2013. június 4.

Szerző:
Bencze Áron

Hepenix Kft. • hepenix.hu

Szakértői tevékenység és műszaki fejlesztések

Cégünk a mérnöki szolgáltatásokon, tervezésen és fejlesztésen kívül a megvalósítás feladatait is magára vállalja – hívta fel a figyelmet a Hepenix Kft. sokoldalúságára Petrik Márk ügyvezető igazgató. A kft. több területen, köztük a nukleáris technika területén is olyan komplex kompetenciákkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy széles körű szakértői, tanácsadói tevékenységet folytasson.


Melyek azok a meghatározó elemek, amelyekre a He­penix Kft. TSO partneri tevékenysége épül?
– Már 1991-ben arra törekedtünk, hogy magasan képzett, kreatív és szakértő mérnöki tudásbázisunkra támaszkodva képesek legyünk az ipar egyedi igényeire rugalmas és innovatív szolgáltatásokat és felsőfokú megoldásokat szállítani. A Hepenix Kft. gyakorlati tapasztalata és szakértelme, valamint a saját fejlesztésű, legmodernebb menedzsmenttechnikákat alkalmazó vállalati döntéstámogató és projekt-nyomonkövető informatikai rendszere biztosítja, hogy teljes körű, egy kézben összpontosított és magas minőségű szolgáltatásokat tudjon megvalósítani.

Felületkémiai elemzés

Fontos megemlíteni, hogy az elmúlt két évtizedben szoros együttműködést alakítottunk ki a nukleáris energetikai terület jelentősebb hazai képviselőivel, egyebek között a Pannon Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetével és több tanszékével, valamint az MTA több kutatóintézetével és kutató szakembereivel is.

Min alapul az Országos Atomenergia Hivatal és a He­penix Kft. sikeres együttműködése?
– Nukleáris feladatok elvégzéséhez komplex látásmódra és sokoldalú szakterületi ismeretekre van szükség. Bármilyen nukleáris berendezés fejlesztésénél vagy átalakításánál a gépészeti jártasság mellett sugárvédelmi, radioaktív-hulladékkezelési, villamos- és irányítástechnikai, vegyészeti, reaktorfizikai és még más területek ismerete is elengedhetetlen a tökéletes megvalósításhoz. Ki kell emelni, hogy ha a felsoroltak közül csak egy területen végzünk szakértői tevékenységet, akkor is szükséges ez a komplex, átfogó látásmód. Cégünk erőssége, hogy összetett feladatok esetén több szakterületet felölelve képes komplex megoldásokat alkalmazni.

Végeselemes szilárdsági elemzés

Több mint két évtizede vagyunk kapcsolatban a Paksi Atomerőművel, ebből az időszakból kiemelném a dekontaminálási, üzemeltetési, szerelési, radioaktív-hulladékkezelési, nukleáris technikai, sugárvédelmi, anyagvizsgálati technológiák területén nyújtott szak­értői tevékenységünket, melyek során a többi között a felsorolt technológiák alkalmazhatóságának megvalósíthatósági és továbbfejlesztési tanulmányait, felülvizsgálatait készítettük el.

A Hepenix Kft.-n belül létezik egy független szakértői csoport. Miért volt szükség a létrehozására?
– Ennek egyik legfőbb oka, hogy 2011-ben a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) kormányrende­let értelmében megváltozott az engedélyeztetési eljárásrend. Ezt megelőzően a Magyar Mérnöki Kamarán belül létrejött a Nukleáris Energetikai Szakosztály. Ezek a folyamatok megerősítették a vezetőségnek azt a törekvését, hogy a cégen belül létrehozzon egy szakértői csoportot. A Hepenix Kft. alkalmazotti állományában több olyan szakértő is dolgozik, akik kamarai tagok, így saját feladataink elvégzésekor ez a csoport minőség-ellenőrzési feladatokat is ellát. Ezzel megrendelőinknek biztosítjuk, hogy az általunk szállított tervek és megoldások független szakértői véleményezése során a kért és szükséges módosítások száma minimálisra csökkenjen.
A jövőt illetően a Hepenix Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az elmúlt húsz évben a nukleáris energetika területén szerzett tudományos-szakmai ismereteket és tapasztalatot kiaknázva intenzívebb kapcsolatot ápoljon a hazai és nemzetközi partnerekkel.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka