2012. november 6.

Szerző:
Szegedi Imre

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar • ttk.pte.hu

Lézerrel tisztítják a műtárgyakat

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Fizikai Intézetében működő LASERartLAB csoport a lézerek restaurálásban való felhasználásával és műtárgyak lézeres diagnosztikai vizs­gálatával foglalkozik. A kar az intézet és az MTA Pécsen működő kutatócsoportjai közösen elérték, hogy korszerű műszeres háttérrel szolgáltatást tudnak kínálni múzeumok, restaurátorok számára, miközben további kutatásokat folytatnak például olyan új és izgalmas területen, mint a terahertzes spektroszkópia és képalkotás alkalmazása az örökségvédelemben. A célokról és az eddigi eredményekről Márton Zsuzsanna tudományos főmunkatárs tájékoztatta magazinunkat.


A LASERartLAB csoport munkája 2006-ban kezdődött, amikor a vezetésükkel létrejött konzorcium jelentős anyagi támogatást nyert a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Déri Miksa pályázatán az európai EUREKA EULASCAN programhoz való csatlakozásra. A lézerindukált plazmaspektroszkópiai mérések kulcseszköze a Déri pályázati forrásból vásárolt Andor Mechelle spektrográf, amely ma is élvonalbeli eszköznek számít. „Ez a támogatás és a konzorciumi munka során kialakult kapcsolatok alapozták meg a lézeres technikák alkalmazásának lehetőségét a hazai restaurátori gyakorlatban, és tették lehetővé, hogy csatlakozzunk az ezen a területen folyó nemzetközi kutatási irányokhoz” – tájékoztatott Márton Zsuzsanna fizikus, tudományos főmunkatárs.

Freskótisztítási próba a Thunder Art lézerrel

2012-ben a TIOP-1.3.1-10-1-2010-0008 program további jelentős eszközberuházást tett lehetővé az egyetemen. Ennek részeként sikerült beszerezni egy mobil, nagy energiájú, három hullámhosszon működő, korszerű szilárdtest lézert. A lézeres plazmaspektroszkópiát (amely elemösszetétel meghatározására alkalmas) jól kiegészíti a fenti TIOP pályázatból a Kémiai Intézettel közösen beszerzett Raman mikroszkóp. A Raman spektroszkópia a molekuláris szerkezet azonosítására szolgál, ezzel az eszközzel akár egyedi festékszemcsék is vizsgálhatók.
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002) pályázatának keretében elnyert támogatás elősegíti a szakmai kapcsolattartást hazai és külföldi kollégákkal, és lehetővé teszi azt is, hogy a csoport két évig egy restaurátordiplomával rendelkező tudományos segédmunkatársat foglalkoztasson.

Őskori régészeti lelet: oxidálódott réz gyöngyfüzér.
A Janus Panno­nius Múzeum Régészeti Osztályának tulajdona

Izgalmas, új, a műtárgyvizsgálatban is sokat ígérő alkalmazásokkal rendelkező anyagvizsgálati eljárás a terahertzes tartományba eső elektromágneses sugárzást használó spektroszkópia. Ebben a frekvenciatartományban sok anyag kizárólag rá jellemző, azonosítására alkalmas, ujjlenyomatszerű spektrummal rendelkezik. Különösen ígéretesnek tűnik ez a módszer a szerves kötőanyagok, lakkok meghatározásában. A PTE-n a közelmúltban alakult Terahertzes Tudományok és Mérési Módszerek Kutatócsoporttal való együttműködés lehetőséget nyújt a terahertzes technika alkalmazására a műtárgyvédelemben.
A lézerrel indukált plazmaspektroszkópiai (LIBS) eljárással a vizsgált tárgyak elemi összetételét lehet elemezni. A LIBS eredményekből kiderül, hogy például az őskori réz karkötő készítői használtak-e ötvözőanyagokat. A fémben található szennyező anyagok utalhatnak az ásványi anyagra, amelyből az őskorban a rezet nyerték. A spektrumok alapján leletcsoportok hasonlóságára-különbözőségére is lehet következtetni.

A réz karkötő LIBS spektruma jellegzetes réz- és kalciumvonalakkal

A lézeres tisztításról elmondható, hogy elvileg bármilyen anyagból készült tárgyon lehet használni. A sikeres beavatkozás mindig restau­rátor és lézeres szakember együttműködését és a tisztítás para­mé­te­rei­nek egyedi beállítását feltételezi, hiszen minden műtárgy egyedi. A pécsi kutatók idén második alkalommal nyerték el a LaserLab Europe támogatását Kréta szigetén végzendő kutatásokhoz – a no­vem­­berben kezdődő egy hónapos munka a lézeres freskótisztítás mechanikai hatásainak holografikus vizsgálatára koncentrál.
Márton Zsuzsanna szerint a csoportban eddig felhalmozott tudás és a műszerpark fejlődése most jutott el arra a pontra, hogy szolgáltatást tudnak kínálni az örökségvédelemmel foglalkozó szakembereknek, vállalkozásoknak, múzeumoknak.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka