Sikeresen fejlesztett gyártó fülkesor

Az Izotóp Intézet Kft. az ország legnagyobb, radioaktív készítményeket gyártó vállalkozása. A jubileumát ünneplő vállalkozás vezetőjét, Lakatos Mihály ügy­vezető igazgatót arra kértük, mutassa be az Innotéka magazin olvasóinak a céget.


Lakatos Mihály
Milyen jubileumot ért el a vállalkozás?

– Az Izotóp Intézet Kft. alapításának 25. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Jelen­legi működésének alapjait az Országos Atom­energia Bizottság 1959-ben 15 fővel alapított Izotópelosztó Intézete jelentette. Az intézet neve később megváltozott, OAB Izotóp Intézet lett. A jelentős kutatótevékenységet folytató intézet idővel a Magyar Tudományos Akadémiához került. Hevesy György Nobel-díjas tudós álma valóra vált. Az izotópok gyakorlati felhasználása mindennapi életünk része lett. Az izotóptermelés és -feldolgozás felfutásával a piaci hatások is érvényesültek. A gazdasági környezet megváltozásához az Izotópkutató Intézetnek is alkalmazkodnia kellett. A kilencvenes évek elejére kialakult helyzet súlyosan érintette az intézet működését és jövőjét. A gazdálkodási szabályok és a feltételek arra ösztönözték az intézet fenntartóit, vezetőit és vezető szakembereit, hogy 1993. január 3-án hozzák létre az Izotóp Intézet Kft.-t. A kft. jelentős utat tett meg az elmúlt 25 év alatt. Nem titkoljuk, hogy az az út, amelyen haladtunk, göröngyös volt, és gyaníthatóan az marad a továbbiakban is. Okkal állítható, hogy elkötelezetten szolgáltuk és szolgáljuk az egészségügyet, a tudományos kutatást, az ipart. Ma már nem létezik korszerű egészségügyi ellátás nukleáris medicina nélkül. A nukleáris medicina három nélkülözhetetlen alappillére a felkészült szakember, a megfelelő technikai berendezés és a jó minőségben, megfelelő körülmények között gyártott izotóppal jelzett anyag. Ez utóbbi a mi feladatunk, miközben erőforrásainkkal hozzájárulunk a szakemberek felkészültségének javításához, továbbképzésük feltételeinek biztosításához.

Hol ismerhetik az Izotóp Intézet Kft. termékeit, szolgáltatásait?

– Az Izotóp Intézet Kft. az Antarktiszt leszámítva minden földrészre eljutott termékeivel és szolgáltatásaival. A vállalkozás több mint nyolcvan országba exportálja kiváló minőségben gyártott készítményeit és nyújt szolgáltatásokat. Készítményeit felhasználják a gyógyszerek kutatásánál, a növényvédő szerek lebomlásának nyomon követésénél, humán és állatgyógyászati diag­nosztikánál és természetesen terápiás célból is. A cég árbevétele 2017-ben meghaladta a négymilliárd forintot. Az árbevétel 83-84 százaléka exportból származott. Küldetésének megfelelően célja, hogy a társadalom elvárásaival összhangban, az egészségügyi, oktatási, kutatási és ipari tevékeny­ségekkel foglalkozó intézményeket és gazdasági társaságokat itthon és külföldön biztonságosan kezelhető, a tudomány jelen­legi állásának és a kor műszaki színvonalának megfelelő radioaktív, illetve alternatív termékekkel, technológiákkal és szolgáltatásokkal lássa el. Ehhez nélkülözhetetlen a GMP (Good Manufacturing Practice – a szerk.) körülményeknek megfelelő termelés, a folyamatos kutatás, fejlesztés, az intenzív kereskedelmi munka, a megfelelő műszaki háttér biztosítása, a korszerű informatika, a minőségirányítás, az eredményes gazdálkodás.

A fejlesztés nélkülözhetetlen a talpon maradáshoz. Ezzel hogy állnak?

– A közelmúltban befejezett fejlesztések a közeli és a távolabbi célok elérését is szolgálják. A gyártási feltételek javítása egyben új készítmények előállítását is lehetővé teszi. Szélesíti a termékpalettát. Az emberi alkalmazásra kerülő radioaktív gyógyszerek, illetve vizsgálati készítmények gyártását a helyes gyógyszergyártási gyakorlat, a GMP irányelvei szerint kell végezni. Ennek egyik alapfeltétele a megfelelő gyógyszergyártó terek kialakítása. A radioaktív gyógyszerek esetében további szabványokat is be kell tartani, ami az ionizáló sugárzással szembeni védelmet és a környezet védelmét biztosítja. A nyolc forrófülkéből álló gyártósor felújításakor a forrófülkéket és az operátorteret – a gyógyszergyártásnak megfelelően – minősített tisztatérbe helyezték és légellátással szerelték fel. Ez a fülkesor eredetileg 1960 körül épült, és már tizenöt éve kivontuk a gyógyszerek gyártásából, mert a gyártótér nem felelt meg a tisztatéri követelményeknek, és az automatikus gyártási folyamatok bevezetésére sem volt alkalmas. A nagy értékű beruházásunk hozzájárult a nukleáris medicinában alkalmazott radioaktív izotópokkal végzett orvosi diagnosztikai, terápiás és kutatóorvosi tevékenység bővítéséhez. Az orvosi tevékenység alapja a Nobel-díjas Hevesy György által kidolgo­zott nyomjelző (tracer) elv alkalmazása, ami a betegellátásban nélkülözhetetlen. A korszerűsítést követően minden egyes fülkében az engedélyeknek megfelelően egy-egy izotópot dolgozunk fel. A forrófülkékből a levegő – a környezetvédelmi előírások be­tartásával – többlépcsős aktív szenes szűrő­rendszeren és mérésekkel ellenőrzött módon távozik a rendszerből.

Fülkesor közelről és beláthatóan
Mivel jellemezhetők a forrófülkék?

– A radioaktív gyógyszerek csak megfelelő falvastagságú védelemmel (10–100 centiméteres ólom, vasbeton) ellátott, úgynevezett forrófülkékben állíthatók elő. Emberi kéz helyett a gyártási lépéseket manipulátorokkal kell végezni. A gyártás félig vagy teljesen automatikus folyamatait, a steril osztást, a betegek személyre szabott dózisainak beállítását és ellenőrző mérését, a gőzsterilezést, az ólomtokba csomagolást és a késztermék kiadását elszállításra a fülkékhez felszerelt érintőképernyőről lehet vezérelni. A fülke gyártósorhoz tartozik egy szállító alagút is, amely a fülkék közötti átjárást biztosítja, hasonlóan ahhoz, mint ahogy a repülőtereken a terminálok közötti vasút is működik az utasok szállítására. A radioaktív gyógyszergyártó tisztatér közvetlen kapcsolatban van a Minőségellenőrzési laboratóriummal, ahol az Európai Gyógyszerkönyv előírásainak megfelelően minősítik a terméket.

Gyártó fülkesor
Mennyire biztonságos a gyártás? Mit tesznek a környezetterhelés csökkentéséért?

– Az igen szigorú előírások betartása és betartatása, a technikai feltételek biztosítása, a rendszeres karbantartás, a legfontosabb paraméterek folyamatos figyelemmel kísé­rése, az adatok rendszeres rögzítése és azok elemzése, a monitorozó informatikai rendszer kiépítése azt a célt szolgálja, hogy a gyártás során a lehető legnagyobb biztonságban legyenek a munkatársaink és a minket körülvevő környezet. A gyártófülkékből kikerülő levegőt egy jelentős beruházással kiépített többlépcsős szűrőrendszeren keresztül a gyártó telephelyen lévő 80 méter magas kéménybe szívják el a hatalmas teljesítményű szivattyúk. A levegőben lévő anya­gok radioaktivitását folyamatosan mérjük a szűrés előtt, a szűrés után, a kéménybe belépés után és később a kémény meghatározott környezetében is. A kibocsátható radioaktív anyag mennyisége nagyon pontosan meghatározott. A kibocsátható érték az egészségre nem jelent veszélyt. Ha a megengedett kibocsátható érték 30 százalékát eléri a mért érték, akkor azt jelenteni kell a hatóságnak. Erre csak nagyon-nagyon ritkán van szükség. A biztonságos működésről szeretnénk minden érdeklődőt meggyőzni. Évente nyílt napot tartunk, ahol a résztvevők tájékoztatást kapnak a tevékenységünkről, és megtekinthetik a gyártóterületet.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka