Szenzáció Trentóból

A magyar humanista történetírás szempontjából nagy jelentőségű Brutus-mű elveszettnek hitt kéziratát vizsgálják a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) szakemberei.


A velencei emigráns, Gian Michele Bruto (latinosan: Johannes Michael Brutus, 1517–1592) Báthory István történetírójaként 1574-től előbb Gyulafehérváron, majd 1576-tól Krakkóban dolgozott monumentális magyar történeti művén. A Rerum Ungaricarum libri célja az volt, hogy egyetlen összefoglaló anyagban mutassa be a magyar hanyatlás századát – Mátyás király halálától Báthory István erdélyi fejedelemmé választásáig –, egyben legitimálja az ország keleti részén berendezkedő Szapolyai-dinasztia uralmát. A mű elkészült, ám nyomtatásba nem került, a 19. századi akadémiai kiadásához pedig már csak töredékes kéziratok álltak rendelkezésre.

Fotó: BTK/Kasza Péter, Petneházi Gábor

2020 júliusában, az olaszországi Trentóban két szegedi kutató, Kasza Péter és Petneházi Gábor Brutus művének egy szinte teljesen ép, kétezer oldalas kéziratára bukkant, amely alapjaiban változtatta meg mindazt, amit a műről és Brutus történetírói működéséről eddig tudni lehetett. A szenzációs kéziratot felfedező két szakember idén márciustól az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében folytatja a kutatást.

Magyarország római nagykövetségének jelentős támogatásával sikerült elérni, hogy a trentói érseki könyvtár vállalta a kézirat digitalizálását, valamint hozzájárult ahhoz, hogy kiállítás céljából néhány hónapra Magyar­országra kerüljön a két, felbecsülhetetlen tudományos értékű kéziratos kötet.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka