„Más megközelítésbe kerül a tudás”

A közös munka jó lehetőséget teremt arra, hogy az egyetem munka­társai megismerjék a vasúttársaság vállalati kultúráját, így jobban meg­értik a problémáinkat, s hatékonyabban tudunk a megoldásokon dolgozni – foglalta össze Dávid Ilona a MÁV-csoport és a Dunaúj­városi Egyetem közötti stratégiai együttműködést. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a duális képzés jó lehetőség arra, hogy a hallgatók összekapcsolják az elméleti tudást a gyakorlati ismeretekkel.


Dávid Ilona
Miért éppen a Dunaújvárosi Alkalmazott Tudományok Egyetemére esett a választásuk? – kérdeztük Dávid Ilonától.

– A Dunaújvárosi Egyetemmel a MÁV-csoport több területen is együttműködik. Évek óta partnerünk különböző tréningprogramok lebonyolításában, e-learninges tananyagok elkészítésében, szakértő, vezető kollégáink pedig alkalmanként előadóként vesznek részt az oktatásban – közelebb hozva a gyakorlati tudnivalókat az elmélethez. Emellett nemrég közös programot indítottunk a vasútszakmai oktatók módszertani továbbképzésére.

Miben látják az együttműködés előnyeit?

– Fontos számunkra a rugalmasság, a gyors reagálóképesség és az együtt gondolkodás. A sok közös munka lehetőséget teremt arra is, hogy az egyetem munkatársai megismerjék a MÁV-csoport vállalati kultúráját, így jobban megértik a problémáinkat, és hatékonyabban tudunk együtt dolgozni a megoldásokon.

A Dunaújvárosi Egyetem kifejlesztette az Integrált Szakképzési Központ modelljét a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolával. A vasutas életpálya szempontjából milyen lehetőségeket jelent ez a MÁV-csoport és a GYSEV számára?

– Ez a modell elsősorban a járműszerelő, illetve gépészmérnök utánpótlás szempontjából fontos hosszú távon. A konstrukció előnye, hogy azok a tanulók, akik a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolában kezdik meg tanulmányaikat, tanulószerződést köthetnek a MÁV-Start Zrt.-vel. A tanulószerződés keretében a szakképzés gyakorlati részét vállalati környezetben tölthetik. Mindazoknak, akik innen kerülnek be az egyetemre, lehetőségük van megpályázni a MÁV-Start által meghirdetett duális képzési helyeket is. Ez a későbbi munkába álláskor hatalmas előnyt jelent a más intézményben végzett hallgatókhoz képest.

A duális képzéseket illetően a vállalatnál eltöltött időre vonatkozó elképzelésekből mit emelne ki?

– A duális képzésben a hallgatóknak a vállalatnál eltöltött minden félévben meg kell oldaniuk egy projektfeladatot. A vállalati mentor a mintatanterv adott félévhez kapcsolódó tantárgyaiból választ egy olyat, amelyik a leginkább illeszkedik az adott szakterületen végzett feladatokhoz, majd a vállalati gyakorlatra adaptálva három projektfeladat-témát határoz meg. A hallgató a három témából választ egyet, amit egy rövid dolgozat formájában feldolgoz a félév során a mentor segítségével. Ezzel a módszerrel a hallgató az egyetemen elsajátított ismereteket átülteti a gyakorlatba. Így minden elméleti tudás azonnal más megközelítésbe kerül, más értelmet kap.

Dr. András István
A Dunaújvárosi Egyetem rektorát, dr. András Istvánt arról kérdeztük, mit jelent az együttműködés a Dunaújvárosi Egyetem számára a MÁV-csoporttal és a vasutas világgal?

– Magyaror­szág egyik legnagyobb foglalkoztatója a MÁV-csoport. Egy ekkora szer­ve­zetben minden szakmára, szakmai tudásra igény van. A Duális Képzési Tanács 2015-ös ha­tározata szerint intézményünk minden alapszakán: anyagmérnöki, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, gépészmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, műszaki szakoktató, indíthatók duális képzések. Még ebben az évben aláírtuk a stratégiai megállapodásunkat, amelyben rögzítettük a hosszú távú együttműködési szándékunkat. A felek a megállapodást két szakmai szerződéssel egészítették ki, amelyekben szabályozzák a duális képzés és a kooperatív-duális képzés keretrendszereit. Ebben a tanévben megkezdődött az első duális képzésben részt vevő vasutas hallgatók képzése, és reményeink szerint ez évről évre egyre népszerűbb lesz.

Milyen tapasztalataik vannak a kiválasztási folyamattal kapcsolatban?

– A kiválasztáskor a MÁV szakemberei – tesztírással, helyzetgyakorlatokkal, valamint egyéni interjúval – megvizsgálják a jelentkezők képességeit. A felvételi folyamat során még közelebbről megtapasztaljuk, hogy milyen hallgatókat vár a munkaerőpiac, milyen felkészültségre számít, mi fontos számára és mi kevésbé az. Számunkra ez is egyfajta tanulási folyamat, amelyben örömmel veszünk részt.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka