2018. október: jegyzet, portré, fizika, egyetem, disszemináció, tudomány, genomika, orvostudomány, neutronkutatás, gépipar, innováció, okostechnológia, energiagazdálkodás, it, építés, közlekedés, ipar 4.0, megújuló energia, zöldkörnyezet

Kőzetfeszültség-mérések – magasabb színvonalon

A Széchenyi 2020 program keretében közzétett, „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhívásra a pécsi székhelyű Kőmérő Kft. egy speciális föld­tudományi témában nyújtott be sikeres pályázatot. Ez alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium GINOP-2.1.7-15-2016-02374 azonosítóval kötötte meg a nyertes céggel a Támogatási szerződést egy kőzetfeszültség-mérési eljárás továbbfejlesztésére. A fejlesztés fontosságáról és az elvégzendő feladatokról Kovács Lászlót, a Kőmérő Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.


Mi a jelentőségük a kőzetekben uralkodó feszültségeknek, miért kell ezeket mérni?

– A szilárd földkéreg hasznosítását célzó kutatási és beruhá­zási programok (például radioaktívhulladék-elhelyezés, geotermia, alagút- és mélyépítés, szénhidrogénipar) kapcsán mindig felmerül a kőzetekben uralkodó feszültségek ismeretének igénye. Erre mind a földtani megismerés, mind a mérnöki tervezés és kivitelezés során nagy szükség van.
A mérnöki gyakorlatban sokáig csak elméleti megközelítéssel számították a kőzetfeszültségeket. A világszerte elvégzett mérési programok azonban megmutatták, hogy a valós, mért értékek akár több száz százalékkal is eltérhetnek a számítottaktól. Ezért a korszerű, igényesebb programokban már kiemelt szerep jut a primer feszültségtér méréses meghatározásának.

A Támogatási szerződés egy fúrólyukas mérési módszer továbbfejlesztésére vonatkozik. Ezek szerint a Kőmérő Kft. már alkalmazott ilyen módszert?

– Igen, cégünk – Magyarországon egyedüliként – már több éve sikerrel alkalmaz két igen fejlett és pontos módszert, amelyekkel a feszültségkomponensek irányát és azok nagyságát is meg lehet mérni. Ezek a módszerek nagyon hatékonynak bizonyultak: több mint 90 százalékos eredményességi rátával rendelkezünk, ami világviszonylatban is figyelemre méltó. Az egyetlen gond a korlátozott hatótávolság: e teszteket legfeljebb 60 méter hosszú fúrólyukakban tudtuk alkalmazni. Föld alatti üreg hiányában, ha csak a felszínről lehet fúrást mélyíteni, ez problémát jelent. Ezért határoztuk el az egyik módszerünk, a Doorstopper-cellás eljárás továbbfejlesztését, legalább 300 méter hatótávolságot megcélozva. Ezzel már elkerülhetők a kis mélységben fellépő, az értékelést zavaró termikus és morfológiai hatások. A munka megkezdéséhez a pályázat nagy segítséget nyújtott.

A Doorstopper-cella a kifúrt kőzetmaggal
Korábbi tapasztalataikból szűrték le, hogy mit kell megvalósítaniuk a sikeres fejlesztéshez?

– Természetesen. Ezek a mérések nagy gyakorlatot és körültekintést igényelnek. Az eddigi fejlesztéseink során is rendszeresen értékeltük a fellépő problémákat és korlátokat, folyamatosan javítva az eredményességet. A hatótávolság ter­vezett növelését azonban már nem lehetett a mérőeszköz, illetve a módszer kisebb módosításával elérni. Két alap­vető, a teljes rendszer áttervezését és átépítését igénylő változtatásra van szükség.
Az egyik kifejlesztendő prototípus az eddigi rudazatos megoldást kiváltó, újszerű cellatelepítő eszköz. Emellett létre kell hozni a lyuktalpi mérő-adatgyűjtő egység továbbfejlesztett változatát is. E két prototípus egységes rendszert alkot, amelyet a projekt keretében további új elemekkel (új működ­tető szoftverrel és fúrólyukkamerával) is ki kell egészíteni.

Mikorra készülnek el a prototípusok?

– A Támogatási szerződés szerint a projekt fizikai zárásának határideje 2019. június 30. Addig kell elkészíteni és laboratóriumi körülmények között tesztelni az új eszközöket.

Hogyan tervezik a kifejlesztendő eszközök hasznosítását?

– A fejlesztésekkel egy magas műszaki színvonalú, egységes méréstechnikai eljárás jön létre, amelyet elsősorban szolgáltatásként kínálunk majd. Egy ilyen rendszerrel a hazai beruházások mellett reális cél a külföldi piacokon való meg­jelenés is. Emellett az új cellainstalláló eszközt úgy tervezzük, hogy az bár­milyen egyéb fúrólyukvizsgálati eszköz automatikus ültetésére is alkalmassá váljon. Így ezt az eszközt akár külön is lehet értékesíteni.•

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka