldalának, tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének, az MGYOSZ-nak, valamint társult tagja, illetve társszervezete több más hazai érdekképviseleti és szakmai szervezetnek is, mint a MEGOSZ (Mezőgépgyártók Országos Szövetsége), MAJOSZ (Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége), MKSZ (Magyar Külgaz­­dasági Szövetség), MAGÉSZ (Magyar Acélszerkezeti Szövetség), MVAE (Magyar Vas- és Acél­ipari Egyesülés), MHtE (Magyar Hegesztéstehnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés), MAFE (Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete), MIGSZ (Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége), valamint a MATÁSZSZ (Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége).

Emellett stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), de együttműködői partnerszervezete a Marokkói Kohászati, Gép- és Elektromechanikai Ipari Szövetség, a FIMME is, mellyel tavaly, a Magyar–Marokkói Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) ülésén írt alá együttműködési megállapodást. Együttműködik továbbá több olyan intézménnyel, amely segíti a tagvállalatok érdekében végzett munkáját, köztük a kiállításszervező Hungexpóval.
A külkapcsolati rendszerben is folyik az ágazati lehetőségek feltárása. Ennek jegyében tagja például a szövetség a közvetlenül, illetve közvetve 130 ezer vállalatot és 10,3 millió foglalkoztatottat képviselő, brüsszeli székhelyű Európai Gépipari Szövetségnek, az ORGALIME-nak, valamint az EU-intézmények fő konzultációs partnereként is elismert, mintegy 35 millió embert foglalkoztató és 200  ezer európai tagvállalatot tömörítő munkaadói érdekképviseleti szervezetnek, a CEEMET-nek.

Újabb fejleményként a V4 partnerszervezetekkel való együttműködés elmélyítésén dolgozik a MAGEOSZ, amely kiterjedt kétoldalú kapcsolatrendszert is kialakított, egyebek között ázsiai, észak-afrikai és európai társszövetségekkel, illetve az ottani gépipart képviselő más szövetségekkel.

A MAGEOSZ nap

A szakmai szervezet munkája elismerésének is tekinthető, hogy a 2013-ban útjára indított MAGEOSZ nap a Műegyetemen elnevezésű konferenciasorozat, amely nemcsak az ágazat cégei körében népszerű, de a külföldi és hazai előadók listája is rangos. Rangot ad a tanácskozásnak az is, hogy hagyományosan, immár negyedik alkalommal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épületének díszterme biztosítja a helyszínt, s többek között az egyetem rektora, tanszékvezetői, tanárai is tartanak előadást a gépész, villamos és informatikai képzés helyzetéről, jövőjéről, az egyetem és az ipar lehetséges és célszerű együttműködéséről. Az évente más-más specifikus témában meghirdetett egész napos tanácskozáson a külföldi partnerek vezető képviselői is szívesen megjelennek. A tavalyi MAGEOSZ napon, melynek címe Merre tovább magyar gépipar? volt, Adrian Harris, az ORGALIME vezérigazgatója is részt vett, és rendkívül tartalmas előadást tartott Gépipar digitalizált átalakítása – Európa 2014–2020 iparpolitikája címmel. Magyar részről államtitkárok, helyettes államtitkárok, állami intézmények vezetői is részt vettek, akik fontosnak tartják, hogy ezen a fórumon is találkozzanak a gépipari cégek képviselőivel.
Vadnai Gábor főtitkár a MAGEOSZ Alapszabályából is adódóan rendkívül fontosnak tartja, hogy az úgynevezett „reálszféra” jelentősége nemcsak a szakmán belül, de a társadalom egésze által egyre elismertebbé váljon, és ezáltal mind Magyarország, mind Európa sikeres jövőjét segítse.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka