2014. január 9.

Szerző:
S. K.

Tíz tudós kapott Gábor Dénes-díjat

Tíz tudós vehette át szakmai munkája elismeréseként a Gábor Dénes-díjat 2013 decemberében. Az ünnepségen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is.


„A globalizálódó világban csak azok a nemzetek maradhatnak önállóak és kerekedhetnek felül a nehézségeken, amelyek új utakat, új megoldásokat keresnek, valamint be tudják vonni mindennapjaikba a legújabb tudományos és műszaki eredményeket. Csak ott élhetnek és alkothatnak nagy szellemek, ahol nyitott a tér és lehetőség van a pálya felépítésére, befutására” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Kövér László. Gyulai József, a díjat létrehozó NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke a magyar alkotószellem 21. századi lehetőségeit abban látja, hogy fel kell ismerni a felzárkózó világ eltérő megközelítési módjait és meg kell találni a magyar tudás helyét a globalizálódó világban. A műszaki-szellemi alkotásokat, a mérnöki munkát, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményt elismerő Gábor Dénes-díjat 1989 óta 177 tudós, fejlesztő érdemelte ki.

A 2013. évi Gábor Dénes-díjasok és az ösztöndíjas

2013-ban Gábor Dénes-életműdíjban Gyenge Csaba gépészmérnök, a Kolozsvári Műszaki Egyetem emeritusz professzora részesült, aki egyebek mellett a különböző gépipari technológiák optimalizálásáért és fejlesztéséért, valamint a felsőoktatásban és a doktoranduszképzésben vállalt több évtizedes tevékenységéért vehette át az elismerést.

Szintén életműdíjat kapott Szabó Ervin József gépészmérnök, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, a különböző mezőgazdasági gépek fejlesztése terén nyújtott, több mint fél évszázados sikeres alkotó- és oktatótevékenységéért.

Madarász László villamosmérnök, a Kassai Műszaki Egyetem professzora és az egyetem magyarországi kapcsolatainak koordinátora a különböző ipari és nem ipari ágazatokban felhasznált bonyolult, hierarchikus felépítésű rendszerek irányítási módszereinek vizsgálata, modellezése, diagnosztizálása és tervezése során elért eredményeiért vehetett át Gábor Dénes-díjat.

Csernátony Zoltán orvos, a Debreceni Egyetem docense, az Ortopédiai Klinika igazgatója több évtizedes, kiemelkedő színvonalú kutatási és orvosi eszközfejlesztési tevékenységéért, a tudományos-szakmai közéletben vállalt szerepéért kapta az elismerést.

Dinnyés András állatorvos, a Szent István Egyetem egyetemi tanára a testi sejtek genetikai újraprogramozásában elért tudományos eredményeiért, a betegspecifikus őssejtek, szívizomsejtek és idegsejtek előállítási technológiájának kidolgozásában nyújtott közreműködéséért és Magyarország egyetlen sejtmag-átültetéses klónozó csoportjának megszervezéséért kapta az elismerést. (Dinnyés András nevéhez fűződik Európában az első klónozott sertés, az első génkiütött bárány, majd az első magyar klónozott egér és nyúl létrehozása.)

Gyimóthy Tibor informatikust, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárát a minőségi mutatókon alapuló szoftverelemzési módszer kidolgozásáért, a gyakorlatban alkalmazható dinamikus programszeletelési algoritmus fejlesztéséért tüntették ki.

Ugyancsak ezt az elismerést érdemelte ki Pavelka Tibor fizikus, a Semilab Zrt. vezérigazgatója, akinek cége a recesszióban is stabil eredményt és komoly műszaki fejlesztéseket tudott felmutatni, olyannyira, hogy az általa vezetett vállalkozás a világ félvezető-méréstechnikai iparában az ötödik legnagyobb szereplővé vált. (A fizikus 35 szakmai közlemény szerzője, három nemzetközi szabadalom birtokosa.)

Ugyanekkor adták át a Találjuk fel a jövőt középiskolai pályázat díjait

Tóth Miklós akadémikus, az MTA ATK Növényvédelmi Intézet professzora az új, szelektív növényvédelmi irányzatok kidolgozásában, a kémiai ökológia kutatásában elért eredményeiért és az MTA ATK Növényvédelmi Intézet – kilenc szabadalmára alapozott – feromon-csapdacsaládjának kialakításában vállalt közreműködéséért érdemelte ki az elismerést.

Mátyus Péter vegyészmérnököt, a Semmelweis Egyetem tanárát kimagasló innovatív gyógyszerkutatási tevékenységéért, a Parkinson betegség gyógyszeres kezelése szempontjából ígéretes molekulacsoport kifejlesztésében tanúsított alkotó közreműködé­séért díjazták.

In Memoriam Gábor Dénes elismerést kapott Erol Gelenbe egyetemi tanár, az Imperial College London professzora, az MTA tiszteleti tagja, aki nemzetközileg is meghatározó szerepet tölt be a számítástudományi algoritmusok és a számítógépes, távközlő hálózatok modellezése, illetve analízise területén. Mint Gábor Dénes tanszéki utóda, kiemelkedő munkásságával érdemelte ki az elismerést.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat adtak át Tóth Réka egyetemi hallgatónak, aki a Sűrűn beépített történeti városrészek fenntarthatósága című Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatáért kapta meg az ösztöndíjat.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka