Kőzetfeszültség-mérések – magasabb színvonalon

A Széchenyi 2020 program keretében közzétett, „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhívásra a pécsi székhelyű Kőmérő Kft. egy speciális föld­tudományi témában nyújtott be sikeres pályázatot. Ez alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium GINOP-2.1.7-15-2016-02374 azonosítóval kötötte meg a nyertes céggel a Támogatási szerződést egy kőzetfeszültség-mérési eljárás továbbfejlesztésére. A fejlesztés fontosságáról és az elvégzendő feladatokról Kovács Lászlót, a Kőmérő Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.


Mi a jelentőségük a kőzetekben uralkodó feszültségeknek, miért kell ezeket mérni?

– A szilárd földkéreg hasznosítását célzó kutatási és beruhá­zási programok (például radioaktívhulladék-elhelyezés, geotermia, alagút- és mélyépítés, szénhidrogénipar) kapcsán mindig felmerül a kőzetekben uralkodó feszültségek ismeretének igénye. Erre mind a földtani megismerés, mind a mérnöki tervezés és kivitelezés során nagy szükség van.
A mérnöki gyakorlatban sokáig csak elméleti megközelítéssel számították a kőzetfeszültségeket. A világszerte elvégzett mérési programok azonban megmutatták, hogy a valós, mért értékek akár több száz százalékkal is eltérhetnek a számítottaktól. Ezért a korszerű, igényesebb programokban már kiemelt szerep jut a primer feszültségtér méréses meghatározásának.

A Támogatási szerződés egy fúrólyukas mérési módszer továbbfejlesztésére vonatkozik. Ezek szerint a Kőmérő Kft. már alkalmazott ilyen módszert?

– Igen, cégünk – Magyarországon egyedüliként – már több éve sikerrel alkalmaz két igen fejlett és pontos módszert, amelyekkel a feszültségkomponensek irányát és azok nagyságát is meg lehet mérni. Ezek a módszerek nagyon hatékonynak bizonyultak: több mint 90 százalékos eredményességi rátával rendelkezünk, ami világviszonylatban is figyelemre méltó. Az egyetlen gond a korlátozott hatótávolság: e teszteket legfeljebb 60 méter hosszú fúrólyukakban tudtuk alkalmazni. Föld alatti üreg hiányában, ha csak a felszínről lehet fúrást mélyíteni, ez problémát jelent. Ezért határoztuk el az egyik módszerünk, a Doorstopper-cellás eljárás továbbfejlesztését, legalább 300 méter hatótávolságot megcélozva. Ezzel már elkerülhetők a kis mélységben fellépő, az értékelést zavaró termikus és morfológiai hatások. A munka megkezdéséhez a pályázat nagy segítséget nyújtott.

A Doorstopper-cella a kifúrt kőzetmaggal
Korábbi tapasztalataikból szűrték le, hogy mit kell megvalósítaniuk a sikeres fejlesztéshez?

– Természetesen. Ezek a mérések nagy gyakorlatot és körültekintést igényelnek. Az eddigi fejlesztéseink során is rendszeresen értékeltük a fellépő problémákat és korlátokat, folyamatosan javítva az eredményességet. A hatótávolság ter­vezett növelését azonban már nem lehetett a mérőeszköz, illetve a módszer kisebb módosításával elérni. Két alap­vető, a teljes rendszer áttervezését és átépítését igénylő változtatásra van szükség.
Az egyik kifejlesztendő prototípus az eddigi rudazatos megoldást kiváltó, újszerű cellatelepítő eszköz. Emellett létre kell hozni a lyuktalpi mérő-adatgyűjtő egység továbbfejlesztett változatát is. E két prototípus egységes rendszert alkot, amelyet a projekt keretében további új elemekkel (új működ­tető szoftverrel és fúrólyukkamerával) is ki kell egészíteni.

Mikorra készülnek el a prototípusok?

– A Támogatási szerződés szerint a projekt fizikai zárásának határideje 2019. június 30. Addig kell elkészíteni és laboratóriumi körülmények között tesztelni az új eszközöket.

Hogyan tervezik a kifejlesztendő eszközök hasznosítását?

– A fejlesztésekkel egy magas műszaki színvonalú, egységes méréstechnikai eljárás jön létre, amelyet elsősorban szolgáltatásként kínálunk majd. Egy ilyen rendszerrel a hazai beruházások mellett reális cél a külföldi piacokon való meg­jelenés is. Emellett az új cellainstalláló eszközt úgy tervezzük, hogy az bár­milyen egyéb fúrólyukvizsgálati eszköz automatikus ültetésére is alkalmassá váljon. Így ezt az eszközt akár külön is lehet értékesíteni.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka