Küszöbön a Horizont Európa

Áprilistól érhető majd el az Európai Unió minden eddiginél nagyobb, 95,5  milliárd eurós keretösszegű Horizont Európa programja, amely már idén is jelentős forrásokkal támogatja a hazai kutatásokat és innovációt.


A Horizont Európa a legnagyobb költségvetésű közvetlen irányítású uniós program, az előző hétéves ciklus Horizont 2020 (H2020) keretprogramjának szerves folytatása. A korábbi pénzügyi időszak forrásaiból a hazai szervezetek 1400 nyertes pályázat útján eddig mintegy 350 millió euró támogatáshoz jutottak, ami a H2020 teljes keretösszegének 0,6 százalékát teszi ki.

A kormány célja, hogy 2027-re Magyar­ország a közvetlenül pályázható uniós forrásokból a lakosságával arányos mértékben, 2,18 százalékkal részesedjen. Az Inno­vációs és Technológiai Minisztérium egyebek között ennek érdekében alakítja ki az egyetemek köré szerveződő nagy tudásközpontokat és a kiemelt témákra szako­sodó nemzeti laborató­riu­mo­kat. A keret­­­program prioritási területeit tükröző, a hazai tudományos és technológiai kiválóságot egyesítő konzorciumok jobb eséllyel indulhatnak majd a program pályázatain.

A Horizont Európa számos új elemmel bővül, ezek közül kiemelhetők a szektorokon átívelő együttműködéseket ösztönző klaszterprogramok, a legfontosabb társadalmi kihívásokat célzó missziók vagy az uniós, tagállami és ipari társfinanszírozással megvalósuló stratégiai kezdeményezések. A hamarosan induló új felhívások fontos elvárásként kezelik az elnyert támoga­tások közvetlenül érzékelhető társadalmi vagy gazdasági hasznosságát.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno­vációs Hivatal februárban indított webi­ná­riumain osztották meg a résztvevőkkel a legfrissebb információkat: a program újdonságait, a részvételi szabályokat, a tervezett pályázati felhívások tartalmát.

„A kutatás-fejlesztési és innovációs rá­for­dítások összege évek óta folyamatosan emelkedik, 2019-ben már 703 milliárd forintot ért el. A minden ed­digi értéket megha­ladó ta­valyelőtti forrásmennyiség több mint két­sze­­rese a 2010-es költéseknek. Az elmúlt esz­tendőben a központi költségvetés­ből a ko­rábbi 133 milliárd forinthoz képest 43 milliárd forinttal több jutott innovációra és kutatás-fejlesztésre”
– fogalmazott Bódis József, az Inno­vációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szak­képzésért felelős államtitkára a tárca közleményében.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka