Négy kutatás indul

Négy hiánypótló kutatás indulhat el 2023-ban az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága által fi­nanszírozott projekt keretében.


Az ELKH Titkársága 2022-ben felhívással fordult a kutató­hely-vezetőkhöz, hogy tekintsék át és gyűjtsék össze az irányításuk alatt álló kutatóhely illetékességi körébe tar­tozó, eddig háttérbe szorult vagy befejezetlen, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban érdeklődésre számot tartó kutatási témákat.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete által vezetett hároméves projekt célja az eddig ismeretlen, 18. századi magyarországi latin nyelvű irodalom átfogó feltárása, tanulmányozása és a Neolatin Költők Tára című sorozat keretében történő kiadása.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete vezetésével három év alatt megvalósuló projekt célja a magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozásának és forráskiadásának folytatása új elméleti és gyakorlati módszerek alapján.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézete ötéves projektjének célja, hogy a magyar nyelv történeti fonológiájának kutatását a fonológia kurrens modelljeinek, valamint a hangváltozások újabb keletű elméleteinek keretébe ágyazza.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete hároméves projektjének célja a történeti alkotmány fogalmának, alkotmányos berendezkedésének, a korszakkal foglalkozó kiadatlan tudományos műveknek az értelmezése és bemutatása.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka