Kiegészült a kisvasúti forgóváz­család

A korszerű kisvasúti forgóvázcsalád első tagjának, a keskeny nyomközű univerzális hajtott forgóváznak (UHFV) a fejlesztését az Innotéka 2018. áprilisi számában mutattuk be. A közel kétéves fejlesztőmunka eredményeként elkészült prototípust pedig tavaly februárban tekint­hette meg a szakmai közönség Székesfehérváron, a gyártó MÁV Vagon Kft. telephelyén.


A forgóváz

A kisvasúti forgóvázcsalád kö­vetkező tagjának, a keskeny nyomközű univerzális futó forgóváznak (UFFV) a fejlesztését is a hajtott forgóváz korszerűsítését kiváltó okok és hiányosságok indították el.

A kereszttartó hegesztőkészülék

A mai kisvasúti járművek az évtizedekkel ezelőtti műszaki színvonalnak megfelelő nehézkes, ezen belül nagy rugózatlan tömegű, gyakran csak egylépcsős rugózású forgóvázakon futnak, így a szükségesnél nagyobb mértékben veszik igénybe a vasúti pályát. Ráadásul emellett csak alacsony utas­komfor­tot képesek biztosítani. Konstrukciós kialakításuk miatt nagy a karbantartásigényük, működésük pedig magas zajszinttel jellemezhető.

A hossztartó hegesztőkészülék

A keskeny nyomközű univerzális futó forgóváz fejlesztése az Invent Mérnök­iroda Kft. 2018-1.1.1-MKI-2018-00009 számú pályázati támogatásával indult el 2018 decemberében.

A fejlesztés célkitűzései ezúttal is:
  • „Terepjáró” képesség, azaz alkalmazkodás a jelenlegi rossz állapotú vasúti pályához.
  • Vasúti pályát kímélő kialakítás, többlépcsős rugózás.
  • Alacsony tömeg, minimálisra csök­kentett rugózatlan tömeg.
  • Alacsony karbantartásigény.
  • Magas utaskomfort rossz pályán is.
  • Környezetbarát kialakítás, alacsony zajszint.
  • Univerzalitás (minél több azo­nos hajtott és futó forgó­váz­alkatrész).

Az UFFV forgóváz „terepjáró” képes­ségének köszönhetően rossz minőségű pályán is képes futásával magas utaskomfortot biztosítani. Az alacsony ru­gó­­zatlan tömeg biztosítja a pálya kímé­lé­sét, konstrukciós kialakítása révén pedig alacsony szintű karbantartást igényel.

A forgóváz keret hegesztőkészülék

Az UFFV forgó­váz­­fejlesz­tési projekt során nem csak az értékelemzéssel támogatott, minta­oltal­mi védett­séget szer­zett proto­típus készült el. A teljes forgóvázcsa­lád (UHFV és UFFV) kis sorozatú gyártásához szüksé­ges hegesztő­készülékeket és speciális sze­relőszerszámokat is kifejlesztettük és legyártottuk.

Az UFFV forgóváz prototípusának, valamint a sorozatgyártáshoz szükséges hegesztő­készülékek­nek és szerelőszerszámoknak az átadására 2020 októ­berében került sor.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka