PC-alapú vezérlés a Müpában

Korszerű technológiáinak és munkatársai tapasztalatának köszönhetően a Beckhoff aktívan hozzájárul a koronavírus elleni harchoz – mondta lapunk­nak adott interjújában Perecz Tamás ügyvezető igazgató. A Beckhoff Automation Kft. egyik legérdekesebb kihívását azonban a Művészetek Palotájában található Fesztivál Színház előszínpadi vezérlő­rendszerének felújításában és tovább­fejlesztésében való részvétel jelentette.


Hogyan befolyásolta a cég működését a koronavírus-járvány?

– A Beckhoff magyarországi leányvállalata a kialakult járványveszélyre való tekintettel óvintézkedéseket vezetett be. A munkatársak számára engedélyezett az otthoni munka­végzés, minden munkatárs – beleértve a műszaki támogató kollégákat – továbbra is elérhető, egyéni kérésre örömmel nyújt segítséget telefonon és online, akár beüzemelés esetén is. Németországban a termelés a megszokott kapacitással zajlik, az ellátási láncban fel­merülhetnek problémák, de minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ügyfeleink megrendeléseit teljesítsük. A németországi raktárkészletek előrelátó szervezésének köszön­hetően termékeink továbbra is elérhetőek, azonban a járvány terjedése miatt kialakult nemzet­közi helyzetre való tekintettel a szállítási határidők megnövekedhetnek. A meghirdetett oktatásokat határozatlan időre, to­vábbi intézkedésig felfüggesztettük.

A koronavírus kezelésére alkalmas CoroVent lélegeztetőgép.

Korszerű technológiáink és munka­tár­saink tapasztalatának köszönhetően a Beck­­hoff aktívan hozzájárul a korona­vírus elleni harchoz. Világszerte több mint negyven nagy horderejű projekt­ben veszünk részt. Különösen büsz­kék vagyunk arra, hogy a csehországi leány­vállalat munkaerőt és termékeket biz­to­sított a CoroVent léle­gez­tető­gép ki­fejlesztéséhez, amelynek már a tömeg­gyártása is elkezdődött, továbbá a Coro­Vent a közelmúltban a páneuró­pai, össze­sen több mint húszezer csapat­ta­got megmozgató EUvsVirus hac­kat­honon is előkelő helyezést ért el a lé­le­geztető­berendezések kategóriájában.

Milyen új fejlesztésekkel jelentek meg a piacon?

– Legújabb fejlesztéseink között szerepel a vezérlőszekrényen kívüli automatizálás terén új termékcsaládot kép­viselő AMI812x integrált szervo­motor­hajtás, valamint a PC-alapú gépvezér­lés terén megszerzett széles körű tapasz­talatot IP65/67-es védettséggel öt­vöző, közvetlenül a gépre építhető, ultrakompakt C7015 ipari PC is. Annak köszönhetően, hogy a PC-alapú technológia központi és nyílt vezérlőplatformként támogatja a gépi funkciókat, optimális megoldást jelent a kiemelkedően hatékony IoT-alapú automatizálási rendszerek megvalósítására.

A háromféle méretben elérhető AMI812x integrált szervohajtás új termék­családot képvisel a vezérlőszekrényen kívüli automatizálás terén.

A gé­pek, rendszerek és gyártósorok hálózatba köthetők, ezzel is növelve a folyamatok közötti hatékonyságot. Ezen a területen a Beckhoff számos innovációval támogatja ügyfeleit. A TwinCAT 3 automatizálási szoft­verplatformot például mesterséges in­tel­ligencia funkciókkal is bővítették, emellett a teljes fejlesztői környezet most már felhőben is elérhető.

A Beckhoff elkötelezett a klíma­védelem mellett, és 2019 óta aktívan dolgozik a klímasemleges és fenntartható termelés érdekében tett célkitűzései megvalósításán. Mit jelent ez a gyakorlatban?

– A Beckhoff 2019 óta dolgozik aktívan ezen a témán, a CO2-ki­bo­csátások elkerülése és a megújuló energiák nagyobb arányú felhasználásának ösztönzése érdekében pedig idén január 1-je óta zöld villamosenergiát vesz igénybe – célja, hogy a teljes 8,7 GWh áram­szükségletet ily módon fedezze a Verl és környékén található telephelyeken, illetve a cégcsoporthoz tartozó Smyczek GmbH esetében. A tavalyi évre vonatkozóan globális tevékenységeiből adódóan összessé­gé­ben 21 700 tonnányi CO2-kibocsátást el­len­tételezett a vállalat, amely azonban nem­csak ezzel foglalkozik, hanem számos vállalati szintű intézkedést is hoz a CO2 közvet­len mérséklése érdekében. Ilyenek pél­dául a napenergia-termelés, elektromos és hib­rid járművek, valamint épületek külső burkolatának korszerű­sí­tése, illetve a termelési és ügyviteli infrastruktúra fejlesztése révén keletkező energia­megtakarítások.

A közelmúltban a Beckhoff PC-alapú vezérlésére épülő fejlesztések valósultak meg a Müpában. Pontosan mik ezek?

– Partnerünk, a színpadgépészettel, színpadi berendezések karbantartásával és fejlesztésével, valamint új berendezések telepítésével foglalkozó Színpadautomatika Kft. 2019-ben megbízást kapott a Müpában ta­lálható Fesztivál Színház előszínpadi vezérlő­rendszerének felújítására és továbbfejlesztésére. A cég jelentős ismerettel rendelkezik a Müpa színpad-technológiáját illetően, hiszen a gépek nagy részét 2014 óta gondozza, és a Müpa Főmérnökségével közösen fejlesztik ki az új gépészeti rendszereket. A Fesztivál Színház előszínpadi gépei közül csak a zenekari árok volt szabályozott és pozicionálható. Ez lett kibővítve a felsőgépészet négy gépével. Ezek korábban egy-két sebességes, szintkijelzés nélküli, mágneskapcsolós vezérlésű gépek voltak, a felújítás során váltak szabályozott és pozicionálható elemekké. Ezek vezér­lése EtherCAT-kapcsolaton – a Beckhoff által ki­fejlesztett nagysebességű, valós idejű busz­rendszeren – keresztül történik, a központi egység pedig egy Beckhoff CP6600 típusú érintőképernyős panel PC. A legnagyobb kihívást a számos biztonsági kap­csoló, becsípődésérzékelő és a vész­stop­gomb cso­portos kezelése jelentette, valamint az, hogy a vezérlések három különböző helyiségben vannak, de a feladatra a Beckhoff biztonsági PLC-rendszere jó megoldásnak bizonyult.

Az akár 10 tengely vezérlésére is alkalmas ARM-Cortex™ processzorral rendelkező CP6600 típusú beépíthető panel PC-vel ellátott előszínpadi rendszer kezelőpultja.

Kezelési szempontból az új rendszer elő­nye a régivel szemben, hogy immár egyszerre is, bármilyen csoportosításban mozgathatók az egyébként nem túl gyors gépek. Ez az elő­készületi munkák során növeli a hatékonyságot, illetve most már itt is az összes gép pozicionálható, ami jelentősen javítja a munka pontosságát. További lehetőségként már magában a vezérlőrendszerben tárolhatók névvel ellátott céladatok, melyek előhívása után a megfelelő gépek mozgatását azonnal meg lehet kezdeni, és azok a program szerint pontosan be is állnak a célpozícióikra. Ezáltal teljesült az a hosszú távú cél, hogy a gépek kezelői a produkciók technikai kiszolgálása során minden szükséges információt magában a gépészeti rendszerekben tárolhassanak, és a visszatérő előadásoknál azokból hozzá­juthassanak a lényeges adatokhoz.

Az IP 65/67-es védettségű, C7015 típusú, ultrakompakt vezérlőeszköz (balra) még olyan gépekre is telepíthető, amelyeken rendkívül szűk hely áll rendelkezésre. A vezérlőre közvetlenül ráhelyezhetők az EPP-sorozatú, EtherCAT be/kimeneti modulok (jobbra), amivel tovább mérsékelhető a gépelrendezés helyigénye.

Az előszínpadi vezérlőrendszer továbbfejlesztése során a hátsó színpadon található négy darab kézi díszlethúzót átalakították gépi mozgatásúra. A berendezések túlterhelés-védelemmel és kötéllazulás-érzékelőkkel rendelkeznek, a kijelzőn pedig minden információ megjelenik.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka